Talouden trendit

SAK: Paikallinen sopiminen lisääntynyt työpaikoilla

Paikallinen sopiminen on yleisintä teollisuuden työpaikoilla. Tämä käy ilmi SAK:laisille luottamushenkilöille tehdystä kyselystä.

Kahden viime vuoden aikana paikallisten sopimusten määrä on noussut viidellä prosentilla. SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan kahdella kolmasosalla (64 %) SAK:laisista työpaikoista on tehty kahden viime vuoden aikana paikallisia sopimuksia.

Paikallinen sopiminen on yleisintä teollisuuden työpaikoilla, joista valtaosalla (78 %) on viimeisten kahden vuoden aikana tehty työpaikkatason sopimuksia. Myös yksityisillä palvelualoilla ja julkisella sektorilla paikallisia sopimuksia on tehty useammalla kuin joka toisella työpaikalla. Vain kuljetusalalla sopimuksia on tehty alle puolella työpaikoista (44 %).

”Palkankorotuksista sopiminen paikallisesti lisääntyi keväällä päättyneellä neuvottelukierroksella. Myös lomista, tulospalkkausjärjestelmistä ja työajan tasoittumisesta sovitaan usein työpaikoilla”, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko.

Neuvottelukierroksen 2017 – 2018 palkankorotuksista sovittiin kokonaan tai osittain 43 prosentilla SAK:laisista työpaikoista. Eniten palkkaan liittyviä paikallisia sopimuksia tehtiin teollisuudessa.

Luottamushenkilöiden mukaan suurin este paikallisen sopimisen onnistumiselle on työnantajan haluttomuus sopia.

”Kyselystä käy ilmi, että työnantajien haluttomuus on lisääntynyt huomattavasti kahden viimeisen vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten 39 prosenttia vastanneista ilmoitti työnantajapuolen haluttomuuden olevan merkittävin este paikalliselle sopimiselle”, tänä vuonna näin arvioi 59 prosenttia paneelin jäsenistä.

Noin kaksi kolmesta luottamushenkilöistä kertoo olevansa tyytyväinen paikallisen sopimisen nykytilaan ja laajuuteen.

Suomen Yrittäjien mukaan kysely antaa osittain väärän kuvan kokonaistilanteesta.

”Pitää muistaa, että kysely perustuu luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen vastauksiin. Pienillä työpaikoilla sellaisia ei ole. Näin ollen SAK:n kysely ei kerro työelämän koko kuvaa vaan keskittyy isoihin yrityksiin”, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä kertoo Suomen Yrittäjien -haastattelussa.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi yhteensä 993 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua kaikilta SAK:n pääsektoreilta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös