Sijoittajan verotus

Kansainvälinen verovertailu: Suomessa suurituloisten tuloverotus on ankaraa

Tuloverotuksen kireä progressio on Veronmaksajain Keskusliiton mukaan Suomen riesa. Korkea progressio iskee uralla etenemiseen ja lisäansioiden kannustimiin.

Tuloverotuksen kireä progressio on Veronmaksajain Keskusliiton mukaan Suomen riesa. Korkea progressio iskee uralla etenemiseen ja lisäansioiden kannustimiin.

Palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot, kertoo Veronmaksajain Keskusliiton kansainvälinen palkkaverovertailu.

Suomessa palkansaajan veroprosentti on selvityksen matalimmalla, eli 28 000 euron vuosittaisella palkkatasolla jo hieman eurooppalaisten vertailumaiden keskiarvoa kevyempi. Verotus kiristyy kuitenkin nopeasti palkansaajan tulojen noustessa, kun korkeat marginaaliveroprosentit iskevät uralla etenemisen ja lisäansioiden kannustimiin.

Suomalaista keskipalkkaa eli 43 000 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Korkein veroprosentti on tällä tulotasolla Belgiassa.

Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Toisin sanoen mitä suurempia palkkatasoja tarkastellaan, sitä kireämpää verotus Suomessa on vertailumaihin nähden.

Kaikkein suurituloisimmalla palkkatasolla marginaaliveroprosentti on kolmanneksi korkein Ruotsin ja Belgian jälkeen. Vertailun suurituloisinta, 140 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa 6,9 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin.

Työnantajamaksut ovat keventyneet Suomessa kahden viimeisen vuoden aikana merkittävästi työmarkkinajärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen johdosta.

Selvityksen mukaan nykyään maksut ovat eurooppalaista keskitasoa tai jo hieman sen alle. Työnantajamaksujen aleneminen ja vuodelle 2017 toteutettu vuosikymmenen ensimmäinen laaja palkkaverokevennys ovatkin kääntäneet työn verotuksen laskuun palkkaverokiilalla mitattuna. Palkkaverokiila tarkoittaa työntekijän palkkaverojen ja työnantajan veronluonteisten maksujen osuutta työvoimakustannuksesta.

”Suomessa kuten muuallakin Euroopassa veropolitiikka on viime vuosina kääntynyt talouskasvua ja työllisyyttä tukevampaan suuntaan. Jyrkkä progressio ja korkeat marginaaliverot ovat kuitenkin sitkeä piirre Suomen palkkaverotuksessa”, Veronmaksajien pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa.

Myös OECD on kiinnittänyt huomiota Suomen kansainvälisesti vertaillen korkeisiin ylimpiin marginaaliveroihin, mitkä voivat vaikeuttaa sekä erityisosaajien pysymistä maassa että toisaalta heidän muuttoaan ulkomailta Suomeen.

Kannustimien ja työllisyyden kohentamiseksi OECD suosittelee keventämään yhä työn verotaakkaa Suomessa.

Veronmaksajien mukaan lisäksi esimerkiksi Euroopan komission (2017) ja OECD:n (2018c) veropoliittisissa analyyseissa nähdään yleisemminkin työn verotuksen keventäminen ja verotuksen painopisteen siirto välillisiin veroihin työllisyyttä ja talouskasvua vauhdittavana reformina.

2 kommenttia
 • Bernstein sanoo:

  Tuloverotuksen kireyteen puree tietenkin yhteisöveron ja pääomatuloveron suhteellinen alhaisuus ja progression puuttuminen. Niinpä työntekijän on viisasta laskuttaa firmansa kautta ja hankkia sijoittamalla passiivisia pääomatuloja.

  Asia tietenkin on jo korkeaa verotusta suosivissa piireissä huomattu:

  https://www.salkunrakentaja.fi/2018/11/kansanedustaja-jyrahtaa-tyonantajavelvoitteita-kiertavat-yritykset-saatava-kuriin/#comment-38244

  Hätä demarileirissä on suuri, koska koko puna-aate seisoo tai kaatuu sen mukana, miten kauan suomalainen uskoo hyvinvoinnin ja korkean veroasteen olevan sama asia. Valitettavasti uskoo ainakin seuraaviin vaaleihin asti. ”Verottomien” tulojen vastainen taistelu onkin tulossa sekä vaaliteemaksi että seuraavan eli Antti-sedän punanuttuhallituksen isoksi agendaksi.

  Demokratia tarkoittaa lupausta tappaa lypsävä lehmä, joka lypsää naapurille desilitran enemmän kuin typerysten enemmistölle.

 • Itkettää kun käyrää katsoo.

 • Ylös
  >