Makrotalous

Liberan toiminnanjohtaja ihmettelee hallituksen aikeita nostaa kuljetustukea

Kuljetusten tukeminen on Liberan toiminnanjohtajan mukaan sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta järjetöntä toimintaan.

Sipilän hallitus suunnittelee korottavansa alueellisen kuljetustuen määrärahaa ensi vuonna miljoonalla eurolla yhteensä kuuteen miljoonaan euroon.

Kuljetustukea myönnetään harvaan asutuilla alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella pienten ja keskikokoisten yritysten pitkän matkan tavarankuljetuksiin. Tuen avulla pyritään vähentämään syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritysten tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia.

Kuljetustukea voivat saada harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden jalostuspaikalta alkavista auto- ja rautatiekuljetuksista Suomen alueella tapahtuvan kuljetuksen osalta. Ulkomaille suuntautuvissa kuljetuksissa tukea voidaan myöntää Suomessa kuljetetun matkan osuudelta.

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja ja vihreiden helsinkiläinen kuntapolitiikko Mikko Kiesiläinen ihmettelee hallituksen kuljetustuen korotuspäätöstä.

”Ympäristöministeriön Ympäristön kannalta haitalliset tuet–raportin mukaan kuljetustuki on ympäristölle haitallinen yritystuki eli juuri sellainen, johon Pekkarinen lupaili ainakin puututtavan. Kuljetustuki lisää rekkojen liikennesuoritteita ja siten hiilidioksidipäästöjä”, Kiesiläinen perustelee Liberan blogissaan.

Ympäristövaikutusten lisäksi myös kuljetustuen taloudelliset vaikutukset ovat Suomelle vahingolliset, Kiesiläinen väittää. Liberan toiminnajohtaja ihmettelee sahatuotteita valmistavan Pölkky Oy:n saamia tukia.

”Yksittäinen yritys voi saada kuljetustukea jopa 500 000 euroa vuodessa. Helsingin Sanomien mukaan vuosina 2010–2013 eniten kuljetustukea saanut yhtiö Pölkky Oy sai tukea yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa. Pölkky valmistaa raskaita sahatuotteita, joita se kuljetetaan osittain kuljetustuen turvin Etelä-Suomeen. Etelä-Suomessa olevat Pölkyn kilpailijat eivät saa vastaavaa tukea, jos he haluavat myydä tuotteitaan Pohjois- tai Itä-Suomeen. Tämä tarkoittaa, että tuki vääristää myös kilpailua.”

Kiesiläinen muistuttaa, että valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan alueelliset tukitoimet eivät lisää taloudellista toimintaa vaan ainoastaan siirtävät sitä. VATT:n tutkimuksessa havaittiin, että työllisyys kasvaa tuetuilla alueilla tukea ilman jäävien alueiden kustannuksella.

Tutkimustulos viittaa siihen, että Suomen laajamittaiset alueelliset toimenpiteet, kuten tukialueisiin liittyvät elinkeino- ja investointituet, voivat olla kallista ja tehotonta politiikkaa, jos tavoitteena on lisätä kokonaistyöllisyyttä.

”Se, että valtio verottaa palkkatyötä ja muuta taloudellista toimintaa siksi että voi lahjoittaa kuusi miljoonaa euroa kuljetustukena pois, on täysin järjetöntä ja ympäristölle vahingollista toimintaa”, Kiesiläinen lataan.

Kun otetaan huomioon verotuksen aiheuttamat hyvinvointitappiot ja ympäristölle aiheutuvat vahingot, kuljetustuen kokonaisvaikutukset ovat Kiesiläisen mukaan Suomelle negatiiviset.

”On surullista, että hallitus ei ole leikannut tätä tukea kokonaan pois ja suorastaan masentavaa, että se lisää sitä.”

1 kommentti
  • Voi olla kompensaatiota dieselin hinnan nostosta. Sillä osavaltio suomi kuljettajaa. Lentokoneet lentää ilman veroa.

  • Ylös
    >