Yritysuutiset

Metsähallitus vie metsäyhtiöiden puukartellin korkeimpaan oikeuteen

Metsähallitus kertoo hakevansa muutosta raakapuukartelliasiassa korkeimmalta oikeudelta.

Metsähallitus on tutustunut hovioikeuden päätökseen ja hakee muutosta kiellettyyn kilpailunrajoitukseen perustuneessa vahingonkorvausasiassa korkeimmalta oikeudelta. Metsähallitus kertoo tiedotteessaan, että kartellivahinkoja koskevan oikeuskäytännön kehittyminen sekä vahingonkärsijän aseman selkeyttäminen puoltavat muutoksenhakua. Hovioikeuden ratkaisulla on Metsähallituksen mukaan laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.

Kilpailuvirasto käynnisti vuonna 2004 UPM:n hakemuksen johdosta mittavan tutkinnan, joka päättyi seuraamusmaksuesitykseen markkinaoikeudelle vuonna 2006. Markkinaoikeuden tammikuussa 2010 lainvoimaiseksi tulleen ratkaisun mukaan UPM, Metsäliitto Osuuskunta ja Stora Enso olivat ylläpitäneet lainvastaista ostokartellia raakapuun valtakunnallisilla markkinoilla vuosina 1997 – 2004 ja siitä määrättiin maksettavaksi yli 50 miljoonan euron seuraamusmaksut.

Kilpailuviraston mukaan metsäyhtiöiden toiminnassa oli kyse niiden muodostamasta hintakartellista, jossa metsäyhtiöiden metsäpäälliköt olivat esimerkiksi tavanneet toisiaan säännöllisesti keskustellakseen raakapuun saatavuuteen ja hintaan vaikuttavista kysymyksistä.

Tapaamisissa oli tarkasteltu tilastojen avulla metsäkeskusalueittain ja puutavaralajeittain raakapuun ostohinnan kehitystä. Yhtiön hintaa oli verrattu keskihintaan tai muiden yhtiöiden hintaan. Keskusteluissa ei tehty nimenomaisia päätöksiä, mutta niillä pyrittiin vaikuttamaan tulevaan hinnoitteluun. Myös aluejohtajat eri hankinta-aluilla olivat keskustelleet raakapuun saatavuuteen ja hintaan liittyvistä kysymyksistä samaan tapaan kuin metsäpäälliköt.

Hintakehitystä tarkasteltiin tilastojen avulla puutavaralajeittain jopa kuntakohtaisesti. Aluejohtajat ilmoittivat toisilleen omia ostohintojaan ja niitä vertailtiin keskihintoihin. Tapaamisissa ei sovittu tarkoista hinnoista, mutta keskusteluilla pyrittiin vaikuttamaan tulevaan raakapuukauppaan siten, että hintakehitys pysyisi vakaana.

Metsäyhtiöiden lainvastaisen toiminnan johdosta Metsähallitus nosti maaliskuussa 2011 kanteen kartelliyhtiöitä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, joka hylkäsi kanteen kesäkuussa 2016 antamallaan tuomiolla. Helsingin hovioikeus antoi ratkaisunsa raakapuukartelliasiassa toukokuussa 2018 ja se ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Helsingin hovioikeuden ratkaisu osoitti, että kartellin aiheuttaman vahingon toteennäyttäminen on erittäin vaativaa.

Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa edellyttää valituslupaa. Metsähallituksen valituslupa ja valitus tulevat kohdistumaan asiakokonaisuuden keskeisiin oikeuskysymyksiin ja valitus tulee siten rajautumaan aiempien oikeusasteiden käsittelyistä.

Metsähallitus valmistelee parhaillaan muutoksenhakukirjelmiä. Kirjelmät on jätettävä korkeimmalle oikeudelle 20.7.2018 mennessä. Muutoksenhaun kustannukset korkeimmassa oikeudessa tulevat Metsähallituksen mukaan olemaan asiakokonaisuuteen ja aiempiin kustannuksiin nähden maltilliset.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös