Oma talous

Poistuuko opintotuen tuloraja kokonaan? Ministeri käynnistää selvityksen

Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho käynnistää selvityksen opintotuen tulorajoista.

Sampo Terho, Suomen eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri

Sampo Terho, Suomen eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri, Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.

Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho käynnistää selvityksen opintotuen tulorajoista.

Selvityksen laatii Palkansaajien tutkimuslaitos, ja sen on määrä valmistua joulukuussa.

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija voi vuodessa nostaa opintotukea. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, etteivät vuositulot ylitä vuositulorajaa.

Opintotuen tulorajoilla tarkoitetaan sitä enimmäissummaa, minkä opiskelija saa tienata nostaessaan opintotukea. Tuloseuranta tehdään jälkikäteen verotuksen valmistuttua, jolloin Kela perii liikaa saadun opintotuen takaisin 7,5 prosentilla korotettuna, jos opiskelija ei itse palauta liikaa saamaansa tukea ajoissa.

Mitä tapahtuu, jos opintotuen tulorajoja muutetaan tai ne poistetaan kokonaan? Palkansaajien tutkimuslaitos laatii ministeri Terhon toimeksiannosta selvityksen opintotuen tulorajojen vaikutuksesta työntarjontaan.

”Käynnistämälläni selvityksellä tutkitaan opintotuen tulorajojen poistamisen tai nostamisen vaikutuksia. Opiskelijoiden tulee saada arvokasta työkokemusta opintojen ohella, mutta opintotuen tulorajat koetaan liian rajoittavina. Siksi on oleellista, että julkisen keskustelun ja tulevaisuuden päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoa”, sanoo ministeri Sampo Terho.

”Mielestäni työntekemiseen ja yrittäjyyteen tulee kannustaa aina, aivan erityisesti nuorena, koska varhain hankittu työkokemus tukee sijoittumista työmarkkinoille läpi koko tulevan uran. Järjestelmän kehittämisessä tulee huomioida, miten opiskelijoita voidaan parhaiten kannustaa ahkeruuteen”, toteaa Terho.

Keskeisenä menetelmänä tutkimuksessa on hyödyntää aiemmin muodostettua mikrosimulointimallia, jonka avulla selvitetään, miten opiskelijat ansaintapäätöksissään reagoisivat erilaisiin muutoksiin opintotuen säännöissä. Mikrosimulointimallilla lasketaan eri politiikkareformien vaikutukset opiskelijoiden tulojakaumaan ja vaikutukset opiskelijoiden työnteon kannustimiin.

”Tällä hallituskaudella opintotukea on uudistettu merkittävästi. Opintorahasta ja opintolainasta koostuva käytettävissä oleva opintotuki on kokonaisuutena noussut ja useiden opiskelijoiden asumistuki on kasvanut, kun opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi on lisätty huoltajakorotus sekä vähävaraisten perheiden toisen asteen opiskelijoille lisätään ensi vuoden syksystä oppimateriaalilisä”, kertoo Terho.

Terhon mielestä opintotuen tulorajoista on tärkeää herättää keskustelua tulevien hallituskausien päätöksentekoa varten.

Raportin on määrä olla valmis 21.12.2018. Raportista saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää päätöksenteon tukena arvioitaessa mahdollisia muutoksia opintotuen tulorajoihin.

Vuoden 2018 alusta opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotettiin yhdellä prosentilla. Korotuksen määrä perustui palkkakehitykseen.

Esimerkiksi jos opiskelija nostaa vuonna 2018 opintotukea 9 kuukauden ajan, hänellä saa olla koko vuoden aikana muita tuloja enintään 11 850 euroa. 10 tukikuukauden vuosituloraja on 10 540 euroa.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin. Kaikki kalenterivuoden aikana saadut tulot otetaan huomioon, mutta takaisinperintää ei tule niiden tulojen vuoksi, jotka opiskelija on saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen.

Vuositulorajan voi tarkistaa Kelan sivuilla olevasta laskurista.

7 kommenttia
 • Hulluinta on vanhempien tulorajat, kaikki maksaa ja ei saa mitään.

 • Bernstein sanoo:

  (Jyrki:) Vanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen, jos saaja on täysi-ikäinen.

  Toisaalta ministerin haave siitä, että ”opintotuen tulorajoista on tärkeää herättää keskustelua tulevien hallituskausien päätöksentekoa varten.”

  …haihtuu tietenkin savuna ilmaan, jos Antti ja punavihreät muodostavat seuraavan hallituksen. Onhan ko ryhmän poliittisen agendan mukaista estää yksittäisten ihmisten irtiotto yhteiskunnan määräämästä tulotasa-arvosta. Käteen jäävän tulon tulee olla korkeintaan se, jonka Puolue hallintoalamaiselleen hyväksi katsoo. Vaikka nuorissa on tulevaisuus – ainakin tulevina äänestäjinä – opiskelijoillekaan ei tule suoda erivapautta tasa-arvo-orjuuden ikeestä.

  Jos siis opintotuen lisäksi hankkii ansiotuloa, se merkitsee poliittisesti, että henkilö haluaa irtisanoutua virallisista tulorajoista ja asettaa koko tulotasa-arvon idean kyseenalaiseksi. Siitä hän älköön jääkö rangaistukseen tuomitsematta.

  Jos opiskelija on oikein kamala kapitalisti eli hankkii myyntituloja käymällä kauppaa esimerkiksi Helsingin pörssissä, häntä itse asiassa rangaistaan jo: Kelan johtava politrukki eräs herra Lahti katsoo – toisin kuin verottaja – että sellaisen trotskilaisen revisionistin ei tule saada vähentää voitoistaan kärsimiään tappioita. Perustelukin on yhtä harhainen kuin koko ideologia: Jos teet voittoa kympin mutta tappiota saman verran, olet verottajan mielestä nollilla, mutta Kelan I. Lahden mielestä tehnyt voittoa kympin. Eihän voiton saamiseksi ollut välttämätöntä tehdä myös tappiota, joten kyse ei voi olla tulonhankkimiskulusta…

  Tämä on silti vain pieni esimerkki siitä, että jälkistalinistisen aineksen kitkeminen virkamieskunnasta onnistuu jos onnistuu aikaisintaan kymmenen porvarihallituksen jälkeen. Koska sellaista aikaa ei tule ja vakuutuskuoretkin kohta avataan, niin tukan lisäksi harmaantuu pian myös opiskelijan talous.

  • Jyrki sanoo:

   Kyllä vaikuttaa, vasta 21 ikävuoden jälkeen ei. 61 000,- on raja milloin 15-20 vuotias ei saa mitään.

 • Bernstein sanoo:

  Ok, ”täysi-ikäisyys” on näemmä niin kuin Kela sen milloinkin määrittelee:

  ”Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi seuraavissa tilanteissa:

  Olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempasi luona.
  Olet naimisissa.
  Olet alaikäisen lapsen huoltaja.”

  https://www.kela.fi/opintotuki-vanhempien-tulot

  Juridinen täysi-ikäisyys on useimmissa konteksteissa(täysi rikosoik vastuu, oikeustoimikelpoisuus, äänioikeus…)18 vuotta. Sen ikäinen voi siis Kelan mukaan saada opintotukea vanh tuloista riippumatta.

  Sen sijaan alle 18-v ei saa – koska hänestähän maksetaan lapsilisää (se kylläkin maksetaan eri henkilölle, mutta siitähän Kela vähät välittää).

  Linkin loppuosassa kerrotaan, mitä seuraavien synttäreidesi jälkeen vielä valtiolta saat ja mitä et. Tämäkin kateuspykälä on Kelan eli valtion toimesta värkätty niiin monimutkaiseksi, ettei kukaan varmasti kykene sitä hyödyntämään, koska jo ehdoista selvän saaminen vaatisi Kela-konsultoivan lakimiehen apua.

  Huomautettakoon toisaalta, että jos isä ostaa alle 16-vuotiaalle oman asunnon ja tämä asuu siinä 2 vuotta, asunnon myyntivoitto on isälle verovapaa vaikkei tämä itse asu siinä päivääkään. Itsenäisesti asuva alaikäinen katsotaan tässä mielessä vielä lapseksi ja lapsi puolestaan kuuluu veromielessä isänsä kanssa ”samaan talouteen”. Tätäkin on haluttu poistettavaksi(eihän rikkaan kakarat saa tuolla tavalla auttaa isäänsä veronkierrossa…), mutta se vaatisi kai juridiseen täysi-ikäisyyden käsitteeseen isommanpuoleisen remontin.

 • Erkki Pena sanoo:

  Ensin hallitus leikkaa opiskelijoilta kultit kädessä missä lukee ”Emme leikkaa opiskelijoilta.”. Sitten populisteina nyt selvitellään asioita. Ei ketään järkevä usko noita horinoita enää, ei edes nuori opiskelija.

 • Bernstein sanoo:

  Opiskelijoiden kyykyttämiseen ei suinkaan ole syyllinen tämä nykyhallitus vaan sitä edeltävät sosialistihallitukset. Yksi hallituskausi ei riitä korjaamaan satavuotisen sosiaalidemokratian kylvämää tuhoa.

  Sosialismin agendaan kuuluu, että kukaan tai mikään muu kuin virallinen yhteiskunta ei saa tukea nuorten opiskelua sentilläkään. Se, ketä tuetaan ja ketä taas ei, ratkaistaan siis ideologian eikä esimerkiksi opiskelijan lahjakkuuden(vihapuhe) tai työvoiman tarpeen(riistäjäargumentti) mukaan.

  Poikkeuksia on tehty ainoastaan tilanteissa joissa on havaittu sosialismin syövän omat lapsensa. Niinpä ”pienituloisen” vanhemman omistama vaatimaton asunto ei enää vaikuta (täysi-ikäisen) lapsen saamaan opintotukeen. Itseltäni jäi aikoinaan opintoraha saamatta, koska vanhemmat asuivat peräti sadan neliön kokoisessa kerrostaloasunnossa jossain itäsuomen korvessa.

  Lainsäätäjääkin kateellisempi opiskelijalle on kuitenkin tuet valtion kassasta maksava Kela (tarkemmin: eräs sen elämästä vieraantunut pääsuunnittelija) :
  Opiskelijan tuloiksi katsotaan esim myyntivoitto, mutta vastaavasti myyntitappiota ei katsota menoksi.

  Niinpä jos ostat tonnilla 80-luvun Corollan ja saat siitä myydessäsi tuhatviisisataa, mutta seuraavan sillipurkin kaupasta tuleekin saman verran tappiota, olet Kelan laskuopin mukaan tienannut viisisataa, mistä hyvästä sinua muistutetaan perintäkirjeellä.

  Edes verottaja ei ymmärrä näin kaunaista tulontasausmatematiikkaa.

 • DI sanoo:

  Tuloraja pitäisi ottaa kokonaan pois. Jos opiskelija on niin ahkera että opiskelee ja etenee opinnoissa samaan aikaan kun käy töissä kyllä hän on ansainnut palkkion eli 225e/kk… Toinen vaihtoehto olisi nostaa rajoja vastaamaan nykyajan rahan arvoa. Olin viime keväänä innoissan kun uutisoitiin tulorajojen nostosta, oletin että nosto olisi 10% luokkaa mutta todellinen nosto oli 1%.

 • Ylös
  >