Yritysuutiset

Uusi pääjohtaja pisti tuulemaan OP:ssa – 700 työtehtävää päättyy, yli 1000 uutta työtehtävää

OP:n keskusyhteisökonsernin uudelleenorganisoitumisen myötä noin 700 nykyistä tehtävää päättyy, ja samaan aikaan syntyy yli 1 000 uutta työtehtävää.

Uuden organisaation ja toimintatapojen tavoitteena on lisätä toiminnan ketteryyttä ja tuottavuutta sekä parantaa asiakaskokemusta paranevan työntekijäkokemuksen avulla. Samaan aikaan OP Ryhmän keskusyhteisön organisaatiorakennetta selkiytetään ja yksinkertaistetaan. Panostuksia ja rekrytointeja asiakaspalveluun ja sääntelyyn liittyvien tehtävien hoitamiseen jatketaan.

”Haluamme olla finanssialan edelläkävijä ja johtava toimija Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelujen keskiössä on ollut toimintamme ja johtamisen kehittäminen siten, että voimme yhä paremmin vastata kilpailuympäristön muutoksiin”, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

OP Ryhmän keskusyhteisössä siirrytään vaiheittain toteuttamaan ketterää, itseohjautuvaa toimintatapaa, joka antaa vapautta ja vastuuta tiimeille, nopeuttaa päätöksentekoa ja ohjaa työskentelyä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

”Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty avoimessa, keskustelevassa hengessä. Haluan kiittää kaikkia osapuolia yhteistyöstä neuvotteluiden aikana suunnitelmien kehittämisessä. Vaikka osa nykyisistä tehtävistä lakkaa, ryhmässä syntyy merkittävä määrä uusia ja kiinnostavia työtehtäviä, joita pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle”, Ritakallio jatkaa.

Koska tehtäviä lakkaa ja uusia syntyy samanaikaisesti, mahdollinen irtisanomistarve selviää vasta sen jälkeen, kun pankki on selvittänyt uusien tehtävien sopivuuden niiden henkilöiden kanssa, joiden nykyinen tehtävä lakkaa.

Organisaatiomuutokset ovat osa OP Ryhmän 100 miljoonan euron säästöohjelmaa keskusyhteisökonsernissa. Nyt päätetyillä toimenpiteillä säästötavoitteesta saavutetaan noin 10 miljoonan euron säästöt. Kulusäästöjä haetaan lisäksi esimerkiksi tarkentamalla strategian fokusta, keskittymällä ydinliiketoimintoihin sekä optimoimalla edelleen oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta. Säästöohjelma etenee suunnitellusti.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat OP:n keskusyhteisökonsernia, jossa työskentelee noin 6 000 henkilöä. Neuvottelut eivät koskeneet OP Ryhmän osuuspankkeja, ja niiden ulkopuolella olivat myös Helsingin OP-Kiinteistökeskus, Pohjola Terveys ja OP-Eläkekassa sekä OP Yrityspankkikonsernin Baltian toiminnot.

Uusi organisaatio aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. OP Ryhmä jatkaa toimintamallin kehittämistä ja muutoksen jatkon suunnittelua keväällä 2019.

Kommentoi
Ylös
>