Kumppaniblogit

Indeksi- vai yhdistelmärahasto?

Monilla netin keskustelupalstoilla on saanut lukea ihmisten haksahtaneen jonkin kivijalkapankin yhdistelmärahastoon.

Yhdistelmärahastolla on tietenkin mennyt sijoitusaikana, eli muutamana kuukautena huonommin kuin OMXH25:llä ja henkilö kysyy mihin hänen kannattaisi tämä vaihtaa. Ei mene kauaa, kun kommenttiosio on täynnä suosituksia indeksirahastoista ja suorista osakesijoituksista. Vaihtoehdot perustellaan järjestään alemmilla kuluilla ja paremmalla tuotolla.

Ei käy kiistäminen, että osakkeita suosivassa markkinassa indeksirahastoilla tai hyvin valituilla osakkeilla saa paremman tuoton, kuin pankin yhdistelmärahastolla. Näitä ei tulisi kuitenkaan verrata keskenään, sillä riski-tuotto-profiili on täysin eri ja tuotteet on suunniteltu täysin erilaisiksi.

Indeksirahastot ovat passiivisia rahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan kohdeindeksinsä sisältöä ja siten sen kehitystä. Nämä rahastot ovat usein erittäin matalakuluisia passiivisuutensa ansiosta. Myös tuotto on pitkässä juoksussa hyvä ja varsinkin näin positiivisena aikana nousu voi olla vauhdikastakin. Indeksirahastot päihittävät tutkimusten mukaan myös suurimman osan osakesijoittajista tuottojen perusteella ja ylituoton saaminen osakevalinnoilla on haastavaa – ainakin, jos uskoo tehokkaisiin markkinoihin.

Indeksirahastoilla voi siis saada pitkässä juoksussa, tai hyvällä tuurilla lyhyessäkin ajassa, mahtavia tuottoja. Kulut ovat matalat, joten tuotosta ei tarvitse maksaa palkkioitakaan juuri mitään. Kaiken lisäksi olen lukenut netistä, että kaiken a ja o on iso osakepaino ja matalat kulut. Mikä siis voi mennä pieleen ja miksi se pankin asiantuntija huijasi minut valitsemaan yhdistelmärahaston indeksirahaston sijaan?

Yhdistelmärahasto on helppo tapa sijoittaa osakemarkkinoille aivan, kuten indeksirahastokin. Eroja näiden rahastojen välillä on salkunhoidossa ja allokaatiossa. Allokaatiossa ei ole vain osakkeita, vaan myös korkotuotteita ja joissakin tapauksissa myös kiinteistöjä eri painotuksilla. Ideana tässä on hajauttaa sijoituksia eri omaisuusluokkiin, eikä vain osakkeisiin. Tällä tavoin kokonaisuudesta saadaan hajautuksen ansiosta mm. vähäriskisempi ja ennen kaikkea eri omaisuusluokat käyttäytyvät eri tavoin eri markkinatilanteissa. Eri omaisuusluokilla on erilaiset tuotto-odotukset ja riskiprofiilit ja niitä yhdistelemällä saadaan rakennettua kattavia kokonaisuuksia eri markkinatilanteisiin. Korko-osa voi sisältää erilaisia joukkolainoja, kuten yritys- tai valtionlainoja. Joihinkin näistä yksityissijoittajan olisi ilman rahastoa mahdotonta sijoittaa.

100% osakkeisiin sijoittavaan rahastoon vaikuttavat 100%:sti osakemarkkinoiden arvoajurit. Tällöin liikehdintä voi olla joissakin tilanteissa hyvinkin nopeaa, myös alaspäin. Jos taas rahastossa on myös muita omaisuusluokkia, niin siihen vaikuttavat jo huomattavasti useammat eri arvoajurit. Kaikki omaisuusluokat eivät korreloi keskenään, joten arvonkehitystä voidaan saavuttaa myös silloin, kun osakemarkkinoilla rytisee. Eri omaisuusluokat eroavat toisistaan monella tavalla. Esimerkiksi, jos yhdistelmärahasto sisältää kiinteistöjä, niin niiden arvonmuodostuminen ja kassavirta poikkeavat täysin osakkeista. Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin tasapainottaa salkkua. Osakepainosta luopuminen madaltaa tuotto-odotusta, mutta vastapainona sijoittaja saa hajautusta ja tasapainotusta. Isompi tuotto-odotus vaatii aina enemmän riskinottamista.

Jos mietitään isoja instituutionallisia sijoittajia, niin heillä on poikkeuksetta portfoliossaan myös muita omaisuusluokkia, kuin vain osakkeita. Tämä jo pelkästään riskinhallinnallisista syistä. Yhdistelmärahastolla onkin helppo saada koottua itselle monipuolinen kokonaisuus.

En ole indeksisijoittamista vastaan, vaan päinvastoin pidän sitä erittäin järkevänä tapana vaurastua pitkässä juoksussa ja indeksirahastoja hyvänä osana jokaisen salkkua, joka haluaa osakepainoa. Se ei ole kuitenkaan ainoa oikea sijoitustapa, vaan sijoitustuotteita on syystäkin erilaisia. Sijoitustuotteen valintaan vaikuttavat monet eri asiat, eikä indeksisijoittaminen ole aina se paras vaihtoehto. Rahaston valinnassa kulut ovat tärkeä huomio, mutta pelkän prosentin sijaan olisikin tärkeämpää miettiä sen takana olevaa mahdollista lisäarvoa.

Indeksisijoittaminen vaatii yleensä pitkän sijoitusajan, ellei sijoittaja omaa ennustajan kykyjä. Lyhyellä aikavälillä voidaan teoriassa saavuttaa isojakin tuottoja, mutta ei kovinkaan isolla varmuudella, koska osakemarkkinat heiluvat voimakkaasti molempiin suuntiin. Huonoon aikaan tehty sijoitus voi olla kohtalokas, koska osakemarkkinat voivat tulla hetkessä nopeastikin alas. Kuukausisäästämisellä saadaan tasattua ajoittamiseen liittyvää riskiä, mutta sijoittaja ei voi koskaan hillitä voimakasta arvonvaihtelua.

Mikäli sijoittaja ei kestä isoa arvonvaihtelua tai hänen sijoitusaikansa on lyhyempi, kuin 5-7 vuotta, niin indeksirahasto ei ole se paras vaihtoehto. Tällainen varovaisempi sijoittaja voi valita yhdistelmärahastoista hänelle sopivan vaihtoehdon, joka huomioi hänen riskitasonsa. Sijoittaminen ei siis kaadu siihen, että sijoittaminen on liian ”vaarallista”. Yhdistelmärahastojen ansiosta useampi voi sijoittaa riippumatta riskiprofiilista tai sijoitusajasta. Sijoitustuotteiden painotuksilla kokonaisuudelle saadaan erilaisia riskiprofiileja, joiden ansiosta suositeltavaa sijoitusaikaa saadaan muokattua perustuen kokonaisuuden arvonvaihteluun.

Pankissa kartoitetaan aina asiakkaan sijoittajaprofiili. Eli tiivistetysti se, että kuinka paljon hän kestää riskiä. Tämä kartoitus antaa vaihtoehtoja, joihin asiakas voisi sijoittaa. Varovaisen sijoittajan ei kartoituksen mukaan kannata sijoittaa indeksirahastoon, vaan mieluummin varovaiseen yhdistelmärahastoon. Tämä ei ole pankkivirkailijan ahneutta, vaan perustuu siihen, että asiakas on kartoituksessa vastannut, että ei kestä voimakasta arvonvaihtelua. Hänelle ei siis olisi kovin vastuullista suositella voimakasta arvonvaihtelua sisältävää indeksirahastoa. Sijoitusneuvottelussa kannattaa kuitenkin aina kysellä ja pankintoimihenkilö auttaa ja opastaa varmasti. Omiin tapaamisiini liittyy myös opettaminen, joka edesauttaa sijoituskohteen valintaa. Asioiden ymmärtäminen auttaa valitsemaan sopivimman tuotteen, niin riskitasoltaan, kuin myös tuotto-odotukseltaan.

Sijoittamisen ei pitäisi haitata yöunia ja muuta elämää. Meitä on erilaisia sijoittajia ja jokaisella on oma riskiprofiilinsa. Toinen on varovaisempi kuin toinen. Toinen sijoittaa suoraan osakkeisiin ja toinen indeksin kautta. Jokaisella on kuitenkin oikeus vaurastua. On mahtavaa, että sijoitustuotteita on erilaisia, jotta jokainen voi sijoittaa itselleen sopivimmalla tavalla. Sijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa. Aika on sijoittajan paras kaveri. Onkin siis tärkeää, että sijoituskohde on pitkäikäinen, eikä sitä tarvitsisi lunastaa arvonvaihtelun aiheuttaman stressin takia, vaan nauttia sopivasta kyydistä vaurauteen.

Artikkeli on julkaistu alun perin LinkedIn:ssä 19.7.2018.

Kommentoi
Ylös
>