Kasvuosakkeet

Viisi syytä miksi Tradeshift haluaa ostaa Baswaren

Miten kaksi tuotetarjoomaltaan samanlaista yhtiötä, Basware ja Tradeshift, hyötyisi yhdistymisestä?

Bloombergin maanantai-iltapäivällä julkistaman raportin mukaan Baswaresta tehdyn sitomattoman ja  ehdollisen ostotarjouksen takana on Tradeshift, joka on hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja ja digitaalisten markkinapaikkojen mahdollistaja.

Tarjous herättää ilmeisen kysymyksen: miten kaksi tuotetarjoomaltaan samanlaista yhtiötä hyötyisi yhdistymisestä? Miten se hyödyttää Tradeshiftiä? Azulpartners -yhtiön analyytikko Jason Busch ruotii mahdollista yhdistymistä Spend Matters -sivustolla.

Arvostuksen arbitraasi

Jo ennen kuin Tradeshiftin vuotuinen liikevaihto alkoi lähetä 100 miljoonan dollarin rajapyykkiä, se oli hankkinut pääoman, jolla sen arvostus nousi yli miljardiin dollariin, Bussch toteaa. Yhtiöstä tuli Silicon Valleyn kielellä teknologiahuippujen ”yksisarvinen”.

Baswaren osakkeella on viime vuosina puolestaan käyty kauppaa lähempänä perinteisten ohjelmistotalojen arvostusluokkaa (arvostuskertoimella 3–5 kertaa liikevaihto), mikä on alempana kuin monien SaaS-yhtiöiden arvostuskerroinväli 6–10+.

Buschin mukaan tämä johtuu siitä, että Basware on edelleen siirtymässä yritysohjelmistoliiketoimintaansa pilveen sekä siitä, että sen pilvipalveluiden kasvu on vielä alle toimialan korkeimmin arvostettujen yhtiöiden.

Arvostusnäkökulmasta katsottuna Spend Matters arvioi, että Baswaren pilvipalveluiden liikevaihto run rate -pohjalta (SaaS, Network-palveluiden liikevaihto, jne.) on noin 80 prosenttia Tradeshiftin rullaavasta vuosineljännesliikevaihdosta, mutta kasvaa huomattavasti hitaammin.

”Tästä syntyy merkittävä arbitraasin mahdollisuus, kun Basware yhdistetään nopeammin kasvavaan pilvipalveluyhtiöön, erityisesti kun Basware pääsee eroon perintäratkaisujen liiketoiminnastaan”, analyytikko arvioi.

Yhdistyminen vahvistaisi kilpailuasemaa

Azulpartnersin karkean arviomme mukaan Baswaren ja Tradeshiftin yhdistymisen seurauksena syntyisi vuosittaisten verkkolaskutustapahtumien määrällä laskettuna maailman suurin palveluntarjoaja alalla. Markkinoilla ei ole tällä hetkellä selvää yksittäistä markkinajohtajaa. Yhdessä yhtiöt näyttäisivät menevän Coupan, SAP Ariban ja muiden verrokkien ohi verkkolaskutuksen määrällä mitattuna.

Tradeshiftin kolmannen neljänneksen volyymi ylitti 100 miljardia dollaria, mikä vastaa 50 prosenttia vuotuista kasvua. Buschin mukaan Basware-kaupan jälkeen Tradeshiftin luvut kasvaisivat seuraavasti:

  • 450 000 yksittäistä ostajaa ja 750 000 toimittajaa
  • yli 600 miljardin euron arvosta transaktioita vuodessa
  • yli 125 miljoona yksittäistä verkkotapahtumaa vuodessa
  • tapahtumien arvo on 600 miljardia euroa (120 miljoonaa tapahtumaa), tämä on noussut siitä mitä on kirjattu.
  • tapahtumien määrä oli 78 038 miljoonaa vuonna 2014; 93 774 miljoonaa vuonna 2015; 108 148 miljoonaa vuonna 2016; 124 048 miljoonaa vuonna 2017.

”Yhtiöiden vuotuistettu volyymi nousisi yhteensä yli biljoonaan dollariin, ja kummatkin yhtiöt tarjoavat luokkansa parasta teknologiaa helpottamaan myyntilaskujen käsittelyä (Q3 2018 SolutionMapin mukaan) – unohtamatta yhtiöiden sähköisiä hankintaratkaisuja. Yhdessä nämä nostaisivat Tradeshiftin asiakkaiden silmissä ja konsultoinnin kumppanilistauksissa halutuimpien kärkeen niillä ydinalueilla, joilla yhtiöt kilpailevat”, Busch toteaa.

Koska suurin osa asiakkaista ei ole tähän mennessä hankkinut hankintaverkostoja ja ne ovat nähneet verkot pikemminkin mahdollistajina kuin myyntilaskusovellusten (invoice-to-pay) keskiössä, yhtiöiden yhdistetyt volyymit voisivat omalla painollaan mahdollistaa Buschin mukaan uusia verkkoliiketoiminnan vaikutuksia (esim. maksuissa, rahoituksessa jne.).

”Verkkoliiketoiminnassa kriittinen massa on kaikki kaikessa. Biljoona dollaria voisi olla se kriittinen massa, jota kummatkin yhtiöt tarvitsevat tuodakseen verkot liiketoimintamalliensa ytimeen.”

Kattavampi hankinnasta maksuun -palvelu

”Eräs ei-niin-tunnettu hankinnasta maksuun -teknologiayhtiö kuvasi kerran sähköistä hankintaa Troijan hevoseksi, jolla pääsee käsiksi laskutukseen”, Busch kertoo.

”Sen jälkeen laskutus toimii Troijan hevosena, jolla pääsee kiinni ostoreskontran automatisointiin. Lopulta ostoreskontra on Troijan hevonen, jolla pääsee kiinni maksuliikenteeseen ja liiketoimien rahoittamiseen. Basware ja Tradeshift, mukaan lukien Tradeshiftin laajenevat pankkikumppanuudet, olisi ainutlaatuinen yhdistelmä, sillä yhtiöt ovat yhteensä jo investoineet laaja-alaisten maksu- ja rahoitusekosysteemien kehittämiseen enemmän kuin hankinnasta maksuun -kilpailijansa.”

Mutta miksi tällä on merkitystä?

Buschin mukaan kuluttajaliiketoimintaa lukuun ottamatta, juuri mitkään osapuolet eivät nykyisellään välitä maksuja ja kaupankäynnin rahoitusta (sekä saatava- että maksettava-pohjaiset) nopean maksamisen maksuohjelmat. Tradeshift on ilmoittanut aikeensa kasvaa tällä markkinalla rakentamalla aggressiivisesti globaaleja pankkikumppanuuksia ja maksuihin keskittyviä ratkaisuja myös maailmanlaajuisesti.

Yhtiöiden yhdistyminen voisi Buschin mukaan varovaisestikin laskettuna moninkertaistaa molempien yhtiöiden nykyiseen liikevaihtoon verrattuna. Tämä on syy sille, miksi globaalit maksuyhtiöt ovat nykyisin merkittävästi suurempia kuin hankinnasta maksuun -yhtiöt, tai yritysohjelmistoyhtiöt yleisesti.

Euroopan markkinoille pääsy

Basware ja Tradeshift edustaisivat Buschin mukaan yhdessä, ei ainoastaan Euroopan suurinta myyntilaskuratkaisujen tarjoajaa (mukaan lukien toimittajaverkosto ja verkkolaskutustoimittaja), vaan mahdollisesti suurinta hankinnasta maksuun -tarjoajaa alueella (sähköisen hankinnan liikevaihtoon mukaan lukien).

Tämä kilpailuetuasema auttaisi sellaisten laajempien osto- ja muiden palvelujen lisämyynnissä, jotka liittyvät tiiviisti ostroreskontraan keskittyneisiin ydinpalveluihin.

Analyytikon mukaan Eurooppa on kypsempi markkina kuin Pohjois-Amerikka erilaisten maksujärjestelmien omaksumisessa –  puhumattakaan laajemmasta nopean maksamisen diskonttausjärjestelmien ymmärryksestä ja arvostuksesta (laskusaatavien factoring-rahoitusta käytetään laajemmin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa).

”Nämä yhdessä voivat auttaa Tradeshiftiä viemään eurooppalaisia maksajia, maksun saajia, lainaajia ja lainanantajia kohti modernimpia ominaisuuksia kuin mihin he ovat jo tottuneet.  Vaikka Pohjois-Amerkikka edustaa lähes koskematonta kenttää B2B-maksuille ja -rahoitukselle verrattuna Eurooppaan, on vaikeampaa perustaa markkina lähes nollasta kuin omaksua jotain, mikä on jo olemassa”, Busch laskee.

Markkinapaikka + Invoice-to-Pay ja Procure-to-Pay -sovellus

Tradeshift on Buschin mukaan oikeastaan ainoa yritys hankintateknologiasektorilla, jonka myynnistä merkittävä osuus on B2B-markkinapaikan mahdollistamisratkaisuja asiakkaille verrattuna pelkkiin pilvisovelluksiin.

”Nämä asiakkaat ovat organisaatioita – isoja globaaleja ostajia, pankkeja, jakelijoita ja logistiikkayrityksiä – jotka haluavat rakentaa uutta bisnestä Tradeshiftin teknologian päälle sen sijaan, että ostaisivat sovellusosaamista hyödynnettäväksi vain sisäisesti.”

Miten Basware sitten sopii tähän markkinapaikkayhtälöön? Hyvin, väittää Busch.

”Baswaren painopiste on jo nyt yhteentoimivan toimittajaverkoston toimittamisessa. Basware oli itse asiassa ensimmäinen palveluntarjoaja, joka loi avoimen verkkomallin. Alustamaailmassa integraatiostandardit ovat avoimia ja julkisia, joten Baswaren ja Tradeshiftin verkkojen integroimisen pitäisi normaaleissa tapauksissa olla – ainakin teoriassa –suoraviivaista.”

Lisäksi Baswaren omasta pilvipohjaisesta teknologiasta voi saada vaihtoehtoisia sovelluksia Tradeshift-alustan päälle, analyytikko uskoo.

Tällöin asiakas voi valita haluamansa ostoreskontra- tai hankintaohjelmasovelluksen.  Samalla tavalla Tradeshiftin asiakkaat voivat valita alkuperäisiä Tradeshiftin rahoitus- ja maksusovelluksia mahdollistaakseen lukuisia hankintaketjun rahoituksen ja nopean maksamisen vaihtoehtoja tai käyttää kumppanien sovelluksia, kuten C2FO:n tai muiden Tradeshiftin maksu- tai pankkikumppaneiden rakentamia sovelluksia.

Kommentoi
Ylös
>