Sijoittajan verotus

Suomalaisten pääomatulot eivät päätä huimaa – keskittyvät voimakkaasti Ruuhka-Suomeen

Suomalaisten veronalainen pääomatulo oli keskimäärin hieman alle 4000 euroa verovuonna 2017.

Verohallinto on julkaissut mielenkiintoisia tilastoja viime vuodelta henkilöasiakkailta perityistä veroista. Tilastoista löytyy esimerkiksi maakuntakohtainen tuloverojen vertailu.

Vuonna 2017 korkeimmat keskimääräiset tuloverot ovat Uudellamaalla, jossa veronmaksajat maksoivat keskimäärin 8 608 euroa tuloveroa. Tämä ei tietenkään ole yllättävää. Yllättävää sen sijaan saattaa olla se, että kaikki muut maakunnat jäävät koko maan keskiarvon 6 719 euroa alle. Pienin keskimääräinen tulovero on Pohjois-Karjalassa, jossa keskimääräinen tulovero oli 5 033 euroa.

keskimääräiset tuloverot maakunnittain 2017 verotus

Kunnittain tarkasteltuna korkeimmat keskimääräinen maksuunpannut verot olivat Kauniaisissa, peräti 19 745 euroa. Pienin taas Keski-Suomen maakunnan Kivijärvellä, vain 3 571 euroa. Kivijärvellä asuu vain 1 100 vakituista asukasta.

Pääomatuloista ei Verohallinto ole laatinut vastaavaa aluekohtaista vertailua, jossa verot olisi suhteutettu maakunnan väkimäärään. Sen sijaan Verohallinto vertaili veronalaisten pääomatulojen osuutta eri maakunnissa suhteessa koko Suomen veronalaisiin pääomatuloihin.

Veronalaisista pääomatuloista ylivoimaisesti suurin osa (40,5%) keskittyi viime vuonna Uudellemaalle – sen osuus oli peräti 40,5 prosenttia kerätyistä pääomaveroista. Kainuun (0,9%) ja Ahvenanmaan (0,7%) osuus pääomatuloista on pienin. Eniten veronalaiset pääomatulot kasvoivat vuonna 2017 Uudellamaalla (20,2%) ja laskivat Satakunnassa (-0,5%).

maakunnat pääomaverot verotus talous

Uudenmaan suuri luku selittyy tietenkin osittain maakunnan suurella väkimäärällä, sillä Uudellamaalla asui vuoden 2017 lopussa noin 30 prosenttia Suomen väestöstä. Tosin pääomatulojen osuus ylittää väestön osuuden, joten Uudellamaalla veronalaiset pääomatulot ovat veronmaksajaakin kohden maan keskimääräistä tasoa korkeammat.

Vuonna 2017 eniten veronalaisia pääomatuloja kertyi 60-64 -vuotiaille. He saivat 12,9 prosenttia kaikista veronalaisista pääomatuloista. Tähän ikäryhmään kuuluu 9,7 prosenttia veronalaisia pääomatuloja saaneista henkilöistä.

Ansiotuloista puolestaan suurin osuus kertyi hieman nuoremmille, eli 50-54 -vuotiaille (11,0%). Kyseiseen ikäryhmään kuuluu 7,9 prosenttia ansiotulojen saajista.

Keskimääräinen veronalainen pääomatulo oli 3 978 euroa ja mediaani 48 euroa. 60-64 -vuotiaiden ikäluokassa myös keskimääräinen veronalainen pääomatulo oli korkein, 5 306 euroa. Sen sijaan veronalaisten pääomatulojen mediaani oli huomattavasti pienempi, 163 euroa.

Keskimääräinen ansiotulot olivat 27 816 euroa ja mediaani 23 406 euroa. Korkein ansiotulojen keskiarvo on 45-49-vuotiailla (39 614€). Tämän ikäluokan mediaaniansiotulot olivat 34 578 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös