Rahastotietoa

Millaiset sijoitusrahastot tuottavat parhaiten?

Sijoitusrahastoja vertaillaan usein niiden menneiden tuottojen tai riskikorjattujen tuottojen perusteella. Tällainen tarkastelu ei tietenkään kerro sijoittajalle, mitkä sijoitusrahastot ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Sijoitusrahastojen tuotoissa ja menestyksessä on kuitenkin pysyviä eroja. Mitkä ovat ne tekijät jotka erottavat jyvät akanoista?

Tutkijat Miquel Ferreira, Antonio Miguel ja Sofia Ramos tutkivat vuonna 2006 eri puolille maailmaa sijoittavien sijoitusrahastojen riskikorjattuja tuottoja. Tutkijat pyrkivät selittämään, minkä tyyppiset rahastot saivat parhaita riskikorjattuja tuottoja. Tutkijat pyrkivät löytämään ne tekijät jotka olivat tyypillisiä menestyneille rahastoille.

Tutkijat luokittelivat rahastot useiden eri tekijöiden mukaan. Tällaisia tekijöitä olivat seuraavat:

 1. Rahaston ominaisuudet: kuten koko, ikä, palkkiot ja rahaston rakenne
 2. Maamuuttujat: taloudellinen ja rahoituksellinen kehitys, sijoitussuoja
 3. Rahastotyyppi: kotimainen, ulkomainen tai globaali

Tutkijoiden aineisto käsitti peräti yli 10000 sijoitusrahastoa 19 maasta, ajanjaksolla 1999 – 2005.

Tutkijat löysivät seuraavia tuloksia sijoitusrahastojen menestystekijöistä:

 • Useimmissa maissa sijoitusrahastot menestyivät keskimäärin markkinaindeksiä heikommin (rahoitusteorian mukaan rahastojen alfa oli negatiivinen)
 • Suuret rahastot menestyivät paremmin kuin pienet rahastot, mikä kertoo niin sanotuista kasvavista skaalatuotoista.
 • Uudet rahastot menestyivät vanhoja rahastoja paremmin. Tutkijoiden mukaan tämä kertoo, että uudet rahastot etsivät aggressiivisemmin tuottomahdollisuuksia.
 • Rahastot joissa oli korkeammat palkkiot, menestyivät paremmin kuin pienempien palkkioiden rahastot.
 • Rahastot joiden pääomasta vastasi yksittäinen salkunhoitaja, pärjäsivät paremmin kuin rahastot joista vastasi ryhmä asiantuntijoita. Tämä tulos selittynee sillä, että yhden salkunhoitajan rahastojen kulut ovat alhaisemmat.
 • Rahastot joissa vastasivat kokeneet asiantuntijat, menestyivät paremmin kuin kokemattomien asiantuntijoiden rahastot.
 • Rahastot jotka sijoittivat maihin, joissa oli vahvat lailliset instituutiot, menestyivät paremmin.
 • Kotimaiset rahastot menestyivät paremmin, mikä viittaa kotikenttäetuun.

Tutkimusraportti löytyy tästä linkistä:  The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin helmikuussa 2013.

Kommentoi
Ylös
>