Talouden trendit

Ministeriö: Työttömälle tulossa lisää mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset

Kuva: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Ensi huhtikuun alusta työttömien aktiivimalliin tulee muutoksia.

Sipilän hallitus laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Ministeriön mukaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta järjestetään jatkossa myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta. Tällä hetkellä tällainen muiden toimijoiden järjestämä valmennus ei kerrytä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, vaikka valmennuksen sisältö vastaisi työvoimaviranomaisen järjestämiä tai sen hankkimia valmennuksia.

Jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voisi järjestää toimintaa, joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle aktiivisuutta.

Jos toiminnan järjestäjänä on rekisteröity yhdistys, niin sen tulee saada julkista rahoitusta työllistymistä tukevan toiminnan järjestämistä varten. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on oltava valmiuksia yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestää sellaista valmennusta, joka tosiasiassa tukee osallistujien työllistymistä.

Asetuksessa tarkoitetut toimijat voivat järjestää työllistymistä tukevan toiminnan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muu toimija voi olla myös sellainen toimija, jonka itsenäisesti järjestämänä kyseistä toimintaa ei huomioitaisi aktiivimallissa.

Ministeriön mukaan aktiivimallin aktiivisuuden ehdot täyttävä toiminta tulee olla työllistämistä tukevaa. Tämä olisi valmennusta ja valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä.

Muutoksella ei laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta. Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa. Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut, osallistuminen rekrytointitapahtumiin.

Vuodenvaihteessa astuu voimaantyöttömyysturvalain muutos, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen. Lakimuutos vaikuttaa myös aktiivimallin soveltamiseen siten, että työtön voi jatkossa tietyin edellytyksin osoittaa opiskelemalla työttömyysturvan aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta ja välttää työttömyysetuuden määrän alentamisen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös