Yritysuutiset

Tikkurila ei yltänyt odotuksiin

Maaliyhtiön toisen kvartaalin tulos jäi alle konsensusennusteiden. Yhtiö kertoi aloittavansa yt-neuvottelut.

Maaliyhtiön toisen kvartaalin tulos jäi alle konsensusennusteiden. Yhtiö kertoi aloittavansa yt-neuvottelut.

Maaliyhtiö Tikkurilan huhti-kesäkuun oikaistu liiketulos oli 21,5 miljoonaa euroa, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 26,6 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ylitti hienoisesti vertailukauden 20 miljoonan euron tason.

Liikevaihto laski 5,1 prosenttia vertailukaudesta 137,7 miljoonaan euroon. Näkymät pysyvät ennallaan. Yhtiö arvioi liikevaihdon säilyvän vuonna 2018 edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton paranevan.

Tikkurilan toimitusjohtaja Elisa Markula toteaa, että euromääräinen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein ja ilman yritysmyyntien vaikutusta kolme prosenttia.

”Myyntivolyymimme kasvoivat kaikilla keskeisillä markkinoilla myyntiponnistelujen, hyvän suhdanteen ja parantuneen toimitusvarmuuden johdosta”, Markula kertoo.

Tikkurilan markkinanäkymät ovat yhtiön mukaan kohtuullisen hyvät kuluvalle vuodelle, vaikka asuntomarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt. Maaliyhtiö arvioi keskeisten markkinoiden talouksien kasvavan ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Ammattilaissegmentin merkitys kasvaa, mikä vaikuttaa Tikkurila-konsernin myynnin jakaumaan. Yhtiön mukaan tunnistetut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat on pitkälti ratkaistu ja varastojen tasoa on nostettu selvästi toimitusvarmuuden varmistamiseksi.

Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousu jatkuu loppuvuonna, yhtiö arvioi.

Analyysitalo Inderes kommentoi Tikkurilan tulosta Twitterissä.

”Tikkurilan Q2 selvästi alle markkinaennusteiden. Liikevaihto laski 5 % vertailukaudesta ja liikevoitto nousi vain hieman vertailukauden yläpuolelle. Vertailukausi Q2’17 oli erittäin heikko ERP:n käyttöönoton ja raaka-aineiden saatavuusongelmien takia, joten rima oli matalalla”, Inderes toteaa.

Tikkurila kertoi tänään myös aloittavansa yt-neuvottelut osana uudelleenjärjestelyjä.

Neuvotteluesitys koskee kaikkia Tikkurila Oyj:n henkilöstöryhmiä ja toimintoja. Yhtiön alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on kaikkiaan enintään 50 työpaikkaa Suomessa. Tikkurila-konsernin henkilöstömäärä on noin 3 000, joista noin 530 työskentelee Suomessa.

Tikkurila käynnisti vuonna 2017 laajamittaisen tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Parantunut kustannuskilpailukyky tulee tukemaan Tikkurilaa kasvun hakemisessa.

Kommentoi
Ylös
>