Sijoitusuutiset

Teknologia mullistaa varainhoidon

Tällä hetkellä jo 10 prosenttia institutionaalisista sijoittajista käyttää tekoälyä sijoitusprosessissaan.

Institutionaaliset sijoittajat ympäri maailman uskovat uusien teknologisten työkalujen mullistavan varainhoidon vuoteen 2025 mennessä.

Suuri osa heistä ei ole kuitenkaan kokeillut uusia teknologioita. Tämä käy ilmi viimeisimmästä Fidelity Internationalin tekemästä Fidelity® Global Institutional Investor -selvityksestä. Selvitys on suurin aihetta koskeva selvitys alalla. Siihen vastasi 905 institutionaalista sijoittajaa 25 eri maasta.

Selvityksen mukaan institutionaaliset sijoittajat uskovat, että uusien teknologioiden myötä markkinat ja päätöksenteko muuttuvat nopeammiksi, tarkemmiksi ja tehokkaammiksi. 62 prosenttia vastaajista uskoo kaupankäyntialgoritmien ja kvantitatiivisten mallien tekevän markkinoista tehokkaammat, ja 80 prosenttia uskoo lohkoketju- ja vastaavien teknologioiden muuttavan perusteellisesti varainhoitoa.

Instituutiosijoittajat ovat tietoisia tekoälyn todennäköisistä vaikutuksista.

Teknologiaa voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla

Monet odottavat käyttävänsä tekoälyä lähitulevaisuudessa muun muassa sijoitusten allokaatioiden optimointiin (69 %), salkunhoitajien ja sijoitussalkkujen kehityksen ja riskien arviointiin ja valvontaan (67 %), ja jopa salkkujen rakentamiseen ilman salkunhoitajan apua (39 %).

Kuitenkin tällä hetkellä vain 10 prosenttia vastaajista hyödyntää täysin tekoälyä sijoitusprosessissaan. 66 prosenttia vastaajista ei vielä käytä tekoälyä, vaikkakin jotkin vastaajista olivat kiinnostuneita tutkimaan tekoälyn käyttämistä jollain aikavälillä.

”Teknologia kehittyy nopeasti ja tuo mukanaan sijoitustiimien käyttöön runsaasti uusia tiedon lähteitä. Näiden vaikutukset omaisuusluokkien allokointiin ja salkkujen rakenteeseen ovat perusteelliset ja monissa tapauksissa muuttavat koko toimialaa syvällisesti hyvään suuntaan”, Paras Anand, Head of Asset Management, Asia, Fidelity International toteaa.

Anandin mukaan uusia tiedon lähteitä tai algoritmeja ei kuitenkaan pidä seurata sokeasti.

”Tekoäly ei yksin pysty tekemään sijoituspäätöksiä ja saatavilla olevan tiedon lisääntyminen voi yksinkertaisesti lisätä riskiä turhan tiedon lisääntymisestä arvokkaan tiedon kustannuksella. Taitavasti käytettynä tekoälyä voidaan käyttää sijoitusprosessin parantamiseksi.”

Fidelityn selvityksen mukaan institutionaaliset sijoittajat näyttävät yrittävän ymmärtää kuinka ihmisen ja koneiden yhteistyö toimii. Selvityksen mukaan yli puolet (53 %) institutionaalisista sijoittajista uskoo teknologian korvaavan perinteiset roolit sijoittamisessa, mutta monet (60 %) kuitenkin korostivat ihmisen roolia ja uskovat tekoälyn lisäävän työpaikkojen määrää pikemminkin kuin korvaavan ihmiset.

Instituutiosijoittajat arvostavat tulevaisuudessakin sijoitusammattilaisten asiantuntemusta ja näkemyksiä, joita hyödynnetään erityisesti markkinapsykologiaan, uusiin mahdollisuuksiin, strategiaan ja ongelmanratkaisuun liittyen.

Automatisoitu varainhoito Suomessa

Suomessa algoritmiin perustuvaa automatisoitua varainhoitopalvelua tarjoaa Evervest, jonka roboneuvoja on internetissä päivystävä tietokone. Evervestin roboneuvoja kysyy sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä ja suosittelee kysymysten perusteella sijoittajalle sopivaa allokaatiota.

Allokaation toteuttamiseen Everest käyttää kustannustehokkaita eurooppalaisia ETF:ä eli pörssinoteerattuja indeksirahastoja. Sijoitusmalli perustuu viimeisimpään akateemiseen tutkimukseen. Sijoitusstrategian ytimessä on algoritmi, jonka avulla Evervest kullekin riskitasolle optimaalisen hajautuksen. Sen ”moottori” on laajan datamassan päälle rakennettu monimuuttujamalli.

Mallin taustalla yhtiö käyttää dataa lukuisista eri tietolähteistä (esimerkiksi MSCI, Citibank, Federal Reserve, Euroopan Keskuspankki). Erilaisia allokaatiomalleja on tutkittu valtavasti ja Evervestin käyttämät monimuuttujamallit edustavat viimeisintä akateemista tutkimusta.

Lue tästä lisää Evervestin palvelusta.

Kommentoi
Ylös
>