Sijoitusuutiset

Ministeriön esitys: Osakkeenomistajat saavat lisää vaikutusmahdollisuuksia

Valtiovarainministeriö esittää lakiuudistusta, jonka ansiosta pörssiyhtiöiden osakkaat pystyvät jatkossa vaikuttamaan paremmin muun muassa yhtiön palkitsemispolitiikkaan.

Lisäksi uudistus parantaa tiedonkulkua osakkeenomistajien oikeuksista.

Hallitus antoi tällä viikolla esityksen lainmuutoksista, jolla pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä osakkeenomistajien oikeuksista. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa edistää osakkeenomistajien vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä lisätä avoimuutta pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Tällä tavoin tuetaan yrityksiä toimimaan pitkäjänteisesti, taloudellisesti menestyksekkäästi ja vastuullisesti.

VM:n mukaan osakkeenomistajat pystyvät jatkossa vaikuttamaan aiempaa paremmin pörssiyhtiön johdon palkitsemiseen. Johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja mahdollinen hallintoneuvosto.

Jo nykylainsäädännön mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta sitovasti. Tämä ei muutu, mutta jatkossa osakkeenomistajat saavat oikeuden äänestää yhtiökokouksessa toimitusjohtajan palkitsemisesta. Johtoryhmän palkitsemiseen ei esitetä muutoksia.

Yhtiön on esitettävä palkitsemispolitiikassa johdon palkitsemisen periaatteet ja toimisopimusten keskeiset ehdot. Yhtiökokous äänestää palkitsemispolitiikasta. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Yhtiö voi palkita johtoaan ainoastaan yhtiökokouksessa käsitellyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiö voi poiketa palkitsemispolitiikasta väliaikaisesti, jos se on välttämätöntä yhtiön pitkän aikavälin etujen turvaamiseksi.

Pörssiyhtiöt saavat jatkossa myös paremmin tietoa ulkomaisista omistajista, jos osakkeet on hallintarekisteröity. Esityksen mukaan osakkeiden säilyttäjien, kuten sijoituspalveluyritysten ja hallintarekisteröinnin hoitajien, pitää toimittaa yhtiölle tiedot sen ulkomaisista omistajista. Yhtiön tietopyyntö on välitettävä säilytysketjussa eteenpäin seuraavalle säilyttäjälle.

Lisäksi hallitus esittää, että omaisuudenhoitajien ja institutionaalisten sijoittajien omistajaohjausta pörssiyhtiöissä tehostetaan. Näiden olisi jatkossa laadittava ja julkistettava omistajaohjauksen periaatteet.

Uudistuksella varmistetaan, että yhtiö pystyy välittämään omistajilleen tietoa siitä, miten nämä voivat käyttää osakasoikeuksiaan yhtiössä.

VM:n mukaan uudistus osaltaan vaikuttaa myönteisesti piensijoittajien omistajavaikuttamiseen ja sijoituspäätöksiin. Ministeriön mielestä on kaikkien etu, että laajemmalla sijoittajajoukolla on käytössään omien sijoituspäätöstensä tueksi suurten sijoittajien omistajaohjauksen periaatteet.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi huhtikuun alussa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös