Indikaattorit

EK: Yleinen suhdannetilanne pysynyt suotuisana

Suomen teollisuuden näkymät ovat vakaat, mutta vähittäiskaupassa suhdanteet ovat heikentyneet.

Suomen teollisuuden näkymät ovat vakaat, mutta vähittäiskaupassa suhdanteet ovat heikentyneet.

Teollisuuden luottamusindikaattori laski marraskuussa loivasti. Sen uusin saldoluku on +6, kun edelliskuun tarkistettu saldoluku oli +8. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän Keskusliiton tuoreesta suhdannekyselystä. EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.

Teollisuuden tilauskannan kuvattiin hieman heikentyneen, mutta sen taso on keskimääräistä korkeampi. Teollisuuden lähikuukausien tuotanto-odotukset ovat edelleen suotuisat. Tuotannon ennustetaan kasvavan selvästi seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Teollisuuden tuotantokapasiteetti oli kokonaan käytössä 90 prosentilla vastaajista. Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannearviot olivat lokakuussa lähellä EU-maiden keskitasoa. Luottamus oli vahvinta Ruotsissa ja Saksassa.

Rakennusalan luottamus vahvistui edelliskuun laskun jälkeen. Indikaattorin uusin saldoluku on +15, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli +5. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on selvästi tavanomaista vahvempaa.

Kyselyn mukaan tilauskantaa koskevat arviot vahvistuivat jonkin verran, ja tilauskannan arvioidaan olevan keskimääräistä parempi. Myös lähikuukausien henkilöstöodotukset ovat myönteiset, jos luvuista puhdistetaan normaali kausivaihtelu.

Palveluyritysten luottamus pysyi vakaana. Palveluyritysten luottamusindikaattori oli vakaana lähellä keskimääräistä tasoa. Marraskuun saldoluku oli +14, kun lokakuun saldoluku oli +15. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +14.

Palveluyritysten myynti on kasvanut edelleen laaja-alaisesti ja myyntiodotukset seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle ovat edelleen melko hyvät. Palvelualojen yritysten luottamus oli lokakuussa hieman EU:n keskiarvon alapuolella.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori heikkeni marraskuussa. Vähittäiskaupan luottamus heikkeni marraskuussa. Indikaattori painui lukemaan +4, kun edelliskuun tulos oli +11. Vähittäiskaupan luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (-1) korkeammalla.

Myynnin kasvun kuvataan jatkuneen, mutta aiempaa hitaampana. Kyselyn mukaan lähikuukausien myyntiodotukset ovat edelleen melko myönteiset. Suomen vähittäiskaupan luottamus oli lokakuussa EU-maiden keskiarvoa korkeammalla.

Kommentoi
Ylös
>