Makrotalous

Näistä ammateista on nyt pula – katso lista

Työ- ja elinkeinotoimistot ovat listanneet ammatit joista on tällä hetkellä eniten pulaa ja myös ammatit joista on ylitarjontaa.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa ja tuorein päivitys barometriin on tehty viime maaliskuussa.

Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa. TE -toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin.

Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Paljon on pula rakennusalan työnjohtajista. Rakentaminen käy Suomessa tällä hetkellä kovilla kierroksilla. Rakennusalan työnjohtajista on pula erityisesti pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on pula työnjohtajien lisäksi myös rakennusinsinööreistä ja talonrakentajista.

Esimerkiksi Kainuun ELY-keskuksen alueella ei tuon alan osaajista ole pulaa, vaan eniten tarvittaisiin yleislääkäreitä.

On melko tyypillistä, että myyntiedustajista ja puhelinmyyjistä on pulaa. Myös terveydenhoidon ammattilaisista on pulaa ollut ennenkin.

Yleissihteereissä on työnhakijoita barometrin määritelmän mukaan ”paljon liikaa”.

15 ammattia joista eniten pula Suomessa

 • Rakennusalan työnjohtajat
 • Kuulontutkijat ja puheterapeutit
 • Ylilääkärit ja erikoislääkärit
 • Rakennusinsinööri
 • Yleislääkärit
 • Sosiaalityön erityisasiantuntijat
 • Myyntiedustajat
 • Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
 • Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
 • Hammaslääkärit
 • Lastentarhanopettajat
 • Konetekniikan erityisasiantuntijat
 • Sähkö- ja automaatioinsinööri
 • Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
 • Muut rakennustyöntekijät

15 ammattia joista on eniten ylitarjontaa Suomessa

 • Yleissihteerit
 • Johdon sihteerit ja osastosihteerit
 • Käytön tukihenkilöt –
 • Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
 • Huonekalupuusepät ym.
 • Graafiset ja multimediasuunnittelijat
 • Toimittajat
 • Konepuusepät
 • Tieto- ja viestintäteknologian asentajat, korjaajat
 • Painopinnanvalmistajat
 • Pankki- ym. toimihenkilöt
 • Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
 • Koulunkäyntiavustajat
 • Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
 • Painajat
Kommentoi
Ylös
>