Kumppaniblogit

Smart-salkut – älykästä sijoittamista?

Martin Paasi talousasiantuntija Nordnet

Nordnet lanseerasi hiljattain Nordnet Smart -salkut, jotka lupaavat perinteisiä rahastoja älykkäämpää sijoittamista ja vertailuindeksejä parempia tuottoja pitkällä aikavälillä. Mutta mistä ”Smarteissa” oikeastaan on kyse? Käyn seuraavassa läpi Nordnet Smart -salkkujen perusperiaatteita ja vastauksia kysymyksiin, joita olemme lanseerauksen jälkeen saaneet.

Mitä Nordnet Smart -salkut ovat?

Smart-rahastoissa maksimoidaan tuotto-odotus tavoiteriskitasoon nähden. Akateemisissa piireissä onkin jo pitkään tiedetty, että sijoitusten laajalla hajauttamisella saadaan paras tuotto/riski-suhde. Kunnolla tehtynä hajauttaminen vaatii paitsi maantieteellistä, myös omaisuusluokkien yli ulottuvaa hajautusta. Kun tuotto/riski-suhde on saatu maksimoitua, tuotto-odotuksen määrää säädetään sitten vipua ottamalla.

Kun sijoitetaan osakkeisiin ja tavoitellaan tuotto/riski-suhteen maksimoivaa sijoitussalkkua, voi olla tehokkainta sijoittaa salkkuun, jonka riskitaso on puolet osakemarkkinariskistä – ja vivuttaa sijoituksesi kaksinkertaiseksi. Tällöin sijoituksesi riski vastaa osakemarkkinariskiä, mutta tuotto-odotuksesi voi olla huomattavasti korkeampi. Tämä juuri on Nordnet Smart -rahastojen juju.

Vaikka sijoitusstrategian toteuttaminen on monimutkaista ja se pitää sisällään vipua, Smart-rahastojen hallinnointipalkkiot on pystytty pitämään kohtuullisella tasolla alle prosentissa (rahastosta riippuen 0,79–0,99 % vuodessa).

Helppoa?

Onko tämä sitten näin helppoa? No ei. Tuotto/riski -suhteen maksimoivan salkun koostumuksen löytämiseksi kaikkien mahdollisten sijoituskohteiden liikkeet ja tuotto-odotukset on verrattava kaikkien muiden mahdollisten sijoituskohteiden liikkeisiin ja tuotto-odotuksiin. Ei siis riitä, että yksittäisellä sijoituskohteella on hyvä tuotto/riski-suhde, vaan sen pitää myös olla hyvä verrattuna kaikkiin muihin mahdollisiin kohteisiin.

Tämän lisäksi myös vipu on optimoitava kohteittain ja kokonaisuus huomioiden siten, että päästään maksimaaliseen tuotto-odotukseen rahaston tavoiteriskitasoon nähden. Koko harjoitus on sitten hyvä uusia säännöllisin aika-ajoin, jotta riskit eivät pääse kasvamaan. Digitalisoituneessa maailmassa laskuharjoitukset eivät sinänsä ole haasteellisia, ja Smart-salkkujen kohdalla tämä laskuharjoitus toistetaan kerran kuukaudessa ja tasapainotetaan salkku sijoitusstrategian mukaisesti.

Smart-salkkujen kokoonpano

Nordnet Smart -rahastoissa on 47 maahan ja yli 2 400 yritysten kesken hajautettu osake- ja luottosalkku. Rahastojen korko-osuus on puolestaan hajautettu yli 400 eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen pidempiaikaisen yrityskorkosijoitusten kesken. Lisäksi rahastoissa on kiinteistö- ja hyödykesijoituksia, kuten vehnää, sokeria, kaakaota, metalleja, öljyä ja kaasua.

Salkun kokoonpano määräytyy yksittäisten sijoituskohteiden tuotto/riski-ominaisuuksien sekä sijoituskohteiden salkkuun tuomien lisäarvojen pohjalta. Sijoituskohteiden yhteenlasketut nimelliset painot ylittävät lähtökohtaisesti aina 100 prosentin rajan sijoitettujen varojen määrästä. Näin, jotta matalariskisemmällä, hyvän tuotto/riskisuhteen omaavalla salkulla päästäisiin kunkin rahaston tavoiteriskitasoon.

Sijoituskohteiden valinta

Smart -rahastojen omaisuusluokat on valittu siten, että nämä joko

a) edustavat globaalia kasvua,

b) pienentävät riskiä romahduksissa, tai

c) suojaavat inflaatiolta tai deflaatiolta

Lisäksi sijoituskohteiden tulee olla likvidejä ja kaupankäytikulujen matalia. Näin ollen Nordnet Smart -rahastoiden salkuissa on osakkeisiin, korkoihin, luottoihin, hyödykkeisiin ja kiinteistöihin liittyvää tuottopotentiaalia ja riskiä. Osakkeiden omaisuusluokkaan sisältyvät myös niin sanottu ”Alternative Risk Premia”.

Alternative Risk Premia -sijoitukset edustavat ”Aktiivinen salkunhoito 2.0” -teemaa. Smart -rahastojen salkuissa tätä hyödynnetään jossain määrin painottamalla pienempiä arvoyrityksiä, joilla on positiivinen trendi, hyvä laatu ja alhainen Beta. Lisäksi rahastossa myydään lyhyeksi vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yrityksiä. Alternative Risk Premia -hyöty otetaan siis talteen ”puhtaasti”, ilman markkinariskiä (Beta = 0).

Nordnet Smart -rahastot käytännössä

Nordnet Smart -rahastot ovat UCITS tyyppisen sijoitusrahaston PassIM Structured Funds plc:n alarahastoja (”sub-funds”). Rahastojen asiakasvarat ovat BNP Paribaksella korkosijoituksissa. Nordnet Smart -rahastoilla on swap-sopimus J.P. Morgan Securities plc:in kanssa, jolla J.P. Morgan Securities:n laskemien, sijoitusstrategiaa kuvaavien indeksien arvonvaihtelut tuloutetaan rahastoon/ rahastosta.

Nordnet Smart -rahastojen sijoitusstrategiaa toteuttaa J.P. Morgan Mansart Management Limited. Smart -rahastojen avulla Nordnet saa ujutettua asiasta kiinnostuneet pohjoismaalaiset yksityissijoittajansa ”isojen poikien ja tyttöjen sijoitusmaailmaan”. JP Morgan pyörittää ’strukturoitua sijoitusstrategiaperhettä’, jonka taloudellinen hyöty siirretään asiakkaiden salkkuihin ’swap’ -johdannaissopimusten avulla.

Smart -rahastojen avulla Nordnet saa ujutettua pohjoismaalaiset yksityissijoittajansa ”isojen poikien ja tyttöjen sijoitusmaailmaan”.

Swap-sopimuksissa sovitaan, että JP Morgan maksaa päivittäisen Smart -rahastosalkkujen arvonnousun rahastoille rahassa ja vastaavasti Smart rahastot maksavat JP Morganille arvonlaskut ja sovitun osuuden hallinnointipalkkiosta. Smart -rahastojen asiakasvarat ovat korkosijoituksissa BNP Paribas pankissa, Smart -rahastojen iki-omilla tileillä.

Vastapuoliriski?

Mikäli JP Morgan Chase (USA:n isoin pankki) menee nurin, Smart -rahastojen päivittäiset arvonvaihtelut pysähtyvät, mutta varat ovat BNP Paribaksella (maailman isoin pankki) turvassa. Mikäli BNP Paribas menee nurin, Smart-rahastojen varat ovat turvassa, koska ne säilytetään erillään BNP Paribaksen varoista.

Mikäli BNP Paribaksen asiakas menee nurin, Smart-rahastojen varat ovat turvassa, koska ne ovat myös erillään muiden BNP Paribas -asiakkaiden varoista. Swap-sopimukset ovat lisäksi niin sanotusti ’un-funded’, eli JP Morganille vakuudettomia. Smart-rahastojen BNP Paribaksella olevat varat eivät siis ole JP Morganin kanssa tehtyjen swap-sopimusten vakuutena.

Kaiken kaikkiaan Nordnet Smart -rahastojen osapuolten rakenteelliset vastapuoliriskit ovat siten pienempiä kuin tavallisen maailmalle sijoittavan yhdistelmärahaston vastapuoliriskit. Sijoitussalkun johdannaispositioiden vastapuoliriskit ovat toki merkittävät. Näitä vastapuoliriskejä hallitaan vakuuksilla. Suorilla kohde-etuussijoituksilla strategiasta tulisi liian kallis toteutettavaksi.

Heikkoudet

Ulkopuolelta on lähes mahdotonta arvioida OTC-johdannaisista koostuvien indeksien arvonlaskentaa, jota suorittaa JP Morgan konsernin tytäryhtiö. Sama pätee ’best execution’ periaatteeseen, millä salkun sijoituskohteille pyritään varmistamaan markkinaehtoiset kaupankäyntihinnat. Tästä läpinäkemättömyydestä seuraa, että Smart -rahastojen kokonaiskuluja on vaikea todentaa.

Koska rahastojen sijoitusstrategia on kvantitatiivinen, eli se perustuu niin sanottuun algoritmiin, niin sijoitusstrategiaa on voitu testata takautuvasti vuodesta 2002 tähän päivään asti. Rahastolla ei kuitenkaan ole todellista historiallista arvonkehitysketjua, koska rahasto on vasta perustettu. Smart-rahastojen simuloitujen kehitysten osalta rahaston sijoittaja on yksinkertaisesti luotettava rahaston tuottajaan.

Tilastotiede käsittelee historialliseen dataan perustuvia todennäköisyyksiä, ei absoluuttisia määreitä. Ehkä mieleenpainuvin esimerkki tämän eron merkityksestä koettiin 1990-luvun lopussa, kun Long Term Capital Management meni nurin. Tilastotiede on kehittynyt merkittävästi 90-luvulta, mutta edelleen on hyvä olla keskittämättä liikaa tietynlaista riskiä sijoitussalkkuun.

Yhtälailla Smart -rahastojen riskejä hallinnoi ”rakettitieteilijät”, uusimmilla keinoilla, mitä on tarjolla. Tuotto/riski-suhteen maksimointi maantieteellistä ja omaisuusluokkien yli yltävää hajauttamista hyödyntämällä ja tavoiteriskitason saavuttaminen vivuttamalla muodostavat loogisesti kannattavan sijoitusstrategian.

Yhteenveto

Smart -rahastojen sijoitusstrategia on looginen ja uskottava.

Jotta strategian toteuttamisen kustannuksista ei tulisi liian korkeat, varainhoidossa joudutaan kuitenkin turvautumaan johdannaisten käyttöön. Johdannaisissa on paitsi vakuuksilla hallinnoituja vastapuoliriskejä, myös läpinäkyvyysongelmia hinnoittelun suhteen.

Uskon, että Smart -rahastot ovat näistä haasteista huolimatta Nordnetiltä vilpitön yritys tuoda oikeaa lisä-arvoa tuottava, tavallisesti vain instituutioasiakkaille toteutettava sijoitusstrategia yksityissijoittajien ulottuville. Perehdy kuitenkin Smart -rahastoesitteisiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292.

Lisää tietoa Smart -rahastoista täältä (Nordnet) ja täältä (JP Morgan).

Lisää tietoa Smart 5 -rahastosta täältä.
Lisää tietoa Smart 10 -rahastosta täältä.
Lisää tietoa Smart 15 -rahastosta täältä.

Artikkeli on alun perin julkaistu Nordnetblogissa 19.11.2018.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös