Osakeanalyysit

Toinen ”raju” tulosvaroitus lyhyen ajan sisällä – Suomisen osake sukeltaa

Kuitukankaita ja terveydenhoidon sovelluksia valmistava Suominen antoi jälleen rajun tulosvaroituksen.

Kuitukankaita ja terveydenhoidon sovelluksia valmistava Suominen antoi jälleen rajun tulosvaroituksen.

Tulosvaroitus oli jo toinen lyhyen ajan sisällä. Suominen kertoi torstaina laskevansa arviotaan koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Yhtiö odottaa, että sen liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi.

Puolivuosikatsauksessaan elokuun alussa Suominen arvioi, että yhtiön koko vuoden 2018 liikevaihto on parempi kuin vuonna 2017. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan vuoden 2017 tasolla.

Syynä uudelle tulosvaroitukselle on se, että yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävään 3P-ohjelmaan sisältyneet toimenpiteet ovat vaikuttaneet ennakoitua hitaammin ja raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan.

Yhtiön osakekurssi romahti tulosvaroituksen jälkeen torstaina ja perjantaina yhteensä yli 12 prosenttia. Kurssilaskua saattoi edesauttaa tulosvaroituksen lisäksi myös Inderesin analyytikon tylyt kommentit Suomisen tilanteesta. Inderes myös laski Suomisen osakkeen tavoitehintaa reippaasti ja alensi suositusta.

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen pitää Suomisen tuoretta tulosvaroitusta nimittäin ”rajuna”.

”Suominen laski tulosohjeistaan ”kaksi porrasta”, joten varoitus oli selvästi odotuksiamme rajumpi”, Viljakainen toteaa Inderesin julkaisussa.

Inderesin analyytikko kaipaa Suomiselta selkeämpiä linjauksia siitä, miten jo kolmatta vuotta jatkuva negatiivinen kannattavuustrendi käännetään. Yhtiön tilannetta ei myöskään helpota se, että uudeksi toimitusjohtajaksi nimetty Pekka Ojanpää aloittaa yhtiössä näillä näkymin vasta helmikuun alussa.

Suomisen osake on myös arvostuskertoimien valossa kallis, Viljakainen arvioi.

”Suomisen ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat 50x ja 16x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet 9x ja 6x. Tämän vuoden kertoimilla osake on erittäin kallis, kun taas ensi vuoden huomattavan tulosparannuksen sisältävillä ennusteilla arvostus on yhtiölle hyväksymiemme tasojen yläreunoilla. Suomisen tasepohjainen P/B 1,4x ja volyymipohjainen EV/S 0,6x ja ennustettu 2 %:n osinkotuotto (osinkoennuste laskenut) eivät myöskään tarjoa osakkeelle vielä tukitasoja.”

Kokonaiskuvan valossa Inderes pitää Suomisen osakkeen tuotto-riski -suhdetta selvästi epätyydyttävänä lyhyellä tähtäimellä.

Suominen on yksi pörssin vähemmän tunnettuja pienyhtiöitä. Suominen on kuitukankaiden valmistaja ja pyyhintätuotteiden kuitukangasvalmistajana maailman suurin. Sillä on kolme kuitukangastehdasta Pohjois-Amerikassa, yksi Etelä-Amerikassa ja neljä Euroopassa.

Yhtiön mukaan kuitukankaiden kysyntä kasvaa kaikilla markkina-alueilla, myös Euroopassa. Moni globaaleista megatrendeistä vauhdittaa kysynnän kasvua.

Suomisen yhtiörakenne on selkiytetty luopumalla kosteuspyyhkeiden valmistuksesta vuonna 2013 sekä joustopakkausliiketoiminnasta seuraavana vuonna. Nyt yhtiö keskittyy yksinomaan kuitukankaisiin.

Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Yhtiö maksaa jälleen osinkoa, ja politiikkana on jakaa vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksestaan vuotuisena osinkona.

Inderes laski torstaina Suomisen tavoitehinnan 2,85 euroon aiemmasta 3,3 eurosta ja osakkeen suosituksen myy-tasolle aiemmalta vähennä-tasolta.

Kommentoi
Ylös
>