Oma talous

Joka kymmenes uskoo vaurastumiseen lottoamalla

Kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo, että säästämällä ja sijoittamalla voi kartuttaa omaisuutta, kertoo S-pankin teettämä kysely.

Kysely selvitti suomalaisten asenteita rikastumiseen. Tutkimusyhtiö Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 016 vähintään 15 vuotta täyttänyttä suomalaista.

Tutkimuksen perusteella säästäminen ja sijoittaminen kiinnostaa ja se koetaan hyödylliseksi. Samaan aikaan säästämistä ja sijoittamista pidetään kuitenkin vaikeana ja vaivalloisena.

”Suomalaiset ovat oikeassa: meillä pankeilla on paljon parannettavaa tässä. Tähän asti on ollut aivan liian vaikeaa aloittaa säästäminen. Meidän mielestämme oikeus panna omat rahat poikimaan kuuluu kaikille”, kertoo varallisuudenhoidon johtaja Hanna Porkka S-Pankista.

Kyselyn mukaan kaikkiaan vajaat puolet kansasta uskoo osaavansa säästää ja sijoittaa. Säästäjinä ja sijoittajina itseensä luottavat eniten pääkaupunkiseudun sekä Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaat.

Rikastumiseen liittyviä asenteita selvittäneestä kyselystä selvisi lisäksi, että säästämisen ja sijoittamisen ohella suomalaiset uskovat omaisuuden kartuttamisen onnistuvan töitä tekemällä ja kuluttamalla vähän.

Kyselyn perusteella noin joka kymmenes suomalainen uskoo, että lottoaminen tai varakkaan puolison valitseminen takaavat parhaat mahdollisuudet kartuttaa omaisuutta.

Lottoamiseen uskoivat enemmän ne, jotka eivät koe itseään varakkaaksi. Tällaisista ihmisistä noin 11 prosenttia ajattelee pystyvänsä kartuttamaan parhaiten lottoamalla. Sen sijaan rikkaaksi itsensä kokevista vain kuusi prosenttia uskoo lottoamisen mahdollisuuksiin.

Erityisesti nuoret uskovat, että töitä tekemällä on parhaat mahdollisuudet kartuttaa omaisuutta. Usko siihen, että työnteko rikastuttaa rahapussia rapisee kuitenkin iän myötä. Vanhimmissa ikäluokissa luotetaan enemmän säästämiseen ja sijoittamiseen.

”Tämä oli kiinnostava löydös. Olisiko moni huomannut iän ja kokemuksen karttuessa, että säästäminen ja sijoittaminen olisi kannattanut aloittaa jo aiemmin?” Hanna Porkka pohtii.

Kommentoi
Ylös
>