Sijoitusuutiset

Hallitus haluaa alentaa sijoitusrahastojen kuluja

Hallitus esittää eduskunnalle uutta sijoitusrahastolakia, joka vähentäisi rahastoyhtiöiden hallinnon järjestämisvaatimuksia.

Esitetyn lain keskeinen uudistus olisi kansallisen sääntelyn vähentäminen keventämällä rahastoyhtiön hallinnon järjestämisvaatimuksia korvaamalla vuosittain järjestettävä rahasto-osuudenomistajien kokous pyynnöstä kokoon kutsuttavalla kokouksella.

Rahastoyhtiön hallituksen toiminnan luotettavuutta lisättäisiin rahastoyhtiön hallituksen riippumatonta jäsentä koskevilla uusilla säännöksillä, joilla korvattaisiin voimassa olevassa laissa edellytetty rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen. Tilintarkastajien suorittamaa sijoitusrahaston arvonlaskennan oikeellisuuden tarkistamista harvennettaisiin tehtäväksi vähintään vuosittain.

Lakiin lisättäisiin rahastoyhtiöille uusi sijoitusrahaston likviditeetin hallintakeino, lunastusten rajoittaminen sekä erityisesti kansainvälistä kilpailukykyä edistävä alarahastorakenne sekä poistettaisiin velvollisuus antaa fyysinen osuustodistus.

Lisäksi ehdotetaan, että sijoitusrahaston säännöissä voitaisiin määritellä perusteet, jolloin rahastoyhtiölle tulisi oikeus lunastaa rahasto-osuudet laissa ja rahaston säännöissä tarkemmin määrätyissä poikkeuksellisissa tilanteissa ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta. Rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä laskettaisiin myös nykyisestä 50 osuudenomistajasta 30 osuudenomistajaan.

Esitys sisältää uusia säännöksiä, joilla lisätään rahastoyhtiön hallituksen toiminnan luotettavuutta. Vähintään kolmanneksen hallituksen jäsenistä pitää täyttää laissa säädetyt riippumattomuuden edellytykset. Sen sijaan laissa ei enää edellytetä, että rahasto-osuudenomistajat saavat valita hallituksen jäsenen.

Ehdotetuilla muutoksilla olisi hallituksen mukaan rahastoyhtiöille kilpailukykyisyyttä lisääviä ja kustannuksia keventäviä vaikutuksia. Lisäksi ehdotetut muutokset helpottaisivat suomalaisten rahastoyhtiöiden toimimista kansainvälisillä markkinoilla kansallisen lisäsääntelyn vähentyessä.

Hallitus pitää tärkeänä, että kansainväliset sijoittajat kiinnostuvat suomalaisista sijoituskohteista ja investointeja pystytään sitä kautta ohjaamaan suomalaisin yrityksiin. Siksi sijoitusrahastolain pitää vastata entistä paremmin muiden EU-maiden sääntelyä ja mahdollistaa tasavertainen kilpailu.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös