Yritysuutiset

Finnairin matkustajamäärät jäivät odotuksista

Kotimainen lentoyhtiö julkaisi perjantaina marraskuun liikennetiedot.

Kotimainen lentoyhtiö julkaisi perjantaina marraskuun liikennetiedot.

Finnair kuljetti marraskuussa 980 100 matkustajaa eli 3,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 7,2 prosenttia. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,1 prosenttia.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Matkustajakäyttöaste laski 3,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 74,6 prosenttiin.

Finnairin tarjoama kapasiteetti kasvoi muilla markkinoilla paitsi Aasiassa, kun yhtiö siirsi kapasiteettia Aasian reiteiltä Pohjois-Amerikan reiteille ja kaukoliikennelaivastossa ei tapahtunut muutoksia vuoden takaiseen.

Matkustajakäyttöasteet laskivat kaikilla markkinoilla: laskua kertyi Euroopassa -5,0 %-yksikköä, Aasiassa -3,0 %-yksikköä, Pohjois-Amerikassa -0,3 %-yksikköä ja Suomessa -3,2 %-yksikköä.

Finnairin Kapasiteetin kasvu heijastuu tyypillisesti lyhyellä tähtäimellä matkustajakäyttöasteisiin negatiivisesti, mutta Finnair nosti esiin myös kiristyneen kilpailun kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, muistuttaa Evli aamukatsauksessaan. Kiristynyt kilpailu lienee Evlin mukaan vaikuttanut heikentyneisiin matkustajakäyttöasteisiin.

Tuoreet liikennetiedot olivat Evlin mukaan odotettuja heikommat.

”Olemme odottaneet kapasiteetin (ASK) kasvavan Q4:lla 12 %, myydyn kapasiteetin (RPK) 10 % ja matkustajakäyttöasteen heikentyvän 1.8 %-yksiköllä. Loka-marraskuun tietojen perusteella liikenne on jäänyt selkeästi Q4:n odotuksistamme”, Evli toteaa.

Evlin mukaan Finnairin pitäisi saada loppuvuonna vielä yksi uusi A350 kone käyttöön joka tukee osaltaan kapasiteetin kasvua, mutta käyttöasteiden osalta neljäs vuosineljännes näyttää jäävän Evlin odotuksien alle, kun huomioidaan että lokakuussa matkustajakäyttöaste heikentyi 2,6 %-yksikköä.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtoennusteeseen kohdistuu Evlin mukaan tästä johtuen laskupainetta, joskin kulupuolella tätä kompensoi polttoaineen hinta, joka kääntyi marraskuun aikana selvään laskuun.

Evli ennustaa Finnairin osakekohtaisen tuloksen laskevan ensi vuonna. Tälle vuodelle Evli ennustaa 0,77 euron osakekohtaista tulosta ja ensi vuodelle 0,65 euron tulosta.

Finnairin osakkeen arvostuskerroin on alhainen. Evlin ensi vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 11x. Arvostuskerroin on selvästi Finnairin kilpailijoiden arvostustasoa korkeampi. Evlin mukaan kilpailijoiden keskimääräinen P/E-kerroin ensi vuodelle on vain 5,9x.

Evlin suositus Finnairin osakkeelle on pidä ja osakkeen tavoitehinta on 6,8 euroa.

Kommentoi
Ylös
>