Talouden trendit

API-talous ja yrityksen kilpailuetu

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

API-talous rantautuu Suomeen ja muuttaa yritysten toimintaympäristöä, koska rajapintoja hyödyntävät yritykset kilpailevat uudella tavalla. Tulevaisuuden kilpailuetu syntyy valmiudesta sopeutua muuttuvaan ympäristöön entistä nopeammin.

Digitalisaation suurin haaste liittyy yritysten toimintaympäristön muutokseen. Se mikä toimi ennen, ei toimi enää. Nyt kilpailuetu syntyy yrityksen kyvystä sopeutua muuttuneeseen toimintaympäristöön

Yrityksen johdon kannalta keskeinen kysymys ei siis ole se, miten ratkaista yksittäinen tilanne tai ongelma, vaan miten yrityksestä saa rakennettua tarpeeksi ketterän toimijan.

Voittaja ei keskity pelkästään sammuttamaan yksittäisiä tulipaloja, vaan rakentaa tarpeeksi tehokkaan palokaluston, jolla myös ne tulevaisuuden tulipalot saadaan pidettyä kurissa.

Digitaalisessa maailmassa se riittävän tehokas palokalusto syntyy APIen avulla. Periaatteessa kyseessä on tekninen koodaamisen rajapintoihin liittyvä termi (API, application programming interphase). Käytännössä APIen kohdalla puhutaan kuitenkin siitä toimintaympäristön muutoksessa, jossa yrityksen ei ole enää kustannustehokasta tehdä kaikkea itse.

Valmiita API-pohjaisia sovelluksia on nykyään saatavilla hurja määrä. APIen avulla toteuttaminen tarkoittaa eri alustoilla olevien APIen yhdistelemistä. Yksi API tuo tuotetiedot. Toinen API hakee säätiedot. Kolmas API hakee verkkokaupan ostohistorian, ja neljäs API tuo kivijalkakaupan keräämät tiedot.

API-talous, kilpailuetu tulee muun muassa siitä että valmiita rajapintoja on paljon tarjolla.

Otetaan esimerkkinä kaksi kilpailevaa verkkokauppaa. Kummatkin yritykset tähtäävät räätälöityyn asiakaskokemukseen. Siis siihen, että kun asiakas palaa verkkokauppaan niin näytöllä on suoraan kyseiselle asiakkaalle sopivia tuotteita sää ja ostohistoria huomioiden. Asiakaskokemus paranee, koska asiakas löytää tarvitsemansa entistä nopeammin.

Konkretisoidaan APIen tuomaa kilpailuetua työmäärän kautta. Toinen verkkokauppa valitsee perinteisen työtavan. Toinen verkkokauppa pyrkii samaan lopputulokseen APIen kautta.

”Perinteisesti koodaten työmäärä olisi luokkaa kuusi ihmistä ja kolme viikkoa. Apeilla toteutettuna on työmäärä pikemminkin 3 ihmistä ja muutama päivä”, konkretisoi tohtori, APItalisti ja yksi API-talous 101 -kirjan kirjoittajista Jarkko Moilanen.

API-talous, kilpailuetu syntyy muun muassa siitä, että asioita voi tehdä entistä tehokkaammin.

Kuva: API-yritys toimii kilpailijoitaan tehokkaammin. Se ei kuitenkaan ole ainoa API-talouden synnyttämä kilpailuetu.

APIen tuoma tehokkuusparannus ei suinkaan perustu yhden tai kahden ihmisen arvioon, vaan sitä on tutkittu akateemisestikin. Tutkimuksen mukaan APIen käyttöönotto vähentää tuotekehityksen kuluja. Samalla yritysten markkina-arvo kasvaa APIen käyttöönoton myötä keskimäärin 10,3 prosenttia.

API-yrityksellä on siis käytössään selkeä kilpailuetu.

Kilpailuetu syntyy yrityskulttuurista

Periaatteessa APIt ovat tekninen ratkaisu, mutta käytännössä niiden haasteet tai hyödyt eivät liity tekniikkaan.  ”API-talous on 80 prosenttisesti yrityskulttuuria ja 20 prosenttia tekniikkaa”, kiteyttää API-konsultti Marjukka Niinioja.

APItalisti Jarkko Moilanen kertoo puolestaan siitä, miten APIen vaikutus jää marginaalisiksi silloin kun ylintä johtoa ei saada muutoksen taakse.

Perusasetelma avautuu esimerkin kautta. Polarin tuoma asiakaskokemus syntyy itse sykemittarin lisäksi kumppaneiden tekemistä sovelluksista. Tekninen rajapinta ei riitä, vaan kumppanien kanssa rakennettu ”paras mahdollinen liikunta- ja urheilukokemus” vaatii myös panostusta itse yhteistyöhön.

On myös helppoa nähdä, että Keskon ja kiinalaisen Alibaban kumppanuus vaatii toimiakseen aika paljon muutakin kuin yhteistyön mahdollistavan teknisen rajapinnan.  

Marjukka Niinioja kertoo siitä, miten API-talous muuttaa yrityskulttuuria ja poistaa yrityksen sisäisiä siiloja. Yrityksen sisäisiin rajapintoihin liittyy vaikkapa se, että perinteisesti tietty tietokokonaisuus on suunniteltu siilon sisäiseen käyttöön.

Toinen siilo hyötyy samasta datasta, mutta tiedonkeruuta on usein tarve muuttaa. Jo olemassa olevan tiedon määrä tai laatu ei vastaakaan ulkopuolisen käyttäjän tarpeita.

API-lähtöinen kehitystyö vaatii siis kommunikaatiota. Niin sanottu rajapintakuvaus on kuin sopimus eri osapuolten välillä ja sen olemassa olon myötä yrityksen nopeus ja reagointikyky paranevat huomattavasti. Tämä tarve kommunikointiin johtaa pienempään määrään siiloja.

Kilpailuetu syntyy siitä, että samoja virheitä ei ole pakko toistaa

Useita yrityksiä API-konsultoineen Marjukka Niiniojan kokemuksena on, että eri asiakkaat törmäsivät samoihin ongelmiin.

Esimerkiksi yrityksen ulkopuolelle tarkoitetun APIn tekeminen ei riitä, vaan avoin API tulee markkinoida ja myydä. Positiivinen kehittäjäkokemus on keskeisessä osassa siinä, että API todella otetaan käyttöön. Käyttämättömästä APIsta taas on todella vähän hyötyä.

Vastaavia huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi se, miten APIn hyödyntämän datan käyttölupa tulee määritellä, miten kumppani-APIin liittyvä tekninen tuki järjestetään ja miksi yrityksen kannattaa tehdä API-tyyliopas. Kun perusongelmat ovat kaikilla asiakkailla samat, on tehokkain tapa kirjoittaa ongelmista ja niiden ratkaisuista kirja.

API-talous 101 -kirja on neljän asiantuntijan kirjoittama API-talouden perusteos. Kirja ei kerro miten koodia tulee kirjoittaa, vaan mitä liiketoiminta-, organisaatio- ja tietoteknisiä asioita tulisi ottaa huomioon API-projektia suunnitellessa ja toteuttaessa.

Lisäksi käydään läpi API-talouden lainalaisuuksia ja yritysten välisiä ekosysteemejä. Useat konkreettiset esimerkit havainnollistavat minkälaisia muutoksia suomalaisyritykset ja -organisaatiot ovat API en avulla saaneet aikaiseksi.

Nopeasti luettu, viitteillä varustettu, käytännön kokemukseen perustuva kirja antaa lukijalleen tilaisuuden kartoittaa konkreettisia API-talouden tuomia mahdollisuuksia. Kirjan lukemalla voi välttää muissa yrityksissä jatkuvasti toistuvat perusvirheet ja siten tehostaa toimintaansa. Siksi se kannattaa lukea.

Osta API-talous 101 -kirja tästä.

Kilpailuetu syntyy verkostoitumisesta

Kaikkien yritysten työntekijät eivät ole koodareita, eikä perinteinen päätuote ole digitaalinen. Silti kaikkien yritysten pitäisi nähdä itsensä teknologiayrityksinä. Kesko näkee asian juurikin näin.


Toisaalta on toimijoita, jotka ennemmin nojaavat perinteisiin ja saavutettuun markkina-asemaan kuin minkään uuden kehittämiseen.

Vaikkapa Postin voisi olettaa panostaneen APIen kehitykseen. Verkkokauppa kun on luonnollinen paikka käyttää APIa. Ja toisaalta kaikki verkkokaupat ovat potentiaalisia Postin asiakkaita.

Kilpailijat ovat kuitenkin kehittäneet Postia parempia API-rajapintoja. ”Postin ja Matkahuollon APIt ovat kehittäjäkokemukseltaan aivan eri maailmasta”, Niinioja kiteyttää. Kun Postilla on ongelmia, alkavat asiakkaat siirtyä kilpailijoille.

Matkahuollon pakettipalveluja tarjotaan suoraan vertaiskaupan digitaalisilla alustoilla, kuten Tori.fi-palvelussa. Syy-seuraus-suhde on selvä: Matkahuollon voimakkain kasvu pakettibisneksessä tulee juuri näistä digitaalisista kaupankäyntialustoista.  

Matkahuolto on siis onnistunut verkostoitumisessaan APIen avulla ja saa tästä asiakkaita. Posti puolestaan ei ole onnistut verkostoitumisessaan ja menettää asiakkaita.

Verkostoidu sinäkin

Muuttuvaan maailmaan kannattaa siis reagoida. Mutta mitä eteen, jos ei lähtökohtaisesti itse omaa koodaustaitoja? Asiantuntijoiden kanssa keskustelu on hyvä tapa lähteä liikkeelle.

API-talous 101 -kirjan julkistamistilaisuudessa 14.9.2018 on mahdollista tavata paitsi kirjan kirjoittajat, myös kuulla 15 kommenttipuheenvuoroa API-taloudesta eri alojen näkökulmasta. Yli 100 asiasta kiinnostunutta ihmistä samaan paikkaan kokoava tilaisuus on myös oiva paikka verkostoitua ja kartoittaa miten johtamaansa yritystä voisi kehittää API-talouden näkökulmasta ja kuinka suurta resursointia kehittäminen vaatisi.

API-talous on kilpailuetu, tule julkistamistilaisuuteen

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös