Rahoitusteoriaa

Yhtiön omien osakkeiden ostot: Hyötyykö sijoittaja?

Yritysten omien osakkeiden ostot ovat lisääntyneet viime vuosina. Hyötyvätkö osakkenomistajat osto-ohjelmista ja ja millaisissa tilanteissa? Rahoitustutkija antaa tähän vastauksen.

Yksi syy omien osakkeiden ostoille on yksinkertaisesti tuottavien investointikohteiden puute. Yritys saattaa olla jo sellaisessa markkina-asemassa ja elinkaaressa, että sen liiketoiminta tuottaa hyvää kassavirtaa mutta potentiaalista kasvunäkymää ei ole enää olemassa. Tällöin yhtiön tase paisuu kassavaroista.

Omistajien kannalta ei ole tietenkään järkevää että yhtiö makuuttaa kassavarojaan tuottamattomasti. Lisäksi omistajat saattavat pelätä että yhtiön johto innostuu käyttämään yhtiön varoja tuottamattomiin kohteisiin (Seppo Saarion yksi sijoitusvinkki oli: myy osakkeet silloin kun yhtiö päättää rakentaa uuden pääkonttorin).

Yritys voi hankkia osakkeita myös henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiä varten tai se on suunnittelemassa yritysostoa, joka halutaan rahoittaa omilla osakkeilla.

Myös optio-ohjelmat voivat tarjota motiivin omien osakkeiden ostoille. Yritysjohdon optiot riippuvat usein osakekohtaisesta tuloksesta, ja jos omien osakkeiden ostaminen korottaa osakkeen hintaa, saattaa optio-ohjelma laueta.

Osakkeenomistajien verotus voi myös olla motiivi yhtiölle ostaa omia osakkeitaan osingonmaksun sijaa. Omien osakkeiden ostossahan yritys jälleensijoittaa omistajalle kertyneet varat uudelleen verottomasti. Varsinkin Yhdysvalloissa omien osakkeiden ostoja harrastetaan paljon juuri verotuksellisista syistä.

Omien osakkeiden ostojen vaikutus

Omien osakkeiden ostossa (samoin kuin osinkojen jaossakin) peruslähtökohta on rahoitusteorian kulmakivi, ns. Modigliani-Miller -teoria, jonka viesti karkeasti ottaen on, että osingoilla tai osakkeiden takaisinostolla ei ole vaikutusta yrityksen arvoon (olettaen että verovaikutuksia ei huomioida).

Jos yritys ei käytä osakeostoja yrityskauppaan tai palkitsemisjärjestelmään, se usein mitätöi ostamansa osakkeet. Omien osakkeiden hankinta nostaa osakekohtaista tulosta koska osakkeiden määrä laskee. Tämä on siis omien osakkeiden oston positiivinen puoli.

Mutta samalla omien osakkeiden osto vähentää yhtiön kassavaroja ja siis sen nettovarallisuutta.Tämä on kolikon toinen puoli. Modigliani-Miller -teorian näkökulmasta nämä kaksi toisilleen vastakkaista vaikutusta tavallaan kumoavat toisensa. Sen mitä osakekohtainen tulos kasvaa, sen verran yhtiön osakekohtainen arvo laskee nettovarallisuuden alentumisen vuoksi. Omistajalle osto-ohjelma pitäisi siis olla yhdentekevää.

Käytännössä asia ei ole näin yksioikoinen.

Omien osakkeiden ostaminen on omistajien kannalta merkityksetön asia vain, jos yhtiön osakkeen arvo on hinnoiteltu markkinoilla oikein. Mutta tilanne on täysin toinen jos yrityksen johto ja nykyiset omistajat pitävät yhtiötä aliarvostettuna.

Omien osakkeiden ostolla yhtiö voi siis lisätä nykyisten omistajien omistuksen arvoa kun yhtiö saa ostettua osakkeita pois markkinoilta alihintaan. Osakkeesta tulee yritykselle siis tavallaan investointikohde.

Takaisinostoilla ja osingoilla on myös signaaliarvoa. Omien osakkeiden ostoilla tai osingoilla yritysjohto viestittää omistajille että a) se ei tuhlaa yrityksen varoja yli-investointeihin ja b) yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa ja siksi pääomia voidaan palauttaa.

Esimerkiksi agenttiteorian mukaan johdolla saattaa olla taipumus yli-investointeihin koska se on meriittiä johdolle. Omistajien tehtävä on tietenkin estää tällainen osaoptimointi.

Saako osakkeenomistaja omien osakkeiden ostosta lisätuottoja?

Hong Kongin yliopiston tutkija Hua Zhang selvitti Hong Kongin pörssin aineistolla omien osakkeiden ostojen vaikutuksia osakkeen arvoon ja omistajien tuottoihin.  Zhangin tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • Yleisesti omien osakkeiden ostot eivät tarjonneet omistajille ylituottoja
 • Poikkeuksena ovat kuitenkin pienet yhtiöt ja alhaisen arvostustason yhtiöt, joiden hinta suhteessa tasesubstanssiin (P/B) on alhainen
 • Omia osakkeitaan ostaneiden pienten ja alhaisen arvostustason yhtiöiden pitkän aikavälin tuotto oli yli 20% parempi kuin vastaavantyyppisten yhtiöiden tuotot jotka eivät olleet ostaneet omia osakkeitaan
 • Yhtiöt jotka ovat todennäköisimmin aliarvostettuja (eli yhtiöt joiden hinta suhteessa tasesubstanssiin on alhainen) voivat hyödyttää osakkeenomistajia omien osakkeiden ostoilla

Zhangin tulos on siis linjassa sen ajatuksen kanssa että omien osakkeiden ostot hyödyntävät omistajia vain jos yhtiö on aliarvostettu.

Tutkimustulos löytyy kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426604002353

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa alunperin lokakuussa 2012.

 

2 kommenttia
 • weketor sanoo:

  Lisäisin vielä omien ostojen hyväksi puoleksi sen, että EPS kasvaa pysyvästi, kun osakemäärä laskee. Isompi osinko lämmittää vain kerran ja investointi yleensä 5-20 vuotta. Monesti myös hyvä vaihtoehto dilutoiville ja preemiollisille yritysostoille.

 • jyrki sanoo:

  Edelliseen kommenttiin vedoten Nokian 19 miljardin omien osakkeiden ostoja, otan mielelläni lisäosingon. Vain johto voi bonuksissaan hyötyä osakkeiden ostosta Hetkellisesti nostaa tulosta ja tienata hyvät optiot/osake kannustimet.

 • Ylös
  >