Talouden trendit

Verokiila ja vanheneva väestö kaupan kasvun jarruna

Palvelutyön raskas verotus ja vanhenevan väestön mukana hiipuva kulutus nujertavat yksityisten palveluiden tulevaisuutta, väittää Kaupan liitto.

Kaupan liiton mielestä vähittäiskaupan markkinoita Suomessa rajoittaa kulutuksen määrän supistuminen. Vanheneva väestö voi jähmettää talouden dynaamisuutta ja yksityistä kulutusta, liitto toteaa tiedotteessaan. Tämä on merkittävä uhka myös vähittäiskaupan kasvulle. Esimerkiksi ruoan tai vaatetuksen määrällisen kulutuksen ennustetaan Suomessa pienenevän jo lähivuosina.

”Samalla kun monet kuluttajamarkkinat pienenevät ikääntymisen myötä, toisaalla digitaalinen ostaminen kasvaa ja yleistyy – myös ulkomailta. Esimerkiksi tällä hetkellä lähes viidesosa kosmetiikkaostoksista tehdään digitaalisesti, mutta jo kolmen vuoden kuluttua lähes kolmasosa”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kuvaa kehitystä.

Kauppa tai kulutustavarateollisuus ei voi ikääntyvässä Suomessa hakea kasvua kulutuksen määrällisestä kasvusta. Kasvua on haettava tuotteista, joissa on suuremmat katteet, tai ulkomailta.

Kaupan kasvun kantona kaskessa on myös verotus, mikä nostaa työpanoksen hintaa ja leikkaa suomalaisen kuluttajan ostovoimaa. Kaupan liiton mukaan suomalaisen keskivertopalkansaajan verojen jälkeinen ostovoima on vain kuusi prosenttia suurempi kuin OECD-maissa keskimäärin ja pienempi kuin yhdessäkään muussa Pohjoismaassa. Työpanoksen hinta ja hintaan nähden huono ostovoima on yksi keskeisistä asioista, jotka hidastavat palvelujen kehitystä ja työllisyyttä Suomessa.

”Kaikkiin kuluttajapalveluihin kaupan lihatiskeistä mobiilipelien suunnitteluun, pankki- tai operaattoripalveluihin, ravintoloihin jne. sisältyy vähintään kaksinkertainen verokiila, joka on osa tavaran tai palvelun hintaa”, Kurjenoja kertoo.

Kurjenoja kuvaa pelkistettyä esimerkkiä palveluketjusta ja siihen kasautuvasta kolminkertaisesta verotuksesta: Työntekijä, esimerkiksi kampaaja, myy palvelua, minkä ostaakseen kuluttaja, esimerkiksi verho-ompelija, tekee töitä ja ansaitsee rahaa. Jotta tämä onnistuisi, ompelijan työpanokselle pitää olla tarvetta ja maksukykyinen ostaja, vaikkapa data-analyytikko. Palveluketjun jokaisesta lenkistä verottaja nappaa oman osuutensa siten, että ketjun viimeiselle lenkille, kampaajalle, ei jää käteen juuri mitään. Koko palveluketjun hinnasta, jonka maksaa verho-ompelua ostavan data-analyytikon työnantaja, yli 80−90 prosenttia on erilaisia veroja ja veroluontoisia maksuja.

Kommentoi
Ylös
>