Markkinakommentit

Italia testaa euroalueen vakautta – vain markkinat pitävät Italian hallituksen kurissa

Italian rakenteelliset talousongelmat ovat merkittäviä ja Italian poliittinen järjestelmä on epävakaa, arvioivat Mandatum Lifen johtaja Carolus Reincke ja Topias Kukkasniemi.

Italian rakenteelliset talousongelmat ovat merkittäviä ja Italian poliittinen järjestelmä on epävakaa, arvioivat Mandatum Lifen johtaja Carolus Reincke ja Topias Kukkasniemi.

”Pelko pahimman toteutumisesta heräsi taas, kun Italian viime keväänä valtaan noussut hallitus esitti hyvin harvoilla yksityiskohdilla varustetun ensi vuoden budjettinsa. Esitetty talousarvio ylitti EU:n toivoman enimmäisalijäämärajan 0,4 prosenttiyksiköllä. Maan valtiolainakorot ampaisivat ylös ja palstametrit täyttyivät skenaarioanalyyseistä siitä, miten Italian kyky jälleenrahoittaa itsensä ei siedä korkeita korkoja”, Reincke ja Kukkasniemi toteavat Mandatum Lifen tuoreimmassa Allokaationäkymys-katsauksessa.

Pitkällä aikavälillä nämä huolet ovat Reincken ja Kukkasniemen mukaan täysin perusteltuja.

”Pahimmalla skenaariolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maa ajautuisi eroon euroalueesta ja italialainen pankkijärjestelmä ajautuisi täydelliseen vakavaraisuus- ja likviditeettikriisiin, mikä puolestaan tarkoittaisi arvaamattomia kerrannaisvaikutuksia laajemmin Euroopan pankkijärjestelmään. Tähän liittyisi valtavia kustannuksia, sekä taloudellisia että poliittisia.”

Mandatum Lifen sijoitusasiantuntijoiden mukaan Italian yksityinen sektori on kuitenkin maailman vauraimpia. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan nähtävissä, että Italian kotitaloudet laajemmin haluaisivat kantaa ne kustannukset, jotka tähän skenaarioon liittyvät.

Muutaman vuoden aikavälillä todennäköisyys tällaiselle täysimittaiselle talouskriisille on kuitenkin edelleen hyvin pieni.

Reincken ja Kukkasniemen mielestä todennäköisempi polku Italian osalta on, että Euroopan unioni jatkaa jo totutulla linjallaan käyttäen erilaisia painostuskeinoja paimentaakseen Italian hallituspuolueet kompromissiratkaisuun.

”Tällä on ostettu ja tullaan ostamaan aikaa toistaiseksi. Italian rakenteellisen velkaisuuden kasvu on kuitenkin pitkän aikavälin ongelma koko euroalueen vakautta ajatellen. Tästä syystä jälleen syyskuussa nähty riskipreemioiden kohoaminen Euroopan pankkiosakkeissa ja Italian valtionlainoissa on perusteltua ja mahdollisesti pitkäkestoista.”

Markkinapaine asettaa kuitenkin selvät liikkumarajat Italian hallitukselle, arvioi Nordean päästrategi Jan von Gerich.

”Vaikka puheet ovat kovia, todellisuudessa hallituksen linja on maltillistunut joka kerta, kun Italian valtionlainakorkojen nousu on kiihtynyt. Euroeropuheet hävisivät nopeasti markkinoiden ajauduttua kriisiin toukokuun lopussa, mutta retoriikka budjettivajeen kasvattamisesta lisääntyi tilanteen rauhoituttua. Kesän loppua kohden realismi iski jälleen, ja korkojen nousu pakotti hallituksen lieventämään suunnitelmiaan julkisten menojen kasvusta”, Gerich toteaa Nordean artikkelissaan.

Gerichin mielestä pahin lienee takana toistaiseksi, kun suurin epävarmuus Italian ensi vuoden budjetista on takana.

”Markkinoiden jatkuva testaaminen voi kuitenkin kostautua, varsinkin kun EKP:n tuki pienenee kaiken aikaa. Markkinoita testaillessaan Italian hallitus testailee myös koko euroalueen vakautta”, päästrategi varoittaa.

Kommentoi
Ylös
>