Makrotalous

Eläkeyhtiö: Poliittinen epävarmuus ja protektionismi ovat riskitekijöitä

Eläkeyhtiö Varma varoittaa poliittisen epävarmuus ja arvaamattomuus kauppapolitiikassa kiristävä tunnelmia.

Maailmantalouden näkymiä ovat kuluvan vuoden aikana varjostaneet Yhdysvaltojen ja Kiinan välille syntynyt kauppasota sekä Turkin nopeasti kärjistyneet talousvaikeudet.

Suomen suurin eläkeyhtiö Varma on korjannut alkuvuonna maailmantalouden kasvunäkymiä hienoisesti varovaisemmiksi, lähinnä Euroopan ja kehittyvien talouksien odotettua heikompaan kehitykseen pohjautuen.

”Yhdysvaltain talous on sen sijaan jatkanut laaja-alaista kasvuaan elvyttävän finanssipolitiikan tukemana. Yritysten ja kotitalouksen suhteellisen vahvasta globaalista luottamuksesta huolimatta yritysten investointiaikeet saattavat kärsiä Yhdysvaltain hallinnon ajamista tuontitulleista, jotka ovat lisänneet epävarmuutta taloudellisesta toimintaympäristöstä niin Yhdysvalloissa kuin sen kauppakumppaneissakin”, Varma toteaa osavuosikatsauksessaan.

Eläkeyhtiön mukaan poliittinen epävarmuus on lisääntynyt uudelleen myös euroalueella muun muassa Italian uuden hallituksen politiikkalinjausten ja Saksan hallituskriisin vuoksi.

Myös inflaatiopaineet ovat lisääntyneet hienoisesti esimerkiksi raaka-ainehintojen nopean nousun sekä parantuneen työllisyystilanteen seurauksena. Eläkeyhtiön mukaan monissa kehittyvissä talouksissa inflaatiopaineiden lisääntyminen liittyy myös niiden valuuttojen heikentymiseen, johon keskuspankit ovat joutuneet reagoimaan ohjauskorkojen nostoilla. Kehittyneiden talouksien keskuspankit ovat puolestaan reagoineet maltilliseen inflaation kiihtymiseen varovaisella rahapolitiikan normalisoinnilla.

Maailmantalouden kasvun hienoinen hidastuminen ja poliittisen epävarmuuden lisääntyminen on heijastunut Varman mukaan sijoitusmarkkinoille vähentyneenä riskinottohaluna.

”Vuoden alussa lisääntyneen markkinaturbulenssin jälkeen sijoittajat ovatkin pienentäneet allokaatioita korkeamman riskin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin ja kehittyvien markkinoiden osake- ja korkosijoituksiin. Lisääntynyt epävarmuus on myös katkaissut pitkien valtionlainojen korkojen alkuvuonna käynnistyneen nousun siitä huolimatta, että Yhdysvaltain keskuspankki on jatkanut rahapolitiikkansa maltillista normalisointia. Italiassa valtionlainojen korot nousivat loppukeväällä hyvin nopeasti maan hallituskriisin vuoksi, mutta tilanne rauhoittui kesän edetessä”, yhtiö toteaa.

Vaikka odotukset talouden kehittymisestä ovat edelleen suhteellisen vakaat ja valoisat, on toimintaympäristö Varman mukaan eläkesijoittajan näkökulmasta vaativa.

”Pitkään jatkunut talouskasvu sekä miltei yhtäjaksoinen varallisuusarvojen kohoaminen pääomamarkkinoilla patoavat odotuksia suhdannekäänteestä. Kiristyneiden geopoliittisten jännitteiden ristipaineessa talouden kasvu on toistaiseksi pitänyt pintansa, mutta riskit taloudellisessa toimintaympäristössä ovat vahvistuneet.”

Eläkeyhtiön mukaan jatkuva epävarmuus voi yritysten näkökulmasta heikentää investointihalukkuutta.

”Euroopassa ja maailmantaloudessa toimintaympäristöä leimaa yhä poliittinen epävarmuus, joka yhdessä mahdollisen protektionismin kasvun kanssa muodostaa edelleen riskin Suomen taloudelle”, Varma varoittaa.

Suomen talous on yhtiön mukaan saavuttamassa suhdannehuipun.

”Kasvun odotetaan vahvistuvan vielä loppuvuoden ajan, mutta tasaantuvan sitten. Epävarmuus ja arvaamattomuus kauppapolitiikassa kiristivät kuitenkin tunnelmia.”

Kommentoi
Ylös
>