Sijoitusuutiset

Rakennusyhtiö Lehto Groupin osakekurssi romahti tulosvaroituksen jälkeen

Yhtiön katteet hyvinvointitiloissa ja korjausrakentamisessa jäävät aiemmin arvioitua alhaisemmiksi.

Yhtiön katteet hyvinvointitiloissa ja korjausrakentamisessa jäävät aiemmin arvioitua alhaisemmiksi.

Rakennusliike Lehto Groupin kasvu on ollut vakuuttavaa. Liikevaihto on kasvanut jo neljä vuotta keskimäärin 50 prosentin vauhtia.

Eilen tuli kuitenkin lunta tupaan, kun yhtiö julkisti tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 noin 20 – 30 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Liikevaihdon kasvuennuste on siten sama kuin aiemmin toukokuussa ilmoitettu liikevaihdon kasvuennuste.

Arvio kannattavuudesta sen sijaan laski aiemmasta. Nyt Lehto uskoo liikevoiton olevan noin 8 – 9 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus tulisi siis laskemaan viimevuodesta, jolloin liikevoittoprosentti oli 10,8. Toukokuussa julkistetussa arvioissa Lehto oli ennustanut liikevoiton yltävän lähes viime vuoden tasolle noin 10 prosenttiin.

Liikevaihdon ja liikevoiton kertymisen Lehto arvioi painottuvan voimakkaasti loppuvuoteen. Vertailuvuoden 2017 luvut on oikaistu vastaamaan 1.1.2018 käyttöön otetun IFRS 15 -standardin laskentaperiaatteita.

Liikevoittonäkymän heikentymisen syynä on yhtiön mukaan aiemmin arvioitua alhaisemmat projektikatteet erityisesti Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen palvelualueilla ja sekä joidenkin luovutuksen mukaan tuloutuvien hankkeiden arvioidun valmistumisajankohdan siirtyminen vuoden 2019 puolelle. Lisäksi tehdaskapasiteetin laajentaminen, konsernitason kehityshankkeet sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat vaatineet arvioitua enemmän panostuksia.

Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2018 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista.

Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat meneillään olevien projektien loppuunsaattaminen arvioidussa aikataulussa ja arvioiduilla kustannuksilla, neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden käynnistymisen viivästyminen, osaavan työvoiman saanti ja panoshintojen nousu.

Lehto Groupin tulosvaroitus sattui OPn kannalta harmilliseen aikaan, sillä kaksi päivää aiemmin OP päivitti OPn Parhaat -osakesuosituksensa. Lehto Group on yksi pankin viidestä osakesuosikista ja OP antoi rakennusliikkeelle ostosuosituksen.

Yhtiön tulosvaroitus tuli luultavasti yllätyksenä muillekin yhtiötä seuraaville tahoille. Thomson Reutersin tietokannan mukaan yhtiötä seuraa neljä analyytikkoa, joista kaksi on antanut osakkeelle ostosuosituksen ja kaksi antaa lisää-suosituksen.

Markkinoille tulosvaroitus tuli puun takaa, sillä Lehto Groupin osakekurssi romahti Helsingin pörssissä eilen peräti 12 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>