Rahastotietoa

Valtion eläkerahastokin uskoo indeksisijoittamiseen – ei mikään passiivinen sijoitustyyli

Valtion Eläkerahaston osakesalkusta vajaat puolet on erilaisissa indeksituotteissa. Eläkerahaston toimitusjohtaja löytää indeksirahastoista ja ETF:stä lukuisia etuja.

Indeksirahastojen ja pörssinoteerattujen indeksiosuusrahastojen eli ETF:ien suosio kasvaa maailmalla jatkuvasti ja erilaisia rahastoja on lukematon määrä.

Yksityisten sijoittajien lisäksi myös institutionaaliset sijoittajat ovat huomanneet indeksisijoittamisen mahdollisuudet ja edut.

Valtion Eläkerahaston toimitusjohtajan, Timo Viherkentän mielestä indeksisijoittamisen menestyksen takana on kolme tekijää.

”Ensinnäkin alkuperäinen kilpailuetu eli kustannukset: indeksituotteiden palkkiot ovat tunnetusti yleensä paljon matalammat kuin aktiivisten rahastojen. Toiseksi tutkimustulokset: olemme toistuvasti saaneet lukea, kuinka aktiivisten rahastojen selvä enemmistö häviää tuotossa passiivivaihtoehdoille ainakin kulujen jälkeen. Kolmanneksi tuotetarjonnan lisääntyminen: indeksirahastot ovat saaneet seurakseen ja kilpailijoikseen pörssinoteeratut rahastot ETF:t, joiden kirjo on kasvanut ällistyttävän suureksi. ETF:iä on tiettävästi olemassa jo enemmän kuin yhtiöitä, joiden osakkeisiin ne sijoittavat”, Viherkenttä kirjoittaa blogissaan.

Indeksisijoittamista kutsutaan usein passiiviseksi sijoittamiseksi. Tämä johtuu siitä, että indeksirahastoja tai ETF:ä harrastava sijoittaja luopuu osakepoiminnasta, eli ei ota kantaa indeksisijoituksen osakejakaumaan tai muihin rahaston sijoituskohteisiin. Sijoittaja ei indeksisijoittamisessa myöskään ulkoista sijoituskohteiden valintaa aktiivisesti hoidetun sijoitusrahaston analyytikoille ja salkunhoitajille.

Viherkenttä ei silti pidä indeksisijoittamista passiivisena sijoitustyylinä. Valtion Eläkerahaston omaisuudenhoitajan toiminta indeksituotteiden maailmassa ei välttämättä ole lainkaan passiivista, Viherkenttä toteaa.

”Erityisesti ETF:ien valikoiman laajentuminen mahdollistaa nykyisin mitä moninaisimpien strategisten ja taktisten päätösten nopean toteuttamisen matalammilla kustannuksilla. Perinteiset koko markkinaa seuraavat yhtiöiden markkina-arvojen mukaisesti painotetut tuotteet ovat yhä suuressa roolissa, mutta räätälöidympiä vaihtoehtoja tulvii markkinoille päivittäin.”

Viherkenttä muistuttaa, että maakohtaisten ja toimialakohtaisten tuotteiden rinnalle ovat rynnineet erityisesti faktoriperusteiset ETF:t, jotka perustuvat akateemisessa tutkimuksessa ja käytännön sijoitusmarkkinoilla tunnistettuihin yhtiöiden tai niiden osakkeiden ominaisuuksiin. Hänen mukaan tyypillisiä tällaisia faktoreita ovat niin kutsutut arvo, laatu, momentum, koko ja matala volatiliteetti.

”Erilaisia kvanttiperusteisia strategioita seuraavat ETF:t voivat kuitenkin mennä ”osakevalinnassa” jo pitkälle yhtiökohtaisten tekijöiden alueelle, eikä tekoälyn mahdollisuuksista tässä liene vielä nähty kuin ensimmäiset askeleet.”

Sijoittaja voi siis hoitaa osakesalkkuaan erittäin aktiivisesti sijoittamalla valitsemiinsa ”passiivisiin”, tiettyjä indeksisääntöjä seuraaviin ETF:iin, Viherkenttä kiteyttää.

Valtion Eläkerahasto (VER) on Suomen valtion työntekijöiden eläkkeiden rahoitusta varten toimiva eläkerahasto, joka perustettiin vuonna 1990. Eläkkeitä ei makseta suoraan rahastosta, vaan valtiovarainministeriön antaman talousarvion suomista määrärahoista. Rahastoa käytetään vuosittaisten eläkemenojen tasoittamiseen. Valtion työntekijät ja -antajat maksavat eläkemaksujaan rahastoon, joka sijoittaa ne.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös