Talouden trendit

Pienipalkkainenkin työ mieluummin kuin tukien varassa eläminen

Tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret haluavat töihin, vaikka palkka olisi yhteiskunnan maksamia tukia alhaisempi.

Nuorista ylivoimaisesti suurin osa olisi myös valmis tekemään muitakin kuin oman alansa töitä. Ammattiin valmistuvat nuoret haluavat pitää itsensä työmarkkinakelpoisina.

Alle 30-vuotiaista ammattiin opiskelevista nuorista 76 prosenttia kävisi mieluummin töissä kuin nostaisi yhteiskunnan tukia, vaikka työstä maksettaisiin vähemmän palkkaa kuin työttömyyskorvausta, toimeentulotukea tai muita tukia yhteensä. Tämä selviää Ilmarisen Taloustutkimuksella teettämästä nuorten työelämätutkimuksesta.

”Nuoret näkevät työn tärkeänä osana hyvää elämää. Koulutuksella, uralla ja työllä on iso painoarvo koko elämän merkityksellisyyden rakentamisessa. Työn tekeminen on arvo sinänsä”, sanoo Ilmarisen työkykytutkimuksesta vastaava tutkimusjohtaja Tomi Hussi.

Ammattiin opiskelevilla on vakaa usko tulevaisuuteen. Valtaosa vastaajista (82 %) uskoo löytävänsä oman alan töitä, kun vastaava luku oli viime vuonna 74 prosenttia. Jos oman alan töitä ei kuitenkaan löydy, 80 prosenttia kokee olevansa valmis uudelleenkouluttautumaan. Muita kuin oman alan töitä on valmis tekemään jopa 92 prosenttia.

Selvästi yli puolet eli 77 prosenttia vastaajista on valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. Valmius muuttaa ulkomaille työn perässä on kuitenkin laskenut tasaisesti: vastaajista vain 47 prosenttia on valmiita muuttamaan ulkomaille työn perässä. Luku on pudonnut selvästi vuosi vuodelta.

Yrittäjyys on vaihtoehto joka toiselle. Edellisten vuosien tapaan töihin motivoi eniten työilmapiiri ja työn sisältö, vähiten asema sekä yrityksen arvot ja kulttuuri.

Kommentoi
Ylös
>