Rahastotietoa

Maailman suurimman rahastoyhtiön uudet rahastot tavoittelevat ylituottoa ”sijoitussignaalien” ja koneoppimisen avulla

Erityisesti laajasta ETF-rahastojen valikoimastaan tunnettu BlackRock pyrkii tarjoamaan riskikorjattua ylituottoa uusilla Advantage-sarjan tuotteillaan.

BlackRock laajentaa aktiivisten osaketuotteiden alustaansa julkistamalla uuden Advantage-tuotesarjan. Siihen kuuluu kuusi alfa-tuottoa hakevaa rahastoa, joista yksi sijoittaa globaalisti ja viisi alueellisesti Yhdysvaltoihin, kehittyviin markkinoihin, kaikkiin Euroopan maihin, Eurooppaan Iso-Britannia pois lukien ja Aasiaan Japani pois lukien.

Alfaa käytetään yleisesti rahastoissa suorituskyvyn mittarina. Se ilmaisee kuinka paljon sijoitus on tuottanut riskikorjattua yli- tai alituottoa verrattuna sen sisältämään markkinariskiin. Positiivinen alfa kertoo rahaston lyöneen vertailuindeksinsä. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin sijoituskohde on menestynyt suhteessa sisältämäänsä riskiin.

BlackRockin uudet rahastot on tarkoitettu sijoitussalkun ytimeen ja sijoittajille, jotka pyrkivät kasvattamaan pääomaansa pitkällä aikavälillä ja saamaan jatkuvasti vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Kaikki kuusi Advantage-rahastoa arvioivat kohdeyhtiöiden sosiaalista ja ympäristöllistä jalanjälkeä.

Rahastoja hallinnoi BlackRockin yli 80-henkinen Systematic Active Equity -tiimi (SAE) San Franciscosta ja Lontoosta käsin.

Uudet rahastot hyödyntävät suuria tietoaineistoja

Rahastot hyödyntävät BlackRockin mukaan Big Dataa, koneoppimista ja osakkeiden järjestelmällistä poimintaa. Rahastotiimi luo myös ”sijoitussignaaleja” joukosta vaihtoehtoisia datalähteitä, kuten yritysten sijoittajapuhelut tulosjulkistusten yhteydessä, internetliikenne ja satelliittikuvat, sijoituspäätösten tehostamiseksi.

Näitä signaaleja yhdistetään ja luodaan näin salkkuja, jotka hakevat toisistaan riippumattomia, jatkuvasti rahastojen vertailuindeksejä paremmin suoriutuvia tuotonlähteitä.

”Muutoksen vauhti kiihtyy. Ihmisten vuorovaikutuksen, työskentelyn ja kulutuksen tavat ovat aivan erilaisia kuin vain vuosikymmen sitten. Uudella BlackRock Advantage -sarjallamme hyödynnämme tätä muutosta ja avaamme uusia mahdollisuuksia suurista tietoaineistoista, kuten internethauista, älypuhelinten sijaintitiedoista ja satelliittikuvista”, kertoo Raffaele Savi, toinen SAE-ryhmän johtajista.

BlackRockin yksityisasiakasliiketoiminnan Pohjoismaiden johtaja Elisabeth Sterner kertoo, että yhtiön asiakkaiden tarpeet ovat ohittaneet vaiheen, jolloin keskityttiin vain joko aktiivisiin tai passiivisiin sijoitusratkaisuihin.

”Salkkujen rakentamisessa käytetään nyt useita tekniikoita, joissa näkyy eri vaihtoehtojen ja sijoittajille saatavilla olevan informaation valtava määrä. Advantage-sarja ja tuotekirjomme laajennus vahvistaa aktiivista osakesijoittamistamme ja kykyämme tarjota asiakkaillemme tuottoa eri lähteistä”, Sterner toteaa.

Signaalit tarjoavat mahdollisuuden ylituottoon

BlackRockin SAE-tiimi käyttää sijoitus- ja tekniikkaosaamistaan luodessaan erilaisia signaaleja, jotka toimivat yhdessä osakkeiden ostamista ja myymistä määrittävässä mallissa.

Yksi näistä signaaleista mittaa kuluttajien käyntimääriä, joita käytetään yhtiön myynnin ennustamiseen. Tiimi käyttää älypuhelinten sijaintitietoja määrien mittaamiseen.

Kuluttajien aktiivisuuden sijoitussignaali yhdistyy SAE:n mallissa moniin makro-, sentimentti- ja perussignaaleihin, joista kaikista yhdessä syntyy sijoituspäätös.

Tässä esimerkki siitä, miten signaali toimii:

Globaalilla pikaruokaketjulla on yli 14 000 toimipistettä Yhdysvalloissa. Se on uusinut ravintoloiden sijaintia ja valikoimaansa. Työn edistyessä SAE:n mallit seurasivat yhtiön edistymistä. Asiakaskäyntejä mittaavat signaalit ravintoloiden sijaintipaikoissa alkoivat osoittaa selvää nousua kuluttajien aktiivisuudessa.

SAE:n makromallit osoittivat yhtiöllä olevan ravintoloita alueilla, joilla taloudellinen aktiivisuus oli kiihtymässä. Samaan aikaan myyjäpuolen analyytikkojen sentimenttejä seuraava algoritmi alkoi havaita myönteisen ilmapiirin kasvua. Näiden seurauksena SAE alkoi sijoittaa yhtiön osakkeisiin.

Kuukausia myöhemmin yhtiö raportoi osavuosikatsauksessaan odotettua paremmasta tuloksesta, mikä nosti osakkeen hintaan. SAE-malli on saanut etumatkaa SAE-tiimin luomien sijoitussignaalien ansiosta.

Kommentoi
Ylös
>