Sijoitusuutiset

Ministeriö haluaa tiukentaa virtuaalivaluuttojen sääntelyä

Valtiovarainministeriön mukaan uusi lainsäädäntö antaisi viranomaisille paremmat mahdollisuudet estää ja selvittää virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikoksia.

Virtuaalivaluuttoihin on liitetty korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, Valtiovarainministeriö toteaa tiedotteessaan. Lisäksi niitä on hyödynnetty laajasti muussa rikollisessa toiminnassa.

Lakiehdotuksella pyritään edistämään viranomaisten mahdollisuuksia estää ja selvittää virtuaalivaluuttoihin kytkeytyviä rikoksia. Nykyisin virtuaalivaluutan tarjoajat eivät kuulu rahanpesulainsäädännön piiriin.

Virtuaalivaluuttojen vaihtopaikkojen ja liikkeeseenlaskijoiden olisi ehdotuksen mukaan rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Velvoite koskisi myös lompakkopalvelujen tarjoajia.

Kaikkiin näihin toimijoihin sovellettaisiin muun muassa vaatimuksia asiakkaiden tuntemisesta ja tunnistamisesta. Lisäksi asiakasvarat täytyisi pitää erillään omista varoista.

Uusi järjestelmä helpottaisi myös asiointia viranomaisten kanssa. EU:n jäsenvaltioiden on rahanpesudirektiivin nojalla perustettava sähköinen järjestelmä pankki- ja maksutilitietojen siirtämiseen toimijoilta viranomaisille.

Ehdotuksen mukaan pankkien ja viranomaisten välille rakennettaisiin sähköinen tiedonhakurajapinta. Viranomaiset saisivat järjestelmästä tietoja esimerkiksi tallelokeroista, pankkitilin haltijasta, tilin avauspäivästä ja tilitapahtumista. Nykyisin suurin osa viranomaisista tekee tietoturvasyistä pankkitilitiedustelut faksilla.

Viranomaisten toimivaltuuksia ei laajennettaisi nykyisestä. Kaikista kyselyistä jäisi merkintä järjestelmään.

VM:n mukaan uusi järjestelmä helpottaisi talousrikollisuuden torjuntaa ja yksinkertaistaisi asiointia viranomaisten kanssa, kun viranomaiset saisivat tietoja suoraan järjestelmästä. Lisäksi se tehostaisi viranomaisten toimintaa.

Lisäksi perustettaisiin toinen rekisteri, johon kirjattaisiin pienempien toimijoiden, kuten maksulaitosten ja virtuaalivaluutan tarjoajien, asiakkaiden perustiedot. Tätä rekisteriä ylläpitäisi Tulli.

Rekisteriin ei kirjattaisi tilitapahtumia. Kukin viranomainen lähettäisi tarkemmat tiedustelut toimijoille esimerkiksi suojatun sähköpostin kautta.

Kommentoi
Ylös
>