Kumppaniblogit

Kysymyksiä Elina Lepomäelle

kysymys Elina Lepomäki verotus talous

Lepomäen veromalli maksaisi jopa miljardeja ja voisi johtaa julkisen talouden kaaokseen.

Kokoomuksen Elina Lepomäki julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa hän ehdotti SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteelle ”neutraalia ja kotitalouksien vaurastumista edistävää verouudistusta”. Myös talouslehdet uutisoivat ehdotuksesta.

SDP:n veroasiantuntijana kiinnostuin ja päätin ottaa selvää, mitä Lepomäki tarkalleen ottaen ehdottaa. SDP näet julkaisi keväällä laajan vero-ohjelman, jonka toimenpiteillä uudistettaisiin verotusta tasapuolisemmaksi – tai neutraalimmaksi, kuten Lepomäki asian ilmaisee.

Lepomäen verouudistuksessa oli kaksi konkreettista ehdotusta, joiden hän lupaa rahoittavan ”itse itsensä”:

 1. Kaikkia osinkoja tulisi verottaa noin 26 prosentin kokonaisveroasteella.
 2. Lepomäki rahoittaisi uudistuksen poistamalla ”verotukia kuten yleishyödyllisten yhdistysten verovapaus”.

Laskeskelin päässäni, että Lepomäen yhtälö ei toimi millään. Tarkastuslaskelma osoitti epäilyn oikeaksi.

”Kokonaisveroasteella” Lepomäki tarkoittaa yhteenlaskettua osinko- ja yhteisöveroa. Tällä hetkellä yhteisövero on 20 prosenttia, joten 26 prosentin kokonaisveroaste tarkoittaisi, että kaikkia osinkoja verotettaisiin 8 prosentin verokannalla (* ks. laskelma lopussa).

Valtiovarainministeriön osinkoverotilastojen pohjalta voidaan laskea, että veroprosentin lasku vähentäisi verotuloja osingoista vuosittain ainakin 500 miljoonaa euroa, josta yli 150 miljoonaa hyödyttäisi suoraan ulkomaisia sijoittajia (**ks. laskelmat lopussa). EU:n pääomien vapaan liikkuvuuden periaate velvoittaisi antamaan veronalennuksen myös ulkomaisille sijoittajille.

Kysyin Lepomäeltä Twitterissä, onko arvioni veronalennuksesta ja sen aiheuttamasta satojen miljoonien veromenetyksistä oikea. Lepomäki myönsi ja totesi lisäksi, että osa veronalennuksesta voitaisiin toteuttaa alentamalla yhteisöveroa. Tämä tulisi vieläkin kalliimmaksi, sillä yhden prosenttiyksikön yhteisöveronalennuksen hinnaksi tulee staattisesta arvioiden vähintään 250 miljoonaa euroa – eli monin verroin enemmän kuin vastaava osinkoveron alennus.

Lepomäki lupaa kuitenkin myös veronkorotuksia. Tiedotteensa mukaan hän haluaisi verottaa ”sijoitusvarallisuuden päällä istuvia jättijärjestöjä” sekä yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Jättijärjestöillä Lepomäki ilmeisesti tarkoittaa yleishyödyllisiksi yhdistyksiksi luokiteltuja työmarkkinajärjestöjä. Isossa kuvassa yhdistysten sijoitusvarallisuus on kuitenkin varsin maltillinen. Kaikkien yleishyödyllisten yhdistysten sijoitustuottojen perusteella voidaan arvioida, että niiden verotuksella kertyisi enimmillään muutama kymmenen miljoonaa euroa, vaikka mukaan laskettaisiin yhdistysten ohella myös muun muassa tiedettä tukevat säätiöt (ks. laskelma lopussa ***).

Lepomäen mallissa on siis vähintään 500 miljoonan euron aukko paikattavaksi. Siksi kysyin Lepomäeltä myös, miten hänen uudistuksensa ”rahoittaisi itse itsensä”.
Kahden päivän odottelun ja usean tiedustelun jälkeen en ole saanut minkäänlaista vastausta kysymykseen.

Lepomäen mallin suurin ongelma ei ehkä sittenkään ole sen välittömästi aiheuttamat veromenetykset. Toisin kuin Lepomäki väittää, hänen uudistuksellaan ei parannettaisi verotuksen neutraalisuutta – päinvastoin.

Malli on täysin valtiovarainministeriön viime vuonna julkaistun asiantuntijatyöryhmän raportin suositusten vastainen. Asiantuntijatyöryhmä nosti raportissaan esiin sen, että suuria tuloja nauttivat varakkaat yksityishenkilöt maksavat työstä kertyvistä tuloista reilusti vähemmän veroa nostaessaan ne yhtiön kautta. Palkasta vero voi olla enimmillään yli 55 prosenttia, kun yhtiön kautta voi selvitä 26 prosentin verorasituksella ja säästää lisäksi kymmeniä prosentteja palkan sivukuluja. Verotuksen tasapuolisuuden palauttamiseksi työryhmä ehdotti osinkoverotuksen kiristämistä siten, että matalasti verotettuja osinkoja voisi nostaa rajoitetummin.

Lepomäen malli olisi askel päinvastaiseen suuntaan ja avaisi portit verojen välttelyyn entistä useammalle, kun nykyisistä rajoittimista luovuttaisiin. Pahimmillaan koko tuloverotusjärjestelmän legitimiteetti olisi vaarassa, kun yhä useammat maksaisivat samasta työstä puolet vähemmän veroa kuin toiset.

Malli ei olisi muutoinkaan neutraali eri tulolajien suhteen. Se johtaisi muun muassa siihen, että osakkeiden myyntivoittoja verotettaisiin jopa moninkertaisesti verrattuna osinkoihin. On päivän selvää, että tämä johtaisi suuren luokan verokikkailuun ellei myyntivoittojen verotusta laskettaisi. Kävi niin tai näin – verotulot romahtaisivat rajusti.

Lepomäen veromalli siis paitsi maksaisi sadoista miljoonista miljardeihin, voisi johtaa julkisen taloudenpidon kaaokseen. Siksi ihmettelen, miksi tiukan budjettikurin kannattajana tunnetuksi tullut valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ryhtyi tukemaan Lepomäen ehdotusta. Ehdotusta, joka on vastoin hänen oman ministeriönsä asiantuntijatyöryhmän suosituksia.

Lopuksi on syytä todeta, että myös Lepomäen lupaus kotitalouksien varallisuuden kasvattamisesta on vailla pohjaa. Edeltä kävi ilmi, että kolmasosa Lepomäen veronalennuksista valuisi valtion ja kuntien budjetista suoraan ulkomaisten sijoittajien taskuun. Viime kädessä laskun maksaisivat suomalaiset veronmaksajat.

Entäpä, kuka keräisi loput hyödyt? Kyseessä olisi jättiluokan tulonsiirto varakkaimmalle yhdelle prosentille väestöstä. Aalto-yliopiston Matti Keloharjun ja Antti Lehtisen tutkimuksenmukaan varakkain prosentti omistaa suorista osakesijoituksista lähes puolet. Varakkain kymmenys kotitalouksista omistaa Tilastokeskuksen mukaan osakkeista jo lähes 90 prosenttia. On selvää, että satojen miljoonien veronalennus johtaisi ennen pitkää veronkorotuksiin tai leikkauksiin toisaalla. Käytännössä laskun maksaisi se kotitalouksien enemmistö, joilla ei ole satojen tuhansien sijoitusvarallisuutta. Tulojen laskiessa heille jäisi säästöön entistä vähemmän.

On hienoa, että Lepomäki ja Kokoomuksen johto haluaa avata keskustelua SDP:n suuntaan neutraalista ja kotitalouksia hyödyttävästä veromallista. Juuri näihin periaatteisiin nojaa viime keväällä julkaistu SDP:n vero-ohjelma, jossa on pohdittu verojärjestelmän kokonaisuutta ja uudistusten vaikutuksia eri näkökulmista. Ymmärrän myös sen, että olemme monista poliittisista tavoitteista eri mieltä. SDP pyrkisi tavoitteeseen tiivistämällä veropohjan aukkoja, jolloin samasta tulosta maksettaisiin entistä useammin saman verran veroa. Esimerkiksi osinkoverotusta uudistettaisiin valtiovarainministeriön työryhmän mallin pohjalta. Tämä loisi perustan kohtuullisille verokannoille sekä hyvinvointivaltion rahoitukselle.

Lepomäen malli kuitenkin vaikuttaa olevan ristiriidassa hänen sille asettamien tavoitteiden kanssa. Jotta voisimme keskustella samojen faktojen pohjalta esitänkin Lepomäelle ja Kokoomukselle lopuksi listan kysymyksiä, jotka voivat auttaa näiden ristiriitojen avaamisessa ja luoda pohjaa keskustelulle.

 1. Mitä verotukia poistaisitte, jotta uudistus rahoittaisi itse itsensä?
 2. Miten ja mistä tuloista verottaisitte yleishyödyllisiä yhteisöjä? Miten vastaisitte aiheutuneisiin haittoihin, kuten säätiöiden tutkimusrahoituksen heikkenemiseen?
 3. Miten varmistaisitte, että osinkojen verotus olisi tasapuolista suhteessa ansiotuloihin, myyntivoittoihin ja muihin tuloihin?
 4. Miten puuttuisitte uudistuksen aiheuttamaan verovälttelyyn ja veropohjan vuotoon?
 5. Miten varmistaisitte, että uudistus ei johtaisi tosiasiallisesti kotitalouksien enemmistön varallisuuden laskuun?
 6. Mitä ovat tiedotteessa tarkoitetut ”sijoitusvarallisuuden päällä istuvat jättijärjestöt”?

Lauri Finér
kirjoittaja on SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija

Artikkeli on alun perin julkaistu Veropolitiikka-blogissa.

1 kommentti

1 kommentti

 1. Jaakko

  3.9.2018 at 21:41

  No… tuskinpa SDP:tä kovin hirveästi kiinnostaa tavallisenkaan ihmisen vaurastuminen. Heidän ideana on tietenkin se, että tavan duunari on yhtä köyhä ennen/jälkeen.
  En ole ikinä kuullut, että SDP olisi ollut sijoittajista huolissaan, muuta kuin rahat pois vaan ja kaikille 90% veroaste.
  Jos tästä nyt saa sellaisen vaikutelman, että SDP sallisi ”piensijoittajille” veroasteen laskua, niin väärin kuviteltu. Verot olisi vähintään yhtä korkeat kuin ennenkin, ensimmäistä osinkoeuroa myöten.

  Tunnetteko ketään sijoittavaa demaria? En minäkään. Kaikki ehdotetut verot on sellaisia, joita demarit ei itse maksa ollenkaan.

  Demarit ei edes sallisi sitä, että sijoittamisesta kerrottaisiin kansalle, tai, jos kerrotaan, sen on oltava negatiivista informaatiota.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös