Talouden trendit

Tutkimuslaitos: Hyvätuloisten ostovoima kasvaa, työttömien laskee

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan vuokrien nousu heikentää pienituloisten ostovoimaa verrattuna hyvätuloisiin.

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisi uudet laskelmat muodostamiensa seitsemän esimerkkiperheen ostovoiman kehityksestä vuosina 2012–2017 sekä ennustanut sitä tälle ja ensi vuodelle.

Laskelmissa on huomioitu muutokset verotuksessa, sotumaksuissa, sosiaaliturvassa, asumiskustannuksissa ja kotitalouskohtaisissa inflaatiovauhdeissa.

Palkansaajakotitalouksien aiempien vuosien hidas nimellistulojen kasvu alkaa kiihtyä vuosina 2018 ja 2019. Työssäkäyvien esimerkkiperheiden ostovoiman kasvu kiihtyy tänä ja ensi vuonna.

Sen sijaan etuustuloja saavien esimerkkiperheiden ostovoiman kehitys on ollut aiempina vuosina muita perheitä nopeampaa, mutta vuosina 2018 ja 2019 niiden käytettävissä olevat reaalitulot kasvavat vaatimattomasti tai laskevat.

Kuvaaja: Käytettävissä olevien reaalitulojen muutos 2013 – 2019.

Reaalitulot muutos perheet talous

Ostovoiman heikentymistä selittävät etuustulojen hitaan kasvun lisäksi elinkustannusten nousu. Erityisesti vuokrien nousu omistusasumisen kustannuksia nopeammin heikentää pienituloisten ostovoimaa suhteessa muihin.

Yhteensä aikavälillä 2012–2019 käytettävissä olevat reaalitulot kasvavat yksinhuoltajaperheellä ja työmarkkinatukea saavalla työttömällä, vaikka vuodesta 2016 lähtien näiden reaalitulojen kasvu on ollut hidasta tai jopa negatiivista. Molemmissa tapauksissa käytettävissä olevat tulot ovat vuonna 2019 noin 8 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2012.

Yksinhuoltajaperheen (vuoden 2018 kuukausipalkka 2105 euroa) tulonsiirroissa oli tarkastelujakson alussa merkittävää kasvua, mutta vuosina 2018 ja 2019 tulonsiirrot laskevat hieman. Käytettävissä olevat reaalitulot ovat vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Työmarkkinatukea saavan työttömän nimellistulojen kasvua heikentävät indeksijäädytykset työttömyyspäivärahassa. Työmarkkinatuella olevan reaalitulot laskevat molempina vuosina 2018 ja 2019.

Ansiosidonnaista päivärahaa (entinen kuukausipalkka 3005 euroa) saavan työttömän ostovoiman kehitys on ennustevuosina kaikkein heikointa. Reaalitulojen kehitys on vuosien 2012–2015 jälkeen taittunut negatiiviseksi, eikä tähän ole tulossa muutosta vuosina 2018 ja 2019. Esimerkkiperheen reaalitulot ovat vuonna 2019 vain 0,6 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2012.

Työntekijä- ja toimihenkilöperheen sekä hyvätuloisen perheen reaalitulot kasvavat tarkastelujaksolla 2012–2019 keskimäärin 5–6 prosenttia.

Työntekijäperheen (vuoden 2018 kuukausipalkat 2509 ja 2387 euroa) reaalitulojen pitkän aikavälin kehitystä ovat jarruttaneet ansioiden maltillinen kasvu ja asuntojen vuokrien voimakas kallistuminen verrattuna omistusasumiseen. Vaikka perheen reaalitulot kasvavat tänä vuonna 0,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia, vuonna 2019 perheen reaaliset käytettävissä olevat tulot ovat nousseet vain kaksi prosenttia vuoden 2012 tasosta.

Toimihenkilöperheen (vuoden 2018 kuukausipalkat 3938 ja 3150 euroa) reaalitulot kasvavat tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,2 prosenttia. Perheen kotitalouskohtainen inflaatio on erityisesti asuntolainojen koron maltillisesta tasosta johtuen ollut matala koko tarkastelujakson ajan: perheen kulutuskori maksaa vuonna 2019 yhtä paljon kuin vuonna 2012.

Hyvätuloisen pariskunnan (vuoden 2018 kuukausipalkat 7130 ja 5887 euroa) käytettävissä olevat tulot kasvavat nopeasti tänä ja ensi vuonna. Perheen ostovoiman kasvu vuosina 2018–2019 on voimakkaampaa kuin muilla esimerkkiperheillä.

Eläkeläispariskunnan (vuoden 2018 työeläke 2060 euroa ja toisen puolison kansaneläke ja takuueläke) käytettävissä olevat reaalitulot eivät juurikaan ole muuttuneet tarkastelujaksolla. Perheen ostovoima on vuonna 2019 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2016.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös