Käänneyhtiöt

Analyytikko: Tämä metsäyhtiö on maltillisesti hinnoiteltu käänneyhtiö

Ahlstrom-Munksjö on Inderesin analyytikon mielestä maltillisesti hinnoiteltu yhtiö, jonka tuloskehitys on kääntymässä positiiviseen suuntaan.

Ahlstrom Munksjön liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa odotusten mukaisesti 1,9 prosenttia 856 miljoonaan euroon, toteaa analyytikko Antti Viljakainen Inderesin yhtiöpäivitysraportissa. Metsäyhtiön vertailukelpoinen kasvu oli hyvällä 6,5 prosentin tasolla, mutta valuutat laimensivat raportoitua kasvua. Vertailukelpoinen kasvu muodostui odotuksia ripeämmin nousseista myyntihinnoista, kun taas volyymit laskivat hieman esimerkiksi hinnankorotusten takia.

Viljakaisen mukaan yhtiön hinnoittelutoimenpiteiden ansiosta raaka-aineiden kustannusinflaatio ei enää rasittanut bruttokatteita edelliskvartaalien tavoin, mutta laskeneet volyymit ja kohonneet kiinteät kulut (taustalla osin tulevat kasvuinvestoinnit) painoivat oikaistun tuloksen vielä alle vertailutason.

Inderesin analyytikon mukaan toisen vuosineljänneksen raportin luvut ja yhtiön markkinakommentit kertovat Inderesin odotusten mukaisesti yhtiön kannattavuustrendin kääntyvän toisella vuosineljänneksellä.

”Myös lähivuosille teimme konsernitasolla vain marginaalisia muutoksia ja odotamme yhtiön oikaistun EBITDA:n pysyvän lähivuosina nousukäyrällä (2019e-2020e: oik EBITDA CAGR 11 %) volyymikasvun, tuotemixin asteittaisen kehityksen ja fuusiosynergioiden saavuttamisen ansiosta. Ennusteemme eivät vielä sisällä aiemmin tällä viikolla tiedotettua Expera-kauppaa, joka muuttaa konsernin tulosta ja tasetta merkittävästi H2:lla”, Viljakainen toteaa.

Ahlstrom-Munksjön osakkeen arvostustaso on Viljakaisen mukaan maltillinen, kun huomioidaan orastava tuloskäänne ja kasvupotentiaali.

”Ahlstrom-Munksjön vuosien 2018 ja 2019 ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut ovat 15x ja 11x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 5x. Mielestämme kuluvan vuoden kertoimet ovat melko neutraalit, mutta lähivuosien kertoimissa on nousuvaraa tuloskasvun ajamana.”

Tukea tuotto-odotukselle antavat analyytikon mukaan noin neljän prosentin osinkotuotot. Lisäksi Expera-kaupalla voi onnistuessaan olla selvästi EPS-positiivinen etenkin vuoden 2020 osalta eikä tuoreen yrityskaupan potentiaalia ole Inderesin mielestä hinnoiteltu lainkaan osakkeeseen.

Kommentoi
Ylös
>