Sijoitusideat

9 syytä sijoittaa LullaMeen

LullaMe ratkaisee merkittävän kokoisen ongelman ja hakee nyt rahoitusta kasvunsa rahoittamiseksi.

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

LullaMe ratkaisee merkittävän kokoisen ongelman ja hakee nyt rahoitusta kasvunsa rahoittamiseksi.

LullaMe on kehittänyt tuudittavan vauvanpatjan, joka matkii vanhempien heijaavaa liikettä ja saa vauvan nukahtamaan. LullaMe hakee nyt joukkorahoitusta laajentuakseen uusille kansainvälisille markkinoille ja kasvattaakseen jälleenmyyntiverkostoaan. Rahoituksen avulla lisätään myös tuotantokapasiteettia sekä alennetaan tuotantokustannuksia.

Tässä 9 syytä sijoittaa LullaMeen.

1) LullaMen tuudittava vauvanpatja ratkaisee merkittävän kokoisen globaalin ongelman

Joka toinen perhe kärsii vauvojen uniongelmista. Kun vauva alkaa nukkua paremmin, koko perhe voi paremmin. Positiivisessa tunneilmastossa vauvalle kasvaa vahvempi itsetunto ja parisuhde kestää pidempään. Paremmilla unilla ja helpommalla pikkulapsiajalla voi olla vaikutusta jopa syntyvyyteen länsimaissa. Vauvan hoidon ollessa helpompaa ja antoisampaa, vauvoja halutaan enemmän.

2) Trendit tukevat LullaMen liiketoimintaa

Globaalisti kuluttajat ovat tutkitusti entistä tietoisempia lastensa terveydestä, ja ovat valmiita siitä myös maksamaan. LullaMen tuudittava vauvanpatja on kehitetty turvallisuutta silmällä pitäen. Vauva voi kääntää kasvonsa patjaa kohti. Siksi patjaan on suunniteltu pinta, jonka läpi ilma pääsee kulkemaan esteettä.

Suurin osa vauvantuotteiden globaalista kasvusta oletetaan tapahtuvan uusissa tuotekategorioissa kuten innovatiivisissa vauvanhoitotuotteissa ja vauvan hoitoa helpottavissa tuotteissa. LullaMen tuudittava patja on edelläkävijä molemmissa näissä kategorioissa.

3) Toteutuneet myynnit

Ei ole mikään itsestäänselvyys, että alkuvaiheen yritys on myynyt ja toimittanut tuotetta. Etenkään silloin, kun yrityksen lippulaivana toimii kehitystyön tuloksena syntynyt CE-merkin vaativa tuote. Tämän takia sijoittajille on tärkeää, että yritys pystyy näyttämään, että potentiaaliset asiakkaat ovat oikeasti valmiita maksamaan tuotteesta pyydettyä hintaa.

LullaMen tuudittavasta vauvanpatjasta ollaan valmiita maksamaan siitä pyydettyä hintaa. Jo markkinoinnin alkuvaiheessa LullaMen tuudittavan vauvanpatjan tilauksia saatiin satoja kappaleita kahdeksasta eri maasta. Samalla ilmestyi kiinnostuneita jälleenmyyjiä 50 eri maasta.

Jälleenmyynti ei ole jäänyt pelkän kiinnostuksen tasolle. Jo nyt toteutuneet myynnit ja toimitukset ovat vakuuttaneet ison jakelijan. LullaMe on allekirjoittanut jakelusopimuksen Babylonian kanssa. Babylonia jakelee vauvatuotteita 500 kauppaan Euroopassa, joten sopimus on merkittävän kokoinen näin aikaisen vaiheen yritykselle.

4) Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla

Alkuvaiheen yritykseen sijoittavan kannalta keskeinen kysymys on, että onko yrityksen tuote asiakkaiden mielestä tarpeeksi hyvä. Maailma on täynnä sinänsä hyviä ideoita, mutta mikäli asiakkaat eivät oikeasti ole vakuuttuneita tuotteesta, ei yritys tule kantamaan yhtään mihinkään.

LullaMen tuudittava vauvanpatja toimii 85 prosentissa tapauksista ja asiakkaat ovat olleet hyvinkin tyytyväisiä.

5) Kasvavat ja merkittävän kokoiset markkinat

Euroopan Unionissa syntyi vuonna 2017 noin 5,6 miljoonaa vauvaa. Toisaalta vauvan nukuttaminen on ongelma 50 prosentille vanhemmista. Potentiaalista markkinaa siis on jo Euroopankin tasolla merkittävästi.

Globaaleja vauvantuotemarkkinoita ohjaa kasvava ostovoima, kaupungistuminen ja keskiluokan kasvu. Grand View Research arvioi globaalin vauvantuotemarkkinan kasvavan 6,9 prosenttia vuodessa yli sataan miljardiin dollariin. Vanhemmat ovat luonnollinen kohderyhmä, mutta potentiaalisia asiakkaita on muitakin, kuten sairaalat ja julkinen sektori.

6) Uniikki, palkittu ja patentoitu tuote, jolla ei ole suoraa kilpailua

LullaMen tuudittava vauvanpatja on ainoa tuote, joka keinuttaa vauvaa pinnasängyssä. Ratkaisu on nähty toimivana. Euroopan suurimmilla Kind+Jugend -lastentarvikemessuilla LullaMen patja palkittiin vuonna 2016 sarjansa parhaimpana tuotteena. Vuonna 2017 Kasvu Open Start Up valitsi LullaMen ”Tulevaisuuden Hyvinvointikampus” -kasvupolun voittajaksi.

Vaihtoehtoisilla tavoilla ratkaista nukuttamisen ongelma on huonot puolensa. Lastenhoitajan palkkaaminen yöksi on kallista ja hankalaa. Jatkuva sylissä heijaaminen tai autolla ajo taas on pidemmän päälle uuvuttavaa ja johtaa vanhempien univajeeseen.

Tuudittavalle vauvanpatjan mekanismille on haettu patenttia kaikilta merkittäviltä markkinoilta ja Britanniasta on saatu myös alustava hyväksyntä patentille.

7) Kokenut tiimi

Sijoittajan kannalta alkuvaiheen yritykseen panostaminen sisältää monta riskiä. Saadaanko kehitettyä ylivoimainen tuote? Onnistutaanko tuotetta markkinoimaan ja myymään myös ulkomaan olosuhteissa? Saadaanko tuotantoa kasvatettua tarpeeksi nopeasti kysynnän kasvaessa?

LullaMen tiimillä on kansainvälistä kokemusta teknologian kehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista, yrittäjyydestä, sekä tehtaiden ja tuotannon pystyttämisestä ja kasvattamisesta.

8) Pääomasijoittajien suosiossa

Jo kaksi eri pääomasijoittajista koostuvaa, kansainvälistä juryä on valinnut LullaMen Euroopan laajuisen Tech Investment Tourin finaaliin. Toisin sanoen asiantuntijat pitävät tällä hetkellä LullaMea  yhtenä Euroopan kiinnostavimmista rahoituskohteista.

9) Konkreettinen Exit-suunnitelma

LullaMen tavoitteena on tehdä exit vuosina 2023-2025 noin 60-80 miljoonan euron valuaatiolla. LullaMen tämänhetkinen pre-money valuaatio on 4 miljoonaa euroa.

LullaMe-yhtiöön on mahdollista sijoittaa Funded By Me -alustan kautta 3.12.2018 asti. Ennen sijoittamista kannattaa tutustua huolella kohteen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja riskeihin alla olevasta linkistä.

Vähintään 500 euroa sijoittaneet saavat LulleMen verkkokaupasta 10 prosentin alennuksen.

Tutustu LullaMeen

Kommentoi
Ylös
>