Sijoitusuutiset

Nyt tämäkin on tutkittu – ylinopeutta kaahailevat riskikuskit ovat usein myös riskisijoittajia

Ajonopeudella ja osakesijoittamisella näyttää olevan yhteys, kertoo LähiTapiolan kyselytutkimus.

Sakkonopeutta ajavien kuljettajien sijoitussalkuissa on muita todennäköisemmin osakkeita. Tällaisiin tuloksiin päätyy LähiTapiola tutkimuksessaan.

LähiTapiolan kysyi yli 700 suomalaiselta heidän ajotaipumuksistaan ja sijoituksistaan maaliskuussa. Puolet vastanneista kertoi ajavansa lievää ylinopeutta, joka useimmiten johtaisi poliisin huomautukseen. Kymmenen prosenttia vastanneista painaa kaasujalkaa sen verran, että vauhti voisi kiinni jäädessä johtaa rikesakkoon.

Ylinopeutta ajaneista kaksi prosenttia oli saanut päiväsakkoja ja kymmenen prosenttia rikemaksun. Seitsemälle prosentille oli tullut huomautus ajonopeudesta.

Ylinopeuteen taipuvaiset kuljettajat uskaltavat ottaa riskiä myös sijoituksissaan. LähiTapiolan ekonomistien selvityksen mukaan sakkonopeutta ajavista ajureista 36 prosenttia omisti osakkeita. Huomautusnopeutta ajavista osakkeiden omistusosuus putoaa kolmannekseen, kun rajoitusten mukaan ajaneista osakkeita oli viidenneksellä.

”Toiset ottavat mielellään riskejä, toiset välttävät niitä viimeiseen asti. Ylinopeus voi kostautua sakkoina, mutta silti monien vaakakupissa voitettu aika painaa enemmän ja tietoinen riski otetaan. Osakkeissa on aina tappion mahdollisuus olemassa, mutta useimmiten huonotkin jaksot päättyvät lopulta hyvin”, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ajokäyttäytyminen näkyy osakekaupankäyntitavoissa. Ylinopeutta ajavat henkilöt usein ajavat ylinopeutta myös osakemarkkinoilla.

Nummiaron mukaan riskikuskin ja riskisijoittajan ajattelussa voi hyvin olla saman tyyppisiä piirteitä.

”Ensimmäiseksi tulevat mieleen yliluottamus ja tappion vastenmielisyys. Yliluottamus voi johtaa ajatteluun, että pystyn kyllä taitavana kuskina hallitsemaan ylinopeuden aiheuttavat vaaratilanteet ja toisaalta, että pystyn sopivasti ostamaan ja myymään osakkeita, jolloin tappioriskit ovat hyvin hallinnassa.”

Voimakkaasti riskiä ottavan on syytä miettiä tunteitaan, ekonomisti neuvoo.

”Riskikuskin kannattaa miettiä erityisesti vaaratilanteiden häntäriskiä, eli riskiä, joka tapahtuu vain todella harvoin, mutta sen seuraukset ovat sitäkin vakavammat. Onnettomuudet vaativat ihmishenkiä ja vaarantavat tarpeettomasti muunkin liikenteen. Häntäriskin pitäisi painaa enemmän kuin yliluottamus tai muut ihmisluonteen piirteet, jolloin menohalut tasoittuvat rajoitusten mukaisiksi.”

Kommentoi
Ylös
>