Talouden trendit

Tutkijat yllättyivät – joka kymmenes eläkeläinen toimeentulovaikeuksissa

Eläketurvakeskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan osa eläkeläisistä kertoo karsineensa välttämättömistä menoista, kuten lääkkeistä ja terveydenhoidosta.

Eläketurvakeskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan osa eläkeläisistä kertoo karsineensa välttämättömistä menoista, kuten lääkkeistä ja terveydenhoidosta.

Lähes kymmenen prosenttia eläkeläisistä kokee vakavia toimeentulo-ongelmia, ilmenee Eläketurvakeskuksen tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Erityisesti pienituloiset, työkyvyttömät ja yksinasuvat eläkeläiset kokevat toimeentulovaikeuksia. Nämä eläkeläiset kertovat karsineensa rahan puutteen vuoksi välttämättömistä menoista, kuten terveydenhoidosta, lääkkeistä tai ruoasta.

”Terveytensä heikoksi kokevilla on korkeammat terveysmenot, jolloin muihin menoihin jää vähemmän rahaa. Työkyvyttömyyseläkeläisten kokemukset toimeentulosta ovatkin selvästi muita eläkeläisiä heikompia”, tutkija Liisa-Maria Palomäki kertoo.

Puolet eläkeläisistä kokee tavanomaisten menojen kattamisessa jonkin asteisia vaikeuksia. Kolmasosa kertoo, että heille ei jää rahaa välttämättömien menojen jälkeen.

”Eläkeläiset kertoivat avovastauksissaan arjen huolista. Moni sopeuttaa kulutustottumuksiaan vastaamaan käytettävissä olevia tuloja. Avovastauksissa eläkeläiset totesivat tyypillisesti, että ”ei ne suuret tulot, vaan pienet menot”, ekonomisti Kati Ahonen sanoo.

ETK:n kyselytutkimuksen mukaan puolet eläkeläisistä on kohtalaisen tyytyväisiä toimeentuloonsa. Kahdella kolmasosalla eläkeläisistä jää rahaa käyttöön välttämättömyysmenojen jälkeen. Noin 40 prosenttia eläkeläisistä kykenee säästämään tuloistaan. Lisäksi joka viides eläkeläinen ilmoittaa tukevansa läheisiään taloudellisesti.

Yhdessä asuvien koettu toimeentulo oli yksinasuvia parempi. Hyvä terveys liittyy samoin myönteisiin toimeentulokokemuksiin.

ETK:n tutkijat pitävät tutkimustuloksia jossain määrin yllättävinä. Kokemukset toimeentulosta ja toimeentulon objektiiviset mittarit antavat osittain erilaisen kuvan eläkeläisten taloudellisesta hyvinvoinnista.

”Viime vuonna julkaisemamme tutkimuksen mukaan keskimääräinen toimeentulo on kehittynyt myönteisesti 20 viime vuoden aikana. Objektiivisten toimeentulomittareiden ja ihmisten kokemusten välisiä eroja ja syitä niiden taustalla on tutkittava lisää, Ahonen ja Palomäki toteavat.

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa.

Kommentoi
Ylös
>