Markkinakommentit

Selluun kohdistuvat hintapaineet metsäyhtiöiden riesana

Kiinan sellumarkkinoiden uutisvirta on viime viikkojen aikana muuttunut selkeästi heikommaksi ja tämä on negatiivinen signaali kaikille kotimaisille metsäyhtiöille.

sijoittaminen, osakkeet, rahastot, osakesijoittaminen, rahastosijoittaminen, säästäminen, talous, etf, talouspolitiikka, markkina-analyysit, markkinat, makrotalous, salkunrakentaja,

Lähde: UPM Oyj.

Kiinan sellumarkkinoiden uutisvirta on viime viikkojen aikana muuttunut selkeästi heikommaksi ja tämä on negatiivinen signaali kaikille kotimaisille metsäyhtiöille.

Sellun hinta on paineessa Kiinan markkinoilla, arvioi OP aamukatsauksessaan.

OP:n mukaan sellun kysynnän heikentymisen taustalla on osittain Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppakiistan vaikutukset talouskasvuun ja tätä kautta paperin ja kartongin kysyntään ja toisaalta se, että elo-syyskuun aikana sovittuja volyymeja on vielä saapumassa lähiaikoina. Selluntuottajilla on myös edelleen myymättömiä volyymeja, kun osa asiakkaista on vähentänyt ostovolyymejaan tai jopa peruuttanut tilauksiaan.

Kiinan sellumarkkinoiden heikentymisellä on heijastusvaikutuksia myös muilla markkinoilla. Suurin muutos hintaneuvotteluissa on tapahtunut eukalyptussellussa.

”Yhä suurempi joukko ostajia oli vaatinut marraskuun toimituksiin 30 dollarin tonnikohtaisia hinnanalennuksia, mutta toistaiseksi tuottajat ovat pystyneet torjumaan hinnanalennusvaatimukset. Markkinakommenttien mukaan hinnanalennusta vaativien joukko tulisi tiivistymään marrasjoulukuun aikana”, OP toteaa.

OP arvelee, että erityisesti brasilialaiset tuottajat kääntäisivät volyymiaan Kiinasta Eurooppaan, koska he eivät olisi suostumassa kiinalaisostajien yhä tiivistyviin hinnanalennusvaatimuksiin. Kuitenkin suurin osa markkinaosapuolista kommentoi pitkäkuituisen sellun neuvottelujen sujuneen helposti eikä marraskuun aikana ole ollut havaittavissa muutosta markkinakäyttäytymisessä.

”Kiinan markkinoiden kehitystä tarkkaillaan tiiviisti ja kuten hintatilastoista on havaittu, pitkäkuituisen sellun vientihinnat Skandinaviasta Kiinaan ovat laskeneet 30 dollarilla tonnilta viime viikkojen aikana. Yleinen näkemys ostajien ja myyjien keskuudessa oli, että´pitkäkuituisen sellun hinnat säilyvät Euroopassa vakaina loppuvuoden ajan”, OP toteaa.

Hintapaineiden kasvu ei ole hyvä uutinen kotimaisille metsäyhtiöille.

”Omissa tulosennusteissamme olemme varautuneet sellun maltilliseen hintakäänteeseen vuonna 2019. Vuoden 2019 tulosennusteemme kotimaisille metsäyhtiöille perustuu oletukseen, jonka mukaan pitkäkuituisen sellun markkinahinta Euroopassa on 1150 dollaria tonnilta ja lyhytkuituisen sellun vastaavasti 1000 dollaria tonnilta”, OP arvioi.

Tällä hetkellä pitkäkuituisen sellun markkinahinta Euroopassa on 1230 dollaria ja lyhytkuituisen 1050 dollaria.

Kommentoi
Ylös
>