Talouden trendit

Varakkain 10 prosenttia omistaa lähes puolet suomalaisten varallisuudesta

Tilastokeskuksen tuoreet varallisuustilastot paljastavat mielenkiintoisia asioita suomalaisten omaisuuden jakautumisesta.

Puolella kotitalouksista oli nettovarallisuutta yli 107 200 euroa vuonna 2016, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksesta. Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 260 900 euroa ja neljäsosalla alle 10 700 euroa. Varakkaimpia olivat 65–74 -vuotiaiden kotitaloudet.

Varallisuustutkimuksen nettovarallisuus saadaan laskemalla yhteen reaali- ja rahoitusvarat ja vähentämällä niistä velat.

Kuva: Keskimääräinen varallisuus kotitalouden viitehenkilön iän mukaan 2016, mediaani

Keskimääräinen varallisuus kotitalouden viitehenkilön iän mukaan 2016, mediaani

Kuva: Tilastokeskus.

Nettovarallisuuden keskiarvo oli noin 206 600 euroa kotitaloutta kohti eli liki kaksinkertainen mediaaniin nähden. Keskiarvon ja mediaanin iso ero kertoo siitä, että varallisuus on keskittynyt varakkaimpaan kymmenesosaan. Tämä vaurain kymmenesosa väestöstä omisti noin 47 prosenttia nettovarallisuudesta vuonna 2016.

Viisi vähävaraisinta kymmenystä eli puolet kotitalouksista omisti noin 6 prosenttia nettovarallisuudesta.

Tilastokeskuksen mukaan varallisuuserot kasvoivat jonkin verran vuodesta 2013 vuoteen 2016, sillä varakkaimman kymmenesosan osuus nettovarallisuudesta kasvoi. Vuoteen 1994 verrattuna varakkaimman kymmenyksen varallisuusosuus on noussut selvästi.

Kotitalouksien yleisimmin omistamat varallisuuslajit olivat talletukset, kulkuvälineet (73 % kotitalouksista), oma asunto (66 %) sekä pörssiosakkeet ja suorat rahastosijoitukset (41 %). Varallisuuden arvolla mitattuna oma asunto oli selvästi merkittävin varallisuuserä, sillä sen osuus kokonaisvaroista oli noin puolet.

Sijoitusrahastoja ja pörssiosakkeita omistaa siis hieman yli 40 prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Pitkällä aikavälillä suomalaisten sijoittaminen on lisääntynyt selvästi, kertoo Yle. Esimerkiksi 20 vuotta sitten kotitalouksilla oli omistuksia pörssissä ja rahastoissa keskimäärin vain 5 300 eurolla. Nyt summa on noussut vajaaseen 20 000 euroon.

Myös rahastojen ja osakkeiden omistus on varsin merkittävästi keskittynyt pienelle väestönosalle. Varakkain kymmenys omistaa nyt nimittäin peräti 84 prosenttia pörssiosakkeista ja 62 prosenttia rahasto-osuuksista.

Velkaa oli kolmella kotitaloudella viidestä (58 %). Noin 18 prosentilla velkaantuneista kotitalouksista velan määrä oli yli kolminkertainen vuosituloihin nähden vuonna 2016.

Kotitalouksia, joiden velkaantumisaste on yli 300 prosenttia, oli vielä 1990-luvun lopussa vain muutama prosentti velkaantuneista. Sen sijaan jos suuria velkoja mitataan velkojen suhteella kokonaisvarallisuuteen ja asetetaan suurien velkojen raja-arvoksi 75 prosenttia, suurien velkojen osuus on pysynyt lähes ennallaan 1990-luvun lopulta alkaen. Vuonna 2016 joka neljännellä velallisella kotitaloudella velan määrä ylitti 75 prosenttia kotitalouden varoista.

Noin kuusi prosenttia kotitalouksista oli luottorajoitteisia vuonna 2016, mikä oli yhtä suuri osuus kuin vuonna 2013. Useimmin luottorajoitus koski yksinhuoltajatalouksia, joista 15 prosenttia ilmoitti kohdanneensa ongelmia luotonsaannissa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös