Makrotalous

Ekonomisti: Synkät talousuutiset laittavat kotitalouksien luottamuksen koetukselle

Kotitalouksien näkymät Suomen talouden lähiajan kehityksestä ovat synkentyneet nopeasti.

Kuluttajien luottamus talouteen on muuttunut varovaisimmaksi kahteen vuoteen, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 16,8, kun se syyskuussa oli 20,2 ja elokuussa 21,5. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,1 ja lokakuussa 2016 lukeman 15,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. lokakuuta 1 148 Suomessa asuvaa henkilöä.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kuluttajaluottamuksen lasku kertoo siitä, että kotitaloudet ovat hyvin informoituja ja tietävät talouden nopeimman kasvujakson olevan takana.

”Paniikista ei voida puhua, sillä omaan henkilökohtaiseen taloustilanteeseen ja työpaikan säilymiseen luotetaan yhä. Sen sijaan Suomen kansantalouden näkymien katsotaan heikentyneen selvästi. Päivittäin uutisoidaan osakkeiden hintojen laskusta, Trumpin lietsoman kauppasodan käänteistä ja Italian populistihallituksen suunnitelmista. Ihme olisikin, jos synkät uutiset eivät saisi kotitalouksia huolestumaan ja tarkistamaan arviotaan kasvunäkymistä”, Appleqvist toteaa Danske Bankin artikkelissaan.

Ekonomistin mukaan kotitalouksen arvio on pitkälti linjassa ekonomistien ennusteiden kanssa.

”Harva talousuutisien tarkkailija uskoo, että bruttokansantuotteen kasvu kiihtyisi seuraavan 12 kuukauden aikana”, Appelqvist toteaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreimman suhdannetiedustelun mukaan myös yritysten tunnelmissa mitattiin kuitenkin laskua kaikilla päätoimialoilla.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi lokakuussa lähes ennallaan. Indikaattorin uusin saldoluku on +9, kun edelliskuun tarkentunut saldoluku oli +10. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Appelqvistin mukaan viime kuukaudet on kuljettu sivusuuntaisessa liikkeessä tai loivassa laskussa.

”Tuotannon ja myynnin osalta yrityksillä menee yhä kohtalaisen mukavasti. Teollisuudessa tuotanto-odotus on pysynyt korkealla, ja huolena on enemmänkin korkealle viritetty kapasiteetin käyttöaste. Jopa 90 prosenttia teollisuusyrityksistä kertoi tuotantokapasiteetin olevan täysin käytössä. Euroalueen ostopäällikköindeksit ovat kuitenkin heikentyneet selvästi, ja lienee vain ajan kysymys, koska se alkaa näkyä myös konkreettisesti tilauksissa.”

Kotimaiseen kysyntään vahvasti nojaavista toimitaloista rakentaminen on viime aikoina ollut huolien kohteena, ekonomisti muistuttaa.

”Pitkää nousukautta eläneen rakentamisen suhdannebuumin hiipumista on odoteltu yleisesti. Rakentamisen osalta lähitulevaisuuden näkymiä mittaavassa luottamusindikaattori laskikin lokakuussa jonkin verran lähinnä tilauskannan osalta. Rakentamisen luottamus on kuitenkin yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, eli äkkipysähdyksestä ei ole kyse. Jäähtyvä suhdanne on näkynyt jo jonkin aikaa uusien rakennuslupien kappalemäärän laskuna, mutta lupien laskun välittyminen työmaille tapahtuu pitkällä viipeellä ja toistaiseksi tilauskanta on vahva.”

EK:n luottamusindikaattori kertoo, että rakennusalan luottamus heikkeni jonkin verran lokakuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on +4, kun edelliskuun vastaava saldoluku oli +8. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on edelleen selvästi tavanomaista vahvempaa.

Kommentoi
Ylös
>