Talouden trendit

Maahantuojat hermostuivat sähköpyörien 84 prosentin polkumyyntitulleista

Euroopan unioni otti käyttöön heinäkuussa kiinalaisia sähköavusteisia pyöriä koskevat väliaikaiset polkumyyntitullit. Tullit nostavat sähköpyörien kuluttajahintoja, varoittaa Edunvalvontayhdistys Muoti- ja urheilukauppa TMA ry.

Yhdistyksen mukaan polkumyyntitullien perusteista ei ole tarkkaa tietoa. Heinäkuussa voimaan astuneiden kiinalaisiin sähköpyöriin kohdistuvien polkumyyntitullien suuruus on 84 prosenttia. Eurooppalaisille kuluttajille tullit maksavat tämän hetken myyntilukujen mukaan viisi miljoonaa euroa vuodessa. Sähköpyörien suosio on rajussa kasvussa.

”Se mitä alalla tulleista tiedetään kertoa, että tullit perustuvat monelta osin hyvin hatariin, jopa keinotekoisiin asioihin. Jos sähköpyörien myynnin kasvu jatkuu samana, maksavat kuluttajat 10 miljoonaa euroa jo vuonna 2020 joko suoraan tullien vuoksi tai kohonneina markkinahintoina”, kertoo Muoti- ja urheilukauppa TMA ry:n toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää yhdistyksen tiedotteessa.

Yhdistyksen mukaan sähköpyörät ja perinteiset polkupyörät kootaan sähköosia lukuun ottamatta pitkälti samoista osista. Perinteisiä polkupyöriä ja niiden osien tuontia rokotetaan 49 prosentin polkumyyntitullilla, jota kuluttajat ovat maksaneet jo 25 vuotta. Eurooppalaiset valmistajat ovat tosin saaneet tuoda pyöriä osina ilman tullia, mikä on alentanut kuluttajien maksamaa laskua. Koska polkumyyntitullittomuus on koskenut vain valmistajia, on se sapettanut maahantuojia ja kauppaa, Kankaanpää kuvailee tilannetta markkinoilla.

”Komissio ei hyväksynyt kiinalaisille yrityksille markkinatalouskohtelua, koska Kiina tukee alumiinin hintaa ja siksi polkupyörien valmistus ei asetuksen mukaan täytä markkinatalousasemaa. Miksi tämä koskee vain pyöriä?”

Komissio on käyttänyt polkumyyntitullien määräämisessä ”samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti unionissa maksettujen tai maksettavien hintoja”. Kankaanpään mukaan on kyseenalaista, kuinka hyvin tällainen tarkastelu ottaa huomioon todellisia tuotantokustannuksia ja tarkastelun tasapuolisuutta.

”Tullien markkinavaikutus on sen verran huomattava, että olisi perusteltua vaatia komissiota selvittämään vertailumaa-hinnat esimerkiksi Taiwanissa ja Vietnamissa. Ne ovat lähinnä saman kustannustason maista ja merkittäviä tuojia Euroopan unioniin.”

Kuluttajat tekevät verkko-ostoksia kasvavasti suoraan Kiinasta, ja myös pyörän osien ostaminen ja pyörien kasaaminen kiinalaisista osista lisääntyy nopeasti.

”Vaikutus nykyisellä tuontitasolla kuluttajien maksamiin hintoihin Suomessa on noin 4,8 miljoonaan euroa. Polkumyyntitullien vaikutus kuluttajien maksamiin hintoihin vastaisuudessa on riippuvainen siitä, kuinka hyvin tuonti Kiinasta voidaan korvata muista maista tulevalla tuonnilla”, tiivistää Kankaanpää.

Kommentoi
Ylös
>