Markkinakommentit

Miltä näyttää sijoittajan loppuvuosi? – markkinat ”kultakutri”-vaiheessa

Kauppakiistat pitävät markkinat levottomina, uskoo Pictet Wealth Managementin sijoitusjohtaja.

”Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla globaaleilla osakkeilla ei ollut suuntaa ja riskisten omaisuusluokkien kehitys oli mitäänsanomatonta. Kaupan jännitteet ovat aiheuttaneet hermostuneisuutta, mikä voi jatkuva vielä lyhyellä aikavälillä. Riskisillä markkinoilla voi kuitenkin olla elämää niin kauan kun fundamenttitekijät vahvistuvat”.

Tämä on Pictet Wealth Managementin (PWM) makrotutkimuksesta ja sijoitusten allokoinnista vastaavan johtajan Christophe Donayn pääviesti elo-syyskuun Perspectives-katsauksessa.

Donay uskoo markkinoiden pysyvän rauhattomina niin kauan, kun kauppakiistat jatkuvat, mutta uskoo kiistojen suorien talousvaikutuksen jäävän vähäisiksi ja että kauppasopimuksien tekemiseen on hyvät mahdollisuudet.

Tämän johdosta Donay sanoo olevansa ”varautuneempi esimerkiksi kehittyneiden markkinoiden osakkeiden ja high yield -joukkolainojen suhteen lyhyellä aikavälillä sekä kiinnittävänsä enemmän huomiota sellaisiin omaisuusluokkiin, kuten Yhdysvaltojen valtionlainoihin, jotka tarjoavat suojaa sijoitussalkuille.” Hän on kuitenkin paljon optimistisempi riskisten omaisuusluokkien suhteen vuoden loppua kohti mentäessä.

PWM:n sijoituksista vastaava johtaja César Pérez Ruiz jakaa Donayn markkinanäkemyksen. Hän on taktisesti muuttanut suhteellisen positiivisen osakenäkemyksensä neutraalimpaan näkemykseen ja on vähentänyt salkkujen luottoriskiä. Hän on melko positiivinen lähikuukausien suhteen. Hän sanoo, että: ”pidämme hyvin tarkasti silmällä markkinadataa ja odotamme volatiliteettipiikkejä”.

Pérez Ruiz sanoo, että Fed ”voi tehdä virheen nykyisessä hermostuneessa markkinatilanteessa”. Hän myös huomauttaa, että osakemarkkinoiden viimeaikainen nousu on rajoittunut yhä suppeammalle määrälle toimialoja, jotka yleensä liittyvät teknologiaan. Hän sanoo kuitenkin, että nyt ollaan yhä hyvän talouskasvun ja matalan inflaation ”Kultakutri”-vaiheessa” ja ettei 2000-luvun teknokupla välttämättä uusiudu.

Pérez Ruiz käsittelee myös Fedin politiikkaa yhdessä katsauksen artikkeleista. Hänen mukaansa tilanne on ”hyvin herkkä” eivätkä ”markkinat ole vakuuttuneet Fedin koronnostosuunnitelmista”, kuten voidaan nähdä tasaisesti loivenevasta Yhdysvaltojen valtionlainojen korkokäyrästä. Loiveneminen voi mahdollisesti kehittyä käänteiseksi, jolloin lyhyen juoksuajan joukkolainoista saa parempaa tuottoa kuin pitkän juoksuajan lainoista. ”Tämä ilmiö on nähty viimeisten kymmenen taantuman aikana yhdeksän kertaa”, Pérez Ruiz kirjoittaa.

Epätoivoon ei kuitenkaan välttämättä ole vielä aihetta. PWM:n vanhempi Yhdysvaltojen ekonomisti Thomas Costerg sanoo, että kauppatariffit voivat rokottaa hieman Yhdysvaltojen talouskasvua, mutta että talouskasvu säilyy vahvana. ”Tariffien lisäksi meidän täytyy pitää tarkasti silmällä mahdollisia muita haavoittuvuuksia Yhdysvaltojen taloussyklin loppuvaiheessa. Tässä vaiheessa merkit taantumasta ovat suhteellisen vähäisiä.”

Kommentoi
Ylös
>