Makrotalous

Vasemmistoliitto tavoittelee 800 euron perustuloa – hyvätuloisten nettotulojen kustannuksella

Vasemmistoliiton antelias merkitsisi yli 3500 euron kuukausipalkan tuloja saavien palkansaajien käteen jäävien tulojen pienentymistä nykytilanteesta.

Li Andersson vasemmistoliitto puolueen puheenjohtaja

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliiton antelias merkitsisi yli 3500 euron kuukausipalkan tuloja saavien palkansaajien käteen jäävien tulojen pienentymistä nykytilanteesta.

Vasemmistoliitto kertoi tänään asettuvansa tavoittelemaan 800 euron suuruista perustuloa. Puolue esitteli tänään ehdotuksensa sosiaaliturvamallista.

Puolueen mallissa yhdenmukaistettaisiin ensi hallituskaudella perusturvan vähimmäisetuuksia ja tehtäisiin uusi, edellistä laajempi perustulokokeilu.

”Sosiaaliturva on jäänyt jälkeen työelämän murroksesta. Hallitus on aktiivimalleineen vain lisännyt järjestelmän byrokratialoukkuja. Me haluamme purkaa loukut ja rakentaa sanktioiden sijasta ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja tilaa toimia”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton perustulomallissa on 800 euron perustulo, mikä on päättyneessä perustulokokeilussa käytettyä 560 euroa selkeästi suurempi. Puolueen mukaan tämän kokoinen perustulo poistaisi hyvin pitkälle ihmisten tarpeen täydentää liian pientä perusturvaa toimeentulotuella.

Toimeentulotuki säilyisi silti vasemmistoliiton mallissa edelleen välineenä, jonka avulla pienituloinen voi saada apua yllättäviin tilanteisiin. Myös asumistuki säilyisi ennallaan.

Perustulon rahoittaisivat käytännössä hyvätuloiset.

Vasemmistoliiton perustulo rahoitettaisiin verojärjestelmän muutoksilla, jossa hyvätuloisilta suomalaisilta perustulo verotettaisiin pois. Perustulon ympärille rakentuva järjestelmä edellyttää vasemmistoliiton mukaan merkittäviä muutoksia useimpiin tulonjakojärjestelmän osiin, joten tarkkoja laskelmia mallin kustannuksista ja vaikutuksista ei voi tehdä ennen laajempaa perustulokokeilua ja monenlaisia mallinnuksia.

Vasemmistoliiton mallissa 3500 euron bruttokuukausipalkkaan asti malli ei pienentäisi palkansaajan käteen jääviä tuloja eli nettotuloja. Sen sijaan uli 3500 euron kuukausipalkkaa suuremmilla tuloilla puolueen perustulomalli pienentäisi käteen jääviä tuloja verrattuna nykytilanteeseen.

Toisin sanoen 800 euron perustulon ylittäviä tuloja verotettaisiin voimakkaan progression mukaan. Anderssonin mukaan korkein veroprosentti olisi noin 60 prosenttia perustulon ylittävältä osalta.

Perustulo olisi mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2023 alkavalla vaalikaudella, vasemmistoliitto lupailee. Puolueen mukaan perustuloa kohti voitaisiin kuitenkin edetä jo ensi vaalikaudella yhdistämällä työmarkkinatuki, peruspäiväraha, vanhuuseläkeikää edeltävä kansaneläke, perustason sairaus- sekä vanhempainpäivärahat, kotihoidontuki, opintoraha sekä yrittäjien starttiraha yhdeksi perusturvaetuudeksi, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.

”Sosiaaliturvan uudistamisessa ydinkysymys on, että uskommeko yhteiskuntaan, joka rakentuu vapaiden yksilöiden sisäiselle motivaatiolle, vai yhteiskuntaan, joka tarkkailee ja rankaisee kansalaisiaan kuvitellun laiskuuden kitkemiseksi. Vasemmistoliitto luottaa ihmisiin”, Li Andersson sanoo.

1 kommentti
  • Järvinen sanoo:

    Pistä Andersson tonni eteen,niinkuin Tanska ja muutkin sos.turvassa.
    Niin mietitään uudelleen byrokratian hitautta.

  • Ylös
    >