Sijoitusideat

Inderes nosti Suomen Hoivatilat jälleen TOP3-osakelistalleen

Inderesin osakesuosikkien listalla päivä- ja hoivakotikiinteistöjen vuokraamiseen ja rakennuttamiseen keskittyvä Suomen Hoivatilat korvaa listalla varainhoitoyhtiö eQ:n.

Inderesin osakesuosikkien listalla päivä- ja hoivakotikiinteistöjen vuokraamiseen ja rakennuttamiseen keskittyvä Suomen Hoivatilat korvaa listalla varainhoitoyhtiö eQ:n.

Hoivatilat on ollut listalla aiemminkin. Inderes nosti Hoivatilat listalleen heinäkuussa 2017.

Nyt yhtiön osake on polkenut jo yli vuoden ajan paikoillaan noin kahdeksan euron tasolla. Tämä siitä huolimatta, että yhtiön operatiivinen kehitys on ollut jatkuvasti myönteistä ja kasvu sekä pääoman tuotto on ollut vahvaa, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yhtiön liikevaihto kasvoi lähes 52 prosenttia viime vuodesta ja operatiivinen tulos peräti lähes 60 prosenttia. Sijoituskiinteistöjen arvon nousu oli hieman yli 47 prosenttia ja myös sopimuskanta nousi lähes 37 prosenttia. Osakekohtainen tulos pysyi 0,63 eurossa.

Kankeutta Hoivatilojen osakekurssissa on ollut aiemminkin. Kun Inderes nosti heinäkuussa 2017 Hoivatilat TOP3-listalle, totesi Inderes, ettei Helsingin pörssin alkuvuoden 2017 hyvä nousuvire ollut tarttunut Suomen Hoivatiloihin. Syynä oli tuolloin SOTE-uudistuksen takkuaminen.

Yhtiön osakekurssia on Inderesin mukaan jälleen painanut Sote-uudistuksen jatkuva lykkääntyminen sekä yhtiön pääomistajan Partneran ilmoitus mahdollisesta omistusosuuden vähentämisestä. Soten-lykkääntymisen vaikutus on sikäli erikoista, ettei se oleellisesti vaikuta Hoivatilojen näkymiin, koska Sote ei koske päivähoitoa.

Tämän toteavat Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen ja pääanalyytikko Sauli Vilén myös aamukatsauksessa:

”Kummallakaan näistä tekijöistä ei ole suurta vaikutusta näkemykseemme Hoivatilojen osakkeen käyvästä arvosta ja pidämme nykyistä osakkeen arvostustasoa matalana suhteessa tuottotasoon ja riskiprofiiliin.”

Inderes ennustaa yhtiön kehityksen jatkuvan vahvana loppuvuonna 2018 ja odottaa yhtiöltä ohjeistuksen nostoa loppuvuoden aikana. Markkinat eivät huomioi täysimääräisesti osakkeen arvostuksessa yhtiön huomattavaa rakenteilla olevaa hankekantaa, joka sisältää 126 miljoonan euron hankinta-arvolla mitattuna keskeneräisiä kiinteistöjä toisen kvartaalin lopussa, analyytikot toteavat.

Lisäksi Hoivatilojen osakkeen arvostus on laskenut selvästi, eikä alhainen arvostus ole Kinnusen ja Vilénin mielestä perusteltua.

”Osakkeen arvostus suhteessa NAV:iin on laskenut viime vuoden alun noin 2,0x tasosta nykyiseen noin 1,3x tasoon (Q2’18) ja se tulee ennusteessamme laskemaan noin 1,1x tasolle vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämä arvostustason lasku ei mielestämme ole perusteltua osakkeen vahvana säilyneet kasvunäkymät ja korkea oman pääoman tuottotaso huomioiden (H1’18: 24 %). Hoivatilojen arvostusta tukevat myös yhtiön defensiivisyys ja mielestämme matala riskiprofiili.”

Inderesin suositus Hoivatilojen osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 9,2 euroa.

Suomen Hoivatilat julkaisi tänään 30.8. tiedotteen, jossa se kertoo myyvänsä kiinteistöjään ja täsmentää tilikautta 2018 koskevaa ohjausta.

Yhtiö on allekirjoittanut 30.8.2018 Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen kanssa kauppasopimuksen, jolla Hoivatilat myy eQ:lle kuuden kiinteistöyhtiön osakekannan. Velaton kauppahinta on 16,4 miljoonaa euroa. Hoivatilat arvioi, että kaupasta syntyy kertaluonteinen noin miljoonan euron myyntivoitto.

”Nyt toteutettavalla kaupalla vapautamme pääomia uusiin kiinteistöhankkeisiin. Kaupasta saatavat nettovarat yhdessä pankkirahoituksen kanssa mahdollistavat noin 30 miljoonan euron arvoisten uusien kiinteistöinvestointien toteuttamisen”, sanoo Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Kohteiden myynnin myötä Hoivatilat täsmentää kuluvan vuoden ohjeistustaan seuraavasti:

Hoivatilat arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan noin 17 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus vähintään 17,5 miljoonaa euroa). Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 40 % liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2018 lopussa olevan 330 – 340 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus vähintään 340 miljoonaa euroa).

Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei loppuvuoden 2018 aikana tee uusia merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykyisellä tasollaan.

Inderes kommentoi Hoivatilojen tiedotetta Twitterissä.

Kommentoi
Ylös
>