Markkinakommentit

Kauppasota heittää varjon maailmatalouden näkymiin

Yhdysvallat asetti uusia tulleja Kiinalle ja Kiina vastasi omillaan nopeasti. Miten paljon maailman talouskasvu voi kauppasodasta kärsiä?

Perspectives-katsauksen erikoisnumerossa Pictet Wealth Management (PWM) vastaa näihin kysymyksiin.

PWM:n päästrategi Christophe Donay aloittaa asettamalla nykyiset kauppakiistat oikeisiin mittasuhteisiin. Hänen mielestään kiistoilla on ollut suurempi vaikutus omaisuusluokkiin kuin reaalitalouteen. Kiistat ovat sumentaneet näkyvyyttä markkinoihin, mikä on etenkin myötävaikuttanut arvostusten painumiseen tänä vuonna.

PWM:mn päästrategi uskoo, että vaikutukset globaaliin kasvuun voivat tulla näkyviin vasta niin myöhään kuin vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Kiistat voivat näkyä selvemmin yritysten ja kuluttajien luottamuksessa, mutta sittenkin Donayn mukaan ”maailman bruttokansantuotteen kasvu vuositasolla on 3,6 %, joten epäsuora negatiivinen vaikutus ei todennäköisesti ole kovin dramaattinen”.

Hän tuo lukijoiden mieleen myös ydinsijoitusteemansa innovaation, joka vauhditti osakkeiden menestystä. Tämä on muistutus siitä, että hyvin perustelluissa sijoituspäätöksissä ajatellaan lyhyen aikavälin markkinamelua pitemmälle.

Olisi kuitenkin virhe jättää kauppakiistojen mahdolliset epämieluisat seuraukset huomiotta. PWM:n vanhempi Yhdysvaltojen-ekonomisti Thomas Costergin mukaan ”varsinainen riski on siinä, että vahva kasvu saa presidentti Trumpin lisäämään protektionismia”.

PWM:n vanhempi Aasian-ekonomisti Dong Chen puolestaan toteaa, että ”Kiinan heikentyvistä suhteista Yhdysvaltoihin on tulossa iso huolenaihe kauppasuhteiden ulkopuolellakin”. Chen pelkää, että Kiinan johto pitää Yhdysvaltojen aggressiivista asennetta pyrkimyksenä hillitä Kiinan nousua. Kiinan johdon vastauksena tekemät strategiset päätökset ”eivät todennäköisesti tiedä hyvää kummallekaan maalle.”

PWM:n sijoitusjohtaja César Pérez Ruiz taas korostaa ”vastakkaisia voimia”, jotka vaikuttavat markkinoihin. Esimerkiksi alhaisen osakkeiden volatiliteetin vastavoimana on lisääntyvä talouspolitiikan epävarmuus. Yhtäältä S&P500 on noussut ennennäkemättömiin korkeuksiin ja toisaalta sijoittajat ryntäävät ostamaan suojausta myyntioptioilla (eli sijoittavat eivät ole vakuuttuneita tulevaisuudennäkymistä).

Kommentoi
Ylös
>