Osakeanalyysit

Metsäyhtiöt ovat kurssilaskunkin jälkeen vielä hintavia

Vaikka kotimaisten metsäyhtiöiden osakekurssit ja arvostuskertoimet ovat viime kuukausina tulleet ryminällä alas, ei Inderesin analyytikko silti innostu metsäyhtiöistä.

Vaikka kotimaisten metsäyhtiöiden osakekurssit ja arvostuskertoimet ovat viime kuukausina tulleet ryminällä alas, ei Inderesin analyytikko silti innostu metsäyhtiöistä.

Helsingin pörssin metsäyhtiöiden tulokset ovat tulleet rankasti alas vuoden huipuistaan. Stora Enson kurssinoteeraus on laskenut lähes 27 prosenttia, UPM Kymmenen yli 30 prosenttia ja Metsä Boardin yli 37 prosenttia kuluvan vuoden huippulukemista.

Metsäyhtiöiden osakekursseja painaa alas maailmantalouden kasvun hiipuminen ja odotettu sellun hintakehitys.

Kiinan sellumarkkinoiden uutisvirta on viime viikkojen aikana muuttunut selkeästi heikommaksi ja tämä on negatiivinen signaali kaikille kotimaisille metsäyhtiöille.

OP:n mukaan sellun kysynnän heikentymisen taustalla on osittain Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppakiistan vaikutukset talouskasvuun ja tätä kautta paperin ja kartongin kysyntään ja toisaalta se, että elo-syyskuun aikana sovittuja volyymeja on vielä saapumassa lähiaikoina. Selluntuottajilla on myös edelleen myymättömiä volyymeja, kun osa asiakkaista on vähentänyt ostovolyymejaan tai jopa peruuttanut tilauksiaan.

Tämän hetken metsäyhtiöiden arvostuskertoimet vaikuttavat houkuttelevilta, kun niitä verrataan yhtiöiden vaikkapa ensi vuoden ennustettuun oman pääoman tuottoon. Alla on esitetty metsäyhtiöiden P/B-kertoimet ja analyysitalo Inderesin tulosennusteilla lasketut kuluvan vuoden oman pääoman tuottoprosentit.

YhtiöP/B-kerroinROE% (2018e)
Stora Enso1,7415 %
UPM1,5614 %
Metsä Board1,9917 %

Metsäyhtiöiden arvostustason arvioinnissa nimenomaan tasepohjainen P/B-kerroin on mielekäs arvostuksen mittari, koska metsäyhtiöt ovat varsin pääomaintensiivisiä yhtiöitä, joiden arvo ja tuloksentekokyky perustuu niiden tuotantolaitoksiin.

Metsäyhtiöiden osakekurssien lasku on painanut alas niiden arvostuskertoimia.

Inderesin analyytikon, Antti Viljakaisen mukaan korkeimmillaan Helsingin pörssin metsäsektorin P/B-luku ovat vuosituhannen vaihteessa (paperin kultavuodet) ja tämän vuoden keväällä, jolloin suomalaisyhtiöt arvostettiin pääosin kertoimella 2x (tai jopa yli) suhteessa oman pääoman tasearvoihin.

Uusiin huippuihin arvostuskertoimissa metsäyhtiöt ylsivät äskettäin strategisen uudelleensuuntautumisen, säästöjen, taseiden siivoamisen ja viime vuosien talouden syklisen elpymisen kautta, Viljakainen arvioi.

Vaikka yhtiöiden arvostuskertoimet ovat syksyn kurssilaskun myötä nyt siis laskeneet, ovat ne Inderesin analyytikon mukaan edelleen korkeita suhteessa pidemmän ajan keskiarvoihin.

”Tuloskertoimet ovat sen sijaan painuneet jo alhaisiksi (2018e: P/E 9x-10x, EV/EBITDA 6x-7x), sillä yhtiöiden tuloskunnot ovat yhä vahvoja. Maailmantalouden hidastuessa metsäyhtiöiden tuloskasvu kuluvan vuoden erinomaisilta tasoilta kuitenkin vaikeutuu ja mielestämme myös yhtiöiden erittäin hyviin kannattavuuksiin liittyvät riskit ovat nyt lievässä noususuunnassa”, analyytikko toteaa.

Viljakainen muistuttaa, että 2000-luvulla parhaat sijoitukset metsäyhtiöihin on tehty selvästi alle oman pääoman tasearvojen. Kotimaiset metsäyhtiöt ovat kuitenkin pystyneet uudistumaan viime vuosina.

”Sekä UPM, Stora Enso että Metsä Board ovat nyt kuitenkin päivittäneet strategiansa ja liiketoimintamallinsa 2000-luvun uudelleenjärjestelyissä papereista kasvavien tukijalkojen varaan ja keventyneiden kustannusrakenteiden sekä vahvistuneiden taseiden ansiosta yhtiöt ovat paremmin valmistuneita myös mahdolliseen syklin heikentymiseen.”

Niinpä 2000-luvun kaltaista pitkäaikaista ja monilta osin myös varsin syvää ”ostoikkunaa” ei Viljakaisen mukaan todennäköisesti ole tarjolla lähivuosina ilman globaalin talouden erittäin vakavaa sakkausta.

”Odotuksia viimeistä reilua 15 vuotta selvästi paremmasta jaksosta metsäyhtiöidemme kursseihin on P/B-lukujen perusteella kuitenkin edelleen ladattu. Siten tasearvostuksista ei olisi osakkeille tarjolla vielä tukitasoja, jos absoluuttisesti korkealla oleviin tulosennusteisiin liittyvät riskit realisoituisivat”, analyytikko tuumaa.

Inderesin suositus Metsä Boardin ja UPM:n osakkeille on vähennä ja Stora Enson osakkeelle lisää.

Kommentoi
Ylös
>