Rahoitusteoriaa

Perheyhtiöt menestyvät muita pörssiyhtiöitä paremmin

Tuore tutkimus vertailee perheomisteisten pörssiyhtiöiden toimintaa, menestystä, omistajuutta, hallituksia ja johdon palkitsemista muihin listayhtiöihin.

Professori Seppo Ikäheimo ja työelämäprofessori Olli-Pekka Lumijärvi Aalto-yliopistosta tarkastelevat tutkimuksessaan perheomisteisia pörssiyhtiöitä ajanjaksolla 2007–2016. Perheomisteisella yhtiöllä tarkoitetaan pörssiyritystä, jossa yksityishenkilöllä tai omistajaperheellä on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön äänistä.

Kymmenessä vuodessa pörssilistattujen perheomisteisten yhtiöiden määrä on vähentynyt neljällä, mutta niiden osuus kaikista pörssiyhtiöistä on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä. Suuria suomalaisia omistajasukuja ovat muun muassa Herlinit, Paasikivet ja Ehrnroothit.

Perheiden omistamat yhtiöt menestyvät muita paremmin

Tutkimuksesta selviää, että perheiden omistamat pörssiyritykset menestyvät keskimäärin muita pörssiyhtiöitä paremmin. Niiden liikevoittoprosentti ja pääoman tuotto ovat korkeampia, osaketuoton riski alhaisempi ja osinkotuotto parempi kuin muissa yrityksissä. Lisäksi yritysten arvostus on jonkin verran alhaisempi muihin listayrityksiin verrattuna.

”Perheet kehittävät yhtiöitä pitkällä tähtäimellä, mutta varovat riskejä. Suomeen tarvitaan lisää tällaisia hyviä omistajia, jotka ajattelevat yrityksen etua pitkäjänteisesti ja luovat sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia. Tutkimuksen valossa perheomisteiset yhtiöt ovat lisäksi usein hyviä sijoituskohteita”, professori Seppo Ikäheimo kommentoi.

Tutkimuksen mukaan perheomistamisella on lievä positiivinen vaikutus osaketuottoon, joka kuitenkin heikkenee, kun perheen omistusosuus kasvaa. Perheomisteisten yritysten osinkotuotto on muita yrityksiä parempi. Erityisesti osinkotuotto on korkeampi perheomisteisissa yrityksissä, joissa perhe omistaa yli 50 prosenttia äänistä.

Perheomisteiset yhtiöt eivät eroa verrokeistaan velkaantumisen tai liikevaihdon kasvun osalta, mutta kasvuvaraa ulkomaille näyttää olevan. Liikevaihdosta muita yrityksiä merkittävästi pienempi osuus tulee viennistä.

Vain harva perheyhtiö listautuu

Vaikka perheomisteiset yhtiöt menestyvät, tutkittujen kymmenen vuoden aikana vain kaksi listautui.

”Arvopaperimarkkinat toimivat parhaiten, kun markkinoilla on paljon erilaisia ja eri kokoisia sijoittajia. Suomessa suurin puute on keskikokoisista omistajista kuten perheistä. Eläkeyhtiöiden yhdistyminen on johtanut miljardiluokan sijoittajainstituutioiden syntymiseen. Osakkeita omistavia yksityishenkilöitä on yli 800 000. Näihin omistajaryhmiin verrattuna pörssiyhtiöissä omistajina olevia sukuja on edelleen vain vähän”, toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä kommentoi.

Tutkimuksesta selviää, että syitä perheomisteisten yhtiöiden listautumiseen ovat muun muassa mahdollisuus ohjata yritystä entistä ammattimaisemmin, sukupolvenvaihdosten sujuvoittaminen, helpompi ammattijohdon rekrytointi ja kansainvälistymisen vauhdittaminen. Yksi merkittävä syy on kasvun ja investointien rahoittaminen.

Lataa koko tutkimus tästä linkistä.

Perheyritysten liiton jäsenpalveluvastaava Mikko Pellinen twiittasi aiheesta.

Kommentoi
Ylös
>