Talouden trendit

Kaupungistumisen varjopuoli – maaseudulla olisi nyt työpaikkoja, mutta ei tekijöitä

Osaajapula jarruttaa Suomen maaseudun kasvua, sillä lähes kolmannes kaikista yrityksistä on joutunut kieltäytymään tilauksista sen takia, kertoo Elinkeinoelämän Keskusliitto.

maaseutu työvoimapula osaajapula tilaukset

Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliitto

Osaajapula jarruttaa Suomen maaseudun kasvua, sillä lähes kolmannes kaikista yrityksistä on joutunut kieltäytymään tilauksista sen takia, kertoo EK.

Tiedot käyvät ilmi EK:n ja maa- ja metsätalousministeriön Maaseutu-Pulssi -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan kuluva vuosi on ollut kasvun vuosi myös maaseudulla. Työllisyyden lisääntymisestä raportoi 36 prosenttia kaupunkien läheisen maaseudun yrityksistä ja 22 prosenttia sen vähentymisestä. Ydinmaaseudulla työllisyys lisääntyi 27 prosentilla ja vähentyi 16 prosentilla yrityksistä.

Kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2019. Tutkimuksen mukaan kysynnän kasvuun uskotaan eritoten kaupunkien läheisellä maaseudulla, jossa 54 prosenttia arvioi kysynnän lisääntyvän ja 11 prosenttia sen vähentyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Ydinmaaseudulla kysynnän lisääntymiseen uskoi 37 prosenttia ja vähentymiseen 10 prosenttia yrityksistä. Työllisyyden ja investointien kasvuun uskotaan enemmän kuin niiden supistumiseen.

Kaikki Suomen työnantajayritykset mukaan lukien peräti 29 prosenttia eli noin 24 000 on joutunut kieltäytymään tilauksista henkilöstöpulan takia. Tilanne on EK:n mukaan kriittisin kaupunkien läheisellä maaseudulla, jossa peräti 43 prosenttia yrityksistä ei ollut pystynyt vastaamaan tilauksiin osaajapulan takia.

Maa- ja metsätalousministeriön johtavan asiantuntijan Juuso Kalliokosken mukaan maaseudun näkymät ovat osaajapulasta huolimatta myönteisiä.

”Selvitys vahvistaa käsitystä maaseutuyrittäjyyden potentiaalista, vaikka eri alueiden lähtökohdat vaihtelevatkin. Kannustamme yrittäjiä kasvuun maaseudun yritysrahoituksella, jonka saajista noin kolmannes hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta”, Kalliokoski toteaa.

EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen näkee maaseudulla erittäin positiivista vientivirettä.

”Erityisesti kaupunkien ympärillä on paljon alihankintateollisuutta ja vientiverkostoissa olevia yrityksiä. Mitalin ankea kääntöpuoli on se, että pahenevan osaajapulan takia ne eivät voi vastata kaikkeen vientikysyntään”, Huovinen toteaa.

Huovisen mukaan osaajapulaan on syytä hakea ratkaisua kolmelta suunnalta: vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä, parantamalla työvoiman liikkuvuutta ja kasvattamalla perinteisten toimialojen arvostusta.

Kommentoi
Ylös
>