Sijoitusuutiset

Ilmarinen: Syytä varautua matalampiin sijoitustuottoihin

Eläkeyhtiö varautuu jo heikompiin aikoihin sijoitustoiminnassaan.

Jouko Pölönen Ilmarinen toimitusjohtaja

Jouko Pölönen, eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja.

Eläkeyhtiö varautuu jo heikompiin aikoihin sijoitustoiminnassaan.

Laajeneva kauppasota ja muut poliittiset riskit ovat lisänneet sijoitusmarkkinoilla koko alkuvuoden ajan, eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoo osavuosiraportissaan.

Silti Ilmarisen sijoitustuotto tammi–syyskuussa oli 3,0 prosenttia ja sijoitusvarallisuus kasvoi 47,0 miljardiin euroon. Kolmas vuosineljännes oli erityisesti osakemarkkinoilla parempi kuin kaksi edellistä.

Eläkeyhtiön kvartaalin kokonaistuotto nousi 1,8 prosenttiin. Vuoden alusta laskettuna parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 6,0 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 3,9 prosenttia ja korkosijoitustuen tuotto jäi 0,6 prosenttiin. Pitkän aikavälin keskimääräinen reaalinen vuosituotto oli 4,2 prosenttia, mikä ylittää selvästi Eläketurvakeskuksen laskelmissaan käyttämän 3,0 prosentin tuotto-oletuksen.

Maailmantalous kasvaa edelleen, mutta ennusteita on korjattu hieman alaspäin, Ilmarinen kertoo.

Yhtiön mukaan kiristyvä rahapolitiikka ja keskuspankkielvytyksen vähentäminen hidastavat talouskasvua, ja samaan aikaan poliittiset riskit lisäävät epävarmuutta osakemarkkinoilla.

”Kauppapolitiikkaan ja tulleihin, Brexit-neuvotteluihin, Yhdysvaltain kongressin välivaaleihin ja Italian populistihallitukseen liittyvät uutiset tulevat lyhyellä tähtäimellä olemaan edelleen markkinoiden huomion keskipisteessä”, Ilmarinen toteaa.

Eläkeyhtiön mukaan käynnissä oleva kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi antaa tässä suhdannetilanteessa tärkeää informaatiota siitä, miten yritysten tulokset ovat kehittyneet ja miten yritykset näkevät poliittisen epävarmuuden kasvun vaikuttavan omiin tulevaisuuden näkymiinsä.

Tuotto-odotukset tulevat alaspäin, eläkeyhtiö ennustaa.

”Markkinoiden kyky sietää negatiivisia yllätyksiä on tällä hetkellä heikko. Sijoitustoiminnassa onkin lähivuosina syytä varautua matalampiin tuottoihin, kuin mitä viime vuosina on nähty.”

Pitkällä aikavälillä Suomen eläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttaa sijoitustuottojen ja työllisyyden lisäksi myös väestörakenteen kehitys ja syntyvyys, joka on viime vuosina ollut poikkeuksellisen alhainen, Ilmarinen varoittaa.

Myös eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto näkee sijoitusympäristössä nyt kasvavia epävarmuustekijöitä. Hänen mukaansa merkittävin riski on kauppasodan laajentuminen. Paheneva kauppasota voisi heikentää maailman talouden kasvua ja lietsoa laajamittaista epävarmuutta.

”Lisääntyvä epävarmuus on omiaan heikentämään yritysten investointialttiutta, tämä puolestaan syö pohjaa talouden kasvuedellytyksiltä. Globalisoituneessa taloudessa syvenevän protektionismin vaikutusta yritysten toimintaan, niiden arvoketjuihin ja tuotantoon sekä kansainväliseen työnjakoon on myös vaikeampi ennakoida”, Varma toteaa.

Kommentoi
Ylös
>