Oma talous

Opiskelija, varaudu tulovalvontaan – liikaa opintotuki voi tulla kalliiksi

Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista. Niille voi olla tarvetta.

Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista. Niille voi olla tarvetta.

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Kela muistuttaa tiedotteessaan, että erityisesti tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista.

Palkkakuiteille saattaa olla tarvetta helmikuussa 2020, jolloin Kela tekee vuonna 2018 opintotukea saaneiden tulovalvonnan.

Tulovalvonnassa opintotuen saajan koko vuoden tuloja verrataan koko vuoden vuositulorajaan. Tuloraja riippuu siitä, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija nostaa opintotukea.

Uusi opiskelija, joka aloittaa opintonsa syyskuussa ja nostaa opintotukea tänä vuonna 4 kuukaudelta, voi ansaita tänä vuonna 18 588 euroa ilman, että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Jos vuosituloraja ylittyy, opiskelija voi selvittää Kelalle, että tulot on saatu ennen opintoja.

Vaikka tuloraja ylittyy, opiskelija voi nostaa 4 kuukauden tuen, jos hänen bruttotulonsa syyskuun alusta joulukuun loppuun ovat enintään 2 668 euroa. Tulorajat ovat erilaiset, jos opinnot ovat alkaneet jo elokuussa ja opintotukea voi saada syksyllä 5 kuukaudelta.

Tuloraja nousee, jos uusi opiskelija ei käytä kaikkia syksyn opintotukikuukausia.

Kelan verkkosivuilla on vuositulorajalaskuri, jolla voi arvioida tulovalvonnan lopputulosta. Laskurin avulla opiskelija voi arvioida, kuinka suuri on vuosituloraja. Opiskelija voi saada saada vuositulorajan verran muita tuloja opintotuen lisäksi, eivätkä tulot tällöin vaikuta opintotukeen.

Laskurin avulla opiskelija voi myös arvioida, moneltako kuukaudelta vuodessa hän voi nostaa opintotukea, jos vuositulojen määrä on tiedossa.

Tulojen maksuajankohta ratkaisee

Kelan mukaan opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot ilman opintotukea. Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella. Jos esimerkiksi lomaraha maksetaan syyskuussa, se on opiskeluajan tuloa, vaikka työt olisi tehty ennen opintoja.

Tulovalvonnassa opiskeluajan lasketaan alkavan siitä kuukaudesta, josta alkaen opintotuki voidaan kyseisiin opintoihin myöntää. Jos opinnot alkavat esimerkiksi 1.9. mutta opiskelija nostaa opintotukea vasta marraskuusta alkaen, tulovalvonnassa huomioitava opiskeluaika alkaa silti syyskuusta.

Opintotuen saajan kannattaa tarkistaa tulonsa ja tukikuukautensa viimeistään keväällä, kun kaikki edellisen vuoden tulot ovat tiedossa. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, voit palauttaa liiat opintotuet toukokuun 2019 loppuun mennessä. Kun toimit näin, vältät sen, että liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 prosentilla.

Uuden opiskelijan kannattaa laittaa talteen todistukset tuloista, jotka hän on saanut ennen opintojen aloituskuukautta, Kela muistuttaa. Niistä tulee käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja määrä.

Helmikuussa 2020 Kela lähettää takaisinmaksuehdotukset niille opintotuen saajille, joiden vuositulot ylittävät vuositulorajan. Sen jälkeen opiskelijan on selvitettävä Kelalle, minkä osan tuloista hän on saanut opiskeluaikana ja minkä muulloin.

Opintotuessa ja asumistuessa on erilaiset tulorajat

Manner-Suomessa vuokralla tai omistusasunnossa asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintotukea ja asumistukea on haettava erikseen. Niissä on erilaiset tulorajat ja tarkistussäännöt. Opintotuen takautuva tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Kun Kela laskee asumistuen määrän, jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvana tulona.

Jos henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.

Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Tällöin otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yleisessä asumistuessa tulojen muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Ilmoita Kelaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk.

Esimerkki uuden opiskelijan tulovalvonnasta

Kela esittää yksinkertaisen esimerkin tulojen vaikutuksesta opintotukeen.

Matti Meikäläinen asuu yksin vuokralla. Hän tekee töitä tammikuusta elokuuhun ja ansaitsee 3 000 e/kk (yhteensä 24 000 e). Syyskuun alussa hän aloittaa opinnot korkeakoulussa ja nostaa syyskuusta joulukuuhun opintotukea (4 kk). Matti selviää ilman opintotuen takaisinperintää, kun hän pitää huolen siitä, että saa syys-joulukuussa opintotuen ohessa lisätuloja enintään 2 668 euroa.

Jos Matti hakee yleistä asumistukea syyskuun alusta, saa syys-joulukuussa palkkaa kuukausittain enintään noin 665 euroa ja lisäksi nostaa joka kuukausi 250 euroa opintorahaa, hänen tulonsa eivät pienennä asumistukea eivätkä opintotukea.

Kommentoi
Ylös
>